Fedora FC6 ro

From

Ghidul Fedora Core 6

Acest ghid este menţinut de către Centrul Linux al Universităţii din Letonia, şi oricine doreşte poate să contribuie.

Contribuitori: orvils fedorajim Mehdi Tarcamion Leslie Satenstein Semi-retired Software Engineer phlo

Traduceri: RomânăGhidul Fedora Core 6 este aici!
Multe din cele explicate în acest ghid pot fi făcute automat folosind Fedora FrogContents


Note Generale

 • Acesta este un Ghid Fedora Core6. A nu se asocia cu Fedora şi RedHat, inc.
 • Ghidul este testat pe calculatoare personale care au instalate pachetele de bază Fedora Core 6.
 • Dacă vedeţi un cîmp albastru înseamna că trebuie să executaţi comanda în terminal (Applications -> System Tools -> Terminal) sau să folosiţi conţinutul acelui câmp după cum sunt menţionate în alte instrucţiuni.
 • Pentru a reduce greşelile de scriere, copiaţi si lipiţi comenzile în Terminal folosind comenzile Copiază/Copy sau Lipşte/Paste. Poţi să mai foloseşti Ctrl+C pentru a copia şi Shift+Insert pentru a lipi)
Notă: Trebuie să rulezi aceste comenzi ca root. Înainte să faci altceva trebuie să scri:
su -
şi să introduci parola ta de root.
sau

Pentru început

Ce este Fedora

 • http://fedora.redhat.com/

Unde pot fi găsite capturi de ecran din Fedora

 • http://shots.osdir.com/slideshows/slideshow.php?release=335&slide=32
 • Nice Fedora Core Screenshots Tour

Unde poate fi găsite o lista cu toate programele/bibliotecile incluse în Fedora

 • http://distrowatch.com/fedora

De unde poate fi descarcat Fedora

 • http://fedora.redhat.com/Download/mirrors.html

Unde poate fi găsit ajutor legat de Fedora

 • Official Documentation website
 • Replace the fives with sixes as appropriate. Fedora Core 6 Linux Installation Notes
 • Unfficial Fedora FAQ
 • Fedora Core 6 Tips and Tricks
 • Mauriat Miranda's Personal Fedora Core 6 Installation Guide
 • Fedora Forum
 • Fedora Solved
 • Other places

Unde pot fi găsite programe noi

 • http://gnomefiles.org/
 • http://freshmeat.net
 • http://sourceforge.net/
 • http://kde-apps.org/
 • Fedora Extras project
 • http://rpm.pbone.net/
 • http://rpm.livna.org/


Unde pot fi găsite stiluri pentru desktopul tau

 • http://gnome-look.org/
 • http://art.gnome.org/
 • http://kde-look.org/

Arhive de programe

Cum se adaugă noi arhive

 • Read #General Notes
 • Înlocuieşte vechea configuraţie yum.conf cu alta nouă
cd /etc
mv -f yum.conf yum.conf.bak
wget http://www.fedorafaq.org/samples/yum.conf
rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum

Adding RPMforge repos

Adding the RPM forge repo is a alternative to the repos that get installed from the fedorafaq website. Note: These two groups are mutually incompatible and can cause errors in your installation if used together for automatic updates.

 • freshrpms
rpm -ivh http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/6/freshrpms-release/freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
 • dries
gedit /etc/yum.repos.d/dries.repo
Add the following lines to the new file
[dries]
name=Extra Fedora rpms dries - $releasever - $basearch
baseurl=http://ftp.belnet.be/packages/dries.ulyssis.org/fedora/linux/$releasever/$basearch/dries/RPMS/
http://apt.sw.be/dries/fedora/$releasever/$basearch/dries/RPMS/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgcheck=1
 • newrpms
gedit /etc/yum.repos.d/newrpms.repo
Add the following lines to the new file
[newrpms.sunsite.dk]
name=Fedora Core 5 i386 NewRPMS.sunsite.dk
baseurl=http://newrpms.sunsite.dk/apt/redhat/en/$basearch/fc$releasever
http://newrpms.atrpms.net/apt/redhat/en/$basearch/fc$releasever
failovermethod=priority
enabled=0
gpgcheck=1

How to import GPG Keys

rpm --import http://freshrpms.net/packages/RPM-GPG-KEY.txt
rpm --import http://dries.ulyssis.org/rpm/RPM-GPG-KEY.dries.txt
rpm --import http://newrpms.sunsite.dk/gpg-pubkey-newrpms.txt
rpm --import /usr/share/doc/fedora-release-*/*GPG-KEY*

Fedora Updates

How to manually update Fedora

yum check-update
yum update
 • Alternative is to use pup (Package Updater)
pup 
 • From the menu

Applications -> System Tools -> Software Updater

Add-On Applications

How To use Yum

Yum is a very powerfull package manager. yum will resolve dependencies for you and makes installing applications a breeze. yum also searches, removes, and lists packages for you.

usage: yum [options] < update | install | info | remove | list |
clean | provides | search | check-update | groupinstall |
groupupdate | grouplist | groupinfo | groupremove |
makecache | localinstall | erase | upgrade | whatprovides |
localupdate | resolvedep | shell | deplist >
options:
-h, --help      show this help message and exit
-t, --tolerant    be tolerant of errors
-C          run entirely from cache, don't update cache
-c [config file]   config file location
-R [minutes]     maximum command wait time
-d [debug level]   debugging output level
-e [error level]   error output level
-y          answer yes for all questions
--version       show Yum version and exit
--installroot=[path] set install root
--enablerepo=[repo]  enable one or more repositories (wildcards allowed)
--disablerepo=[repo] disable one or more repositories (wildcards allowed)
--exclude=[package]  exclude package(s) by name or glob
--obsoletes      enable obsoletes processing during updates
--noplugins      disable Yum plugins

From a first look this can look rather intimidating, but this is rather easy.

Examples:
 • To seach for a application

Yum will search all your enabled repos and tell you where you can obtain the package from

yum search application_name 
 • Yum can list all available packages from your enabled repos and tell you where you can obtain the package from:
yum list available
 • To find out more info about some package
yum info application_name
 • Installing applications

Inastalling is as easy as

yum install application_name 
 • Listing rpms

yum can list installed rpms for you from the repos you have enabled

yum list extras 
 • Removing rpms

Yum can remove a application and the dependenciesit installed with tat application. it will not remove depenencies if another application installed needs them.

yum remove application_name
 • Updating the system

Yum can update the system for you with out user interact if you want it to.

yum update 
 • Not sure if you have upates?
yum check-update 
 • Local install

downloaded a rpm and cannot install it with rpm because of dependencies?

yum localinstall /path/to/the/rpm 
Happy yumming...


List out your last update with rpm

rpm -qa --last | tac

How to install Graphical User Interface for yum

yum -y install yumex
 • Applications -> System Tools -> Yum Extender

NetworkManager for Gnome

Start the services

/sbin/chkconfig --level 345 NetworkManager on
/sbin/chkconfig --level 345 NetworkManagerDispatcher on
service NetworkManager start
service NetworkManagerDispatcher start


Click the Radar or connected icon in the system tray and choose "New wireless network". Enter your information

Screenshot

How to install Menu Editor for GNOME

yum -y install alacarte
 • Applications -> Accessories System Tools -> Alacarte Menu Editor

How to install Clipboard Daemon for GNOME

 • Read #General Notes
 • first 5 commands are done as root the last is user your user ID.
wget -c http://easylinux.info/uploads/gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
tar jxvf gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2 -C /usr/bin/
rm -f gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
chown root:root /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
chmod 755 /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
gnome-clipboard-daemon &
exit
export EDITOR=gedit && crontab -e
 • Add the following line at the end of file
@reboot gnome-clipboard-daemon
 • Save edited file

How to install Java with Plug-in for Mozilla Firefox

 • Read #General Notes
 • Download Linux self-extracting file (jre-1_5_0_10-linux-i586.bin) from

Java's Site and save it to your home folder

mv jre-1_5_0_10-linux-i586.bin /opt
cd /opt
chmod +x jre-1_5_0_10-linux-i586.bin
./jre-1_5_0_10-linux-i586.bin
 ln -s /opt/jre1.5.0_10/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so

The Java plugin is now installed Confirm with the command below that the sym links are green

ls /usr/lib/mozilla/plugins 


To run Java enabled applications like limewire continue below

gedit /etc/profile.d/java.sh
 • Insert the following lines to the new file
#!/bin/sh
JAVA_HOME=/opt/jre1.5.0_10
export JAVA_HOME
JAVA_BIN=$JAVA_HOME/bin
CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME:$JAVA_HOME/lib
PATH=$JAVA_BIN:$PATH
export JAVA_BIN CLASSPATH PATH
 • Save edited file
source /etc/profile.d/java.sh
/usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jre1.5.0_10/bin/java 2
/usr/sbin/alternatives --config java
 • You will see the following screen
There are 2 programs which provide 'java'.
 Selection  Command
-----------------------------------------------
*+ 1      /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java
  2      /opt/jre1.5.0_10/bin/java
Enter to keep the current selection[+], or type selection number:

How to install Flash Player (Macromedia Flash) Plug-in for Mozilla Firefox

yum --enablerepo=flash install flash-plugin
 • Restart Mozilla Firefox

How to install PDF Reader (Adobe Reader)

wget -c http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/7x/7.0.5/enu/AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
yum -y install compat-libstdc++-33
rpm -i AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
rm -f AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
 • Applications -> Office -> Adobe Reader

Link Adobe Acrobat to the mozilla plugins

Linking to the mozilla plugins folder will allow you to view the pdf in the browser instead of viewing with Acrobat Reader

cd /usr/lib/mozilla/plugins
ln -s /usr/local/Adobe/Acrobat7.0/Browser/intellinux/nppdf.so

How to install Download Manager (Downloader for X)

yum -y install d4x
 • Applications -> Internet -> Downloader for X

How to install FTP Client (gFTP)

yum -y install gftp
 • Applications -> Internet -> gFTP

How to install File share utility (DC++)

wget -c http://easylinux.info/uploads/linuxdcpp.tar.gz 
tar zxvf linuxdcpp.tar.gz -C /opt
rm -f linuxdcpp.tar.gz
gedit /usr/share/applications/dcpp.desktop
 • Insert the following lines into the new file
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=LinuxDC++
Exec=linuxdcpp
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=true
Icon=/opt/linuxdcpp/pixmaps/linuxdcpp.png
Categories=Application;Network;
 • Applications -> Internet -> DC++

How to install P2P BitTorrent Client (Azureus)

wget -c http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/azureus/Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2
tar jxvf Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2 -C /opt
gedit /usr/share/applications/azureus.desktop 
 • Add the following to the new file:
[Desktop Entry] 
Name=Azureus
Comment=A Bittorrent client
Exec=/opt/azureus/azureus
Icon=/opt/azureus/Azureus.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Applications -> Internet -> Azureus

How to install P2P eMule Client (aMule)

yum -y install amule
 • Applications -> Internet -> aMule

How to install P2P Gnutella Client (LimeWire)

wget -c http://easylinux.info/uploads/LimeWireOther.zip
unzip -u LimeWireOther.zip -d /opt/
rm -f LimeWireOther.zip
gedit /usr/bin/runLime.sh
 • Insert the following lines into the new file
cd /opt/LimeWire/
./runLime.sh
 • Save the edited file
chmod +x /usr/bin/runLime.sh
gedit /usr/share/applications/LimeWire.desktop
 • Insert the following lines into the new file
[Desktop Entry]
Name=LimeWire
Comment=LimeWire
Exec=runLime.sh
Icon=/opt/LimeWire/LimeWire.ico
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Save the edited file
 • Applications -> Internet -> LimeWire

How to install Messenger (Skype)

wget -c http://download.skype.com/linux/skype_staticQT-1.2.0.18.tar.bz2
tar jxvf skype_staticQT-1.2.0.18.tar.bz2 -C /opt/
ln -s /opt/skype-1.2.0.18/skype /usr/bin/skype
cp /opt/skype-1.2.0.18/skype.desktop /usr/share/applications/skype.desktop
cp /opt/skype-1.2.0.18/icons/skype_32_32.png /usr/share/pixmaps/skype.png
rm -f skype_staticQT-1.2.0.18.tar.bz2
 • Applications -> Internet -> Skype

How to install Multimedia Codecs

yum -y install gstreamer-plugins*
yum -y install lame
yum -y install ffmpeg
yum -y install mjpegtools
yum --enablerepo=atrpms install w32codec
gst-register-0.8

How to install DVD playback capability

wget -c http://download.videolan.org/pub/libdvdcss/1.2.9/rpm/libdvdcss2-1.2.9-1.i386.rpm
rpm -i libdvdcss2-1.2.9-1.i386.rpm

How to install Multimedia Player (MPlayer) with Plug-in for Mozilla Firefox

rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm
yum -y install mplayer-gui
yum -y install mplayerplug-in
 • Applications -> Sound & Video -> MPlayer
 • Restart Mozilla Firefox

How to install Multimedia Player (VLC)

yum -y install videolan-client
 • Applications -> Sound & Video -> VLC

How to install Multimedia Player (XMMS)

yum -y install xmms
yum -y install xmms-mp3
yum -y install xmms-skins
 • Applications -> Sound & Video -> XMMS

How to install Multimedia Player (amaroK)

yum -y install amarok
 • Applications -> Sound & Video -> amaroK

How to install Multimedia Player (RealPlayer 10)

yum -y install compat-libstdc++-33
 • Download RealPlayer Gold from here.
 • Install it.
Assumed that .rpm file has been downloaded to your Desktop, because Firefox by default downloads everything to your Desktop
rpm -ivh Desktop/RealPlayer10GOLD.rpm
yum remove HelixPlayer
 • Applications -> Sound & Video -> RealPlayer 10

How to install Stream Directory Browser (streamtuner)

wget -c

ftp://ftp.freshrpms.net/pub/dag/dries/packages/streamtuner/fc5-i386/streamtuner-0.99.99-1.fc5.rf.i386.rpm

rpm -ivh streamtuner-0.99.99-1.fc5.rf.i386.rpm
rm -f streamtuner-0.99.99-1.fc5.rf.i386.rpm
 • Applications -> Sound & Video -> streamtuner

How to install ID3 Tag Editor (EasyTAG)

yum --enablerepo=freshrpms install easytag
 • Applications -> Sound & Video -> EasyTAG

How to install Video Editor (Kino)

yum -y install kino
 • Applications -> Sound & Video -> Kino

How to install Audio Editor (Audacity)

yum -y install audacity
 • Applications -> Sound & Video -> Audacity

How to install K9copy

K9copy is the linux version of DVDshrink for windows. Since K9copy is a KDE application there may not be a menu opton for it in Gnome. See the above link for menu editing

wget http://www.fedoraserver.org/files/k9/K9copy-1.0.4_LP-2-1.i386.rpm
yum -y --enablerepo=freshrpms install libdvdread libdvdread-devel
rpm -ivh K9copy-1.0.4_LP-2-1.i386.rpm


How to install DVD Ripper (dvd::rip)

yum -y install perl-Video-DVDRip
yum --enablerepo=freshrpms install vcdimager
yum -y install cdrdao
yum --enablerepo=freshrpms install subtitleripper
ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/rar-2.80
gedit /usr/share/applications/dvdrip.desktop
 • Insert the following lines into the new file
[Desktop Entry]
Name=dvd::rip 
Comment=dvd::rip
Exec=dvdrip
Icon=/usr/share/perl5/Video/DVDRip/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;AudioVideo;
 • Save the edited file
 • Applications -> Sound & Video -> dvd::rip

How to install Image Viewer (Gwenview)

yum -y install gwenview
yum -y install kipi-plugins
yum -y install ImageMagick
 • Applications -> Graphics -> Gwenview

How to install Email Client (Mozilla Thunderbird)

yum -y install thunderbird
 • Applications -> Internet -> Thunderbird Mail Client

How to install Newsreader (Pan)

yum -y install pan
 • Applications -> Internet -> Pan Newsreader

How to install RSS/RDF/Atom Newsreader (RSSOwl)

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh
 • Insert the following lines into the new file
export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
./run.sh
 • Save the edited file
chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh
gedit /usr/share/applications/RSSOwl.desktop
 • Insert the following lines into the new file
[Desktop Entry]
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Save the edited file
 • Applications -> Internet -> RSSOwl

How to install CHM viewer (GnoCHM)

yum -y --enablerepo=dries install gnochm
 • Applications -> Accessories -> CHM Viewer

How to install Web Authoring System (Nvu)

yum -y install xorg-x11-deprecated-libs
wget -c http://www.nvu.com/download/linux/1.0/nvu-1.0-RedHat_and_Fedora/nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rpm -ivh nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
 • Applications -> Programming -> Nvu

How to install Web Authoring System (bluefish)

yum -y install bluefish 

Applications --> Programming --> Bluefish Editor

How to install KDE Web Development Environment (quanta plus)

yum -y install kdewebdev
 • Applications -> Programming -> Quanta Plus

How to install Accounting Application (GnuCash)

yum -y install gnucash
rm -fr /usr/share/gnome/apps/Applications/
gedit /usr/share/applications/GnuCash.desktop
 • Insert the following lines into the new file
[Desktop Entry]
Name=GnuCash
Comment=GnuCash Personal Finance
Exec=gnucash
Icon=/usr/share/pixmaps/gnucash/gnucash-icon.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Office;
 • Save the edited file
 • Applications -> Office -> GnuCash

How to install Desktop Publishing Application (Scribus)

yum -y install scribus
 • Applications -> Office -> Scribus

How to install CD/DVD Burning Application (GnomeBaker)

yum -y install gnomebaker
 • Applications -> Sound & Video -> GnomeBaker

How to install CD/DVD Burning Application (k3b)

yum -y install k3b
 • Applications -> Sound & Video -> K3b

How to install Partition Editor (GParted)

yum -y install gparted
 • Applications -> System Tools -> GParted

How to install Firewall (Firestarter)

yum -y install firestarter
 • Applications -> System Tools -> Firestarter

How to install network traffic analyzer (Ethereal)

yum -y install ethereal ethereal-gnome
 • Applications -> Internet -> Ethereal

How to install RAR Archiver (rar)

yum --enablerepo=freshrpms install rar unrar 
 • Applications -> Accessories -> Archive Manager

How to install Extra Fonts

yum -y install xfonts-arabic
yum -y install xfonts-chinese
yum -y install xfonts-gujarati
yum -y install xfonts-hebrew
yum -y install xfonts-hindi
yum -y install xfonts-japanese
yum -y install xfonts-xorg-truetype
wget -c http://easylinux.info/uploads/msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
rpm -ivh msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
/etc/init.d/xfs restart

How to install Desktop Applets (gDesklets)

yum -y install gdesklets
 • Applications -> Accessories -> gDesklets
 • For more info see: http://gdesklets.gnomedesktop.org/

How to install Basic Compilers

yum -y install gcc
yum -y install gcc-c++

How to set up Development environment

 • Add development repo
gedit /etc/yum.repos.d/fedora-devel.repo
 • Add the following lines to the new file
[development]
name=Fedora Core $releasever - Development Tree
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/development/$basearch/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-core-rawhide
enabled=1
gpgcheck=0
 • Save the edited file
yum groupinstall "Development Tools"

How to install Integrated Development Environment (Anjuta)

rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY
yum -y install anjuta
 • Applications -> Programming -> Anjuta IDE

How to install 3D modeling tool (Blender 3d)

yum -y install blender
 • Applications -> Graphics -> Blender 3D modeller

How to install game Frozen-Bubble

yum -y install frozen-bubble
 • Applications -> Games -> Frozen-Bubble
 • For more games see: http://games.linux.sk/ or http://www.tuxgames.com/

How to install virtual planetarium (Stellarium)

yum -y install stellarium
 • Applications -> Graphics -> Stellarium nightsky renderer

How to install KDE Edutainment applications

yum -y install kdeedu
 • Applications -> Edutainment -> ...

Other Desktop Environments

How to install KDE

or
yum -y install htdig
yum -y install kdebase
yum -y install arts
yum -y install desktop-printing
yum -y install kdegraphics
yum -y install kdenetwork
yum -y install kdemultimedia
yum -y install kdeaddons
yum -y install kdeutils
yum -y install kdeartwork
yum -y install autorun
 • Log out
 • In Sessions chose KDE
 • Log in

Commercial Applications

How to install Windows 9X/ME/2000/XP (Win4Lin)

 • http://www.win4lin.com

How to install Windows Applications (CrossOver Office)

 • http://www.codeweavers.com

How to install Windows Games (Cedega)

 • http://www.transgaming.com

Users Administration


How to set/change/enable root user password

passwd root

How to disable root user account

passwd -l root

How to add/edit/delete system users

 • Read #General Notes
 • Desktop -> System Settings -> Users and Groups
 • Users and Groups
Users Tab -> Add User.../Properties/Delete

How to add/edit/delete system groups

 • Read #General Notes
 • Desktop -> System Settings -> Users and Groups
 • Users and Groups
Groups Tab -> Add Group.../Properties/Delete

How to automatic login into GNOME (not secure)

 • Read #General Notes
 • Desktop -> System Settings -> Login Screen
 • Login Screen Setup
General Tab -> Automatic Login ->
Login a user automatically on first bootup (Checked)
Automatic login username: Select "system_username"

How to change files/folders permissions

Right click on files/folders -> Properties
Permissions Tab -> Read/Write/Execute (Checked the permissions for Owner/Group/Others)

How to change files/folders ownership

chown system_username /location_of_files_or_folders

How to change files/folders group ownership

chgrp system_groupname /location_of_files_or_folders

Hardware

Activate side-mouse-buttons in FireFox

Just add two lines to xorg.conf will activate side-mouse-buttons in FireFox. This should work with most 5-button mouse. Here is a list of mice that worked with this instruction.

 • Logitech MX510
 • Logitech MX518
 • Logitech MX700
 • Intellimouse Explorer (first edition)

Backup Gnome configuration file

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak

Modify the Gnome configuration file

gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf

Find the Input Device section for your mouse and add two lines as shown below. You may also increase the number of buttons if your mouse has more than 7, just fix the rest of the section based upon the number of buttons (remember back/forward, wheel click & tilt left/right all count as buttons)

Change:

Section "InputDevice"
	Identifier "Configured Mouse"
	Driver "mouse"
	Option "CorePointer"
	...
	Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
	...
	Option "Emulate3Buttons"    "true"
EndSection

to:

Section "InputDevice"
	Identifier "Configured Mouse"
	Driver "mouse"
	Option "CorePointer"
	...
	Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
	...
	Option "Emulate3Buttons"    "true"
	Option "Buttons" "7"
 	Option "ButtonMapping" "1 2 3 6 7"
EndSection

At this point you can reboot your computer or reboot Gnome (Ctrl-Alt-BackSpace) to see if your forward/back buttons work in FireFox. They still won't work in Nautilus yet until you install the imwheel dameon.

how to get wireless working Intel IPW2200 b,g

download [1] Agree to the licence and save the file to your desktop then open the terminal and copy & paste each line.

mkdir tmp
mv ~/Desktop/*-2.4.tgz ~/tmp 
cd tmp
tar -zxvf ipw2200-fw-2.4.tgz
cp * /lib/firmware
rmmod ipw2200
modprobe ipw2200
iwconfig

you should now see a access point You can use NetworkManager to control your wireless actvity

#NetworkManager_for_Gnome

How to install Graphics Driver (NVIDIA)

yum -y install nvidia-glx kernel-module-nvidia-$(uname -r)
or
 • See http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-fc5.html#nvidia

How to install Graphics Driver (ATI)

yum -y install ati-fglrx kernel-module-fglrx-$(uname -r)
 • If you have an Intel motherboard, you will have to modify your xorg.conf file after installing the drivers:
gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Find the following line
Driver "fglrx"
 • Add the following line below it
Option "UseInternalAGPGART" "no"
 • Some users may experience problems with certain FIREGL cards (in my case an ibm t43p laptop with a v3200 ati firegl) whereby projects such as cedega and wine refuse to work with 3d graphics, but native binaries work fine. A possible workaround is to add the following line after those mentioned above
Option "UseFastTLS" "2"
 • This option used to be configured with the older ati drivers when you ran "fglrxconfig". I have not yet found a way to get it to appear with "aticonfig", hence the manual insertion. This option is good for several linux distros I have tried, fedora core 5, ubuntu dapper and suse 10.1

How to identify Modem chipset

wget -c http://easylinux.info/uploads/scanModem.gz
gunzip -c scanModem.gz > scanModem
chmod +x scanModem
cp scanModem /usr/bin/
 • To identify Modem chipset
scanModem
gedit Modem/ModemData.txt

How to list partition tables

fdisk -l

How to list filesystem disk space usage

df -T -h

How to list mounted devices

mount

How to list PCI devices

lspci

How to list USB devices

lsusb

How to speed up CD/DVD-ROM

e.g. Assumed that /dev/cdrom is the location of CD/DVD-ROM
/sbin/hdparm -d1 /dev/cdrom
gedit /etc/hdparm.conf
 • Insert the following lines in the new file
/dev/cdrom {
  dma = on
}
 • Save the edited file

How to mount/unmount CD/DVD-ROM manually, and show all hidden and associated files/folders

e.g. Assumed that /media/cdrom0/ is the location of CD/DVD-ROM
 • To mount CD/DVD-ROM
mount /media/cdrom0/ -o unhide
 • To unmount CD/DVD-ROM
umount /media/cdrom0/

How to forcefully unmount CD/DVD-ROM manually

e.g. Assumed that /media/cdrom0/ is the location of CD/DVD-ROM
umount /media/cdrom0/ -l

How to remount /etc/fstab without rebooting

mount -a

CD/DVD Burning

How to blank CD-RW/DVD-RW

e.g. Assumed that /dev/cdrom is the location of CD/DVD-ROM
umount /dev/c