Fedora fc5 pl

From

Fedora Core 5 Przewodnik dla początkujących

English Translation | Mexican Translation: in progress..

Ten przewodnik jest utrzymywany przez Ośrodek Linuksa Uniwersytetu Łotwy, a także przez każdego, kto wyraża chęć pomocy.

Wspierający: orvils fedorajim Mehdi Tarcamion...Przewodnik dla Fedory Core 4 jest tutaj!
Wiele z tego, co opisano w tym przewodniku można zrobić automatycznie za pomocą Fedora Frog


Translator's Note / Nota tłumacza

Translator's note:
This translation is not an exactitude translation of English one because here are introduced some changes due to the some updates or changes made since Fedora Core was relased (mainly ATI/nVidia and NTFS support installation methods). I assume everything should work well. I met some troubles, some things weren't working as written in this guide. If you will come across any mistakes, errors, typos or something else write to me: tarcamion at tlen dot pl Maciej Wiankowski
Nota tłumacza:
To nie jest ścisłe tłumaczenie wersji angielskiej tego poradnika, ponieważ zostały wprowadzone niewielkie zmiany, głównie dotyczące instalacji wsparcia dla kart ATI/nVidii oraz obsługi NTFS. Przypuszczam, że wszystko powinno działać poprawnie. Napotkałem kilka problemów, niektóre rzeczy nie działały tak, jak to było opisane w poradniku. Jeśli natkniesz się na błąd, literówkę lub coś innego, co można porawić napisz do mnie: tarcamion małpa tlen kropka pl Maciej Wiankowski


Contents


Uwagi ogólne

 • To jest Przewodnik dla Początkujących Użytkowników Fedora Core 5. Nie jest w żaden sposób związany z Fedorą, ani firmą RedHat.
 • Przwodnik jest testowany na "Komputerze osobistym" ze standardową (domyślną) instalacją Fedora Core 5 z domyślnym oprogramowaniem.
 • Jeśli widzisz niebieskawy prostokąt, znaczy to, że musisz wykonać polecenie w Terminalu (Aplikacje -> Akcesoria -> Terminal) lub użyć treści zawartej w prostokącie według ewentualnie podanych instrukcji.
 • Aby uniknąć błędów w przepisywaniu, skopiuj i wklej polecenia do Terminala (kliknij prawym klawiszem myszy na poleceniu i użyj "Skopiuj" i "Wklej". Możesz też użyć Ctrl+C w celu skopiowania i Shift+Insert aby wkleić skopiowaną zawartość schowka)
Uwaga: Musisz używać tych komend jako root. Zanim cokolwiek zrobisz musisz wpisać
su -
I wpisz hasło dla użytkownika root.
lub

Zaczynamy

Co to jest Fedora

 • http://fedora.redhat.com/

Gdzie można obejrzeć zrzuty ekranu Fedory Core 5

 • http://shots.osdir.com/slideshows/slideshow.php?release=335&slide=32

Gdzie znaleźć listę wszystkich aplikacji/bibliotek dostarczanych razem z Fedorą

 • http://distrowatch.com/fedora

Skąd pobrać Fedorę

 • http://fedora.redhat.com/Download/mirrors.html

Gdzie znaleźć pomoc dla Fedory

 • Official Documentation website
 • Fedora Core 5 Linux Installation Notes
 • Unfficial Fedora FAQ
 • Fedora Core 5 Tips and Tricks
 • Mauriat Miranda's Personal Fedora Core 5 Installation Guide
 • Fedora Forum
 • Fedora Solved
 • Other places
 • Polskojęzyczna strona poświęcona Fedora Core
 • Polskojęzyczne forum poświęcone Fedora Core

Gdzie szukać nowych programów

 • http://gnomefiles.org/
 • http://freshmeat.net
 • http://sourceforge.net/
 • http://kde-apps.org/
 • Fedora Extras project
 • http://rpm.pbone.net/
 • http://rpm.livna.org/


Gdzie szukać elementów stylu dla pulpitu

 • http://gnome-look.org/
 • http://art.gnome.org/
 • http://kde-look.org/

Repozytoria

Jak dodać dodatkowe repozytoria

cd /etc
mv -f yum.conf yum.conf.bak
wget http://www.fedorafaq.org/samples/yum.conf
rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum


Dodawanie repozytorium RPMforge

To repozytorium jest alternatywne dla repozytorium zainstalowanego ze strony fedorafaq. Uwaga: Te dwa repozytoria są wzajemnie niekompatybilne i mogą powodować błędy w instalacji jeśli zostaną użyte razem z automatycznymi uaktualnieniami.

 • freshrpms
rpm -ivh http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/5/freshrpms-release/freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
 • dries
gedit /etc/yum.repos.d/dries.repo
Dodaj poniższe wiersze do stworzonego pustego pliku
[dries]
name=Extra Fedora rpms dries - $releasever - $basearch
baseurl=http://ftp.belnet.be/packages/dries.ulyssis.org/fedora/linux/$releasever/$basearch/dries/RPMS/
http://apt.sw.be/dries/fedora/$releasever/$basearch/dries/RPMS/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgcheck=1
 • newrpms
gedit /etc/yum.repos.d/newrpms.repo
Dodaj poniższe wiersze do stworzonego pustego pliku
[newrpms.sunsite.dk]
name=Fedora Core 5 i386 NewRPMS.sunsite.dk
baseurl=http://newrpms.sunsite.dk/apt/redhat/en/$basearch/fc$releasever
http://newrpms.atrpms.net/apt/redhat/en/$basearch/fc$releasever
failovermethod=priority
enabled=0
gpgcheck=1

Jak zaimportować Klucze GPG

rpm --import http://freshrpms.net/packages/RPM-GPG-KEY.txt
rpm --import http://dries.ulyssis.org/rpm/RPM-GPG-KEY.dries.txt
rpm --import http://newrpms.sunsite.dk/gpg-pubkey-newrpms.txt
rpm --import /usr/share/doc/fedora-release-*/*GPG-KEY*

Uaktualnienia Fedory

Jak ręcznie uaktualnić Fedorę

yum check-update
yum update
 • Alternatywą jest użycie programu pup (Package UPdater)
pup 
 • Z menu

Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Aktualizator oprogramowania

Aplikacje dodatkowe

Jak używać Yum

Yum to bardzo potężny zarządca paczek. Yum za Ciebie rozwiąże zależności i sprawi, że instalacja będzie łatwa i przyjemna. Yum także dla Ciebie znajdzie, usunie i wyświetli listę paczek

Używanie: yum [opcje] < update | install | info | remove | list |
clean | provides | search | check-update | groupinstall |
groupupdate | grouplist | groupinfo | groupremove |
makecache | localinstall | erase | upgrade | whatprovides |
localupdate | resolvedep | shell | deplist >
opcje:
-h, --help        pokaż tę pomoc i wyjdź
-t, --tolerant      bądź tolerancyjny dla błędów
-C            uruchom prosto z Cache'u, nie odświeżaj Cache'u
-c [plik konfig.]    skonfiguruj lokalizację pliku
-R [minuty]       maksymalny czas zwłoki polecenia
-d [poziom debugowania] poziom wyjścia dla debugowania
-e [poziom błędów]    poziom wyjścia błędów
-y            odpowiedz na wszystkie pytania 'Tak'
--version         przy zamknięciu pokaż wersję programu Yum
--installroot=[ścieżka]  ustaw instalację dla root
--enablerepo=[repo]    włącz jedno lub więcej repozytoriów (dozwolone dzikie karty)
--disablerepo=[repo]   wyłącz jedno lub więcej repozytoriów (dozwolone dzikie karty)
--exclude=[paczki     wyłącz paczki przez podanie nazwy lub globalnie
--obsoletes        włącz przetwarzanie zdezaktualizowanych podczas uaktualnień
--noplugins        wyłącz wtyczki Yuma

Na pierwszy rzut oka może to wyglądać zniechęcająco, ale to jest raczej łatwe.

Przykłady:
 • Aby znaleźć aplikację yum przeszuka wszystkie włączone przez Ciebie repozytoria i powie Ci skąd możesz pobrać paczki:
yum search nazwa_aplikacji 
 • Yum może wyświetlić listę wszystkich dostepnych paczek z uaktywnionych przez Ciebie repozytoriów i powie Ci skąd możesz te paczki pobrać:
yum list available
 • Aby znaleźć więcej informacji o danej paczce:
yum info nazwa_aplikacji
 • Instalacja aplikacji

Instalacja jest tak prosta, a polega na wpisaniu:

yum install nazwa_aplikacji
 • Wyświetlania listy RPMów

Yum może wyświetlić listę dostępnych rpmów z repozytoriół, które aktywowałeś.

yum list extras 
 • Usuwanie rpmów

Yum może odinstalować aplikację i zależności, które zostały wraz z nią zainstalowane. Nie usunie zależności, jeśli inna zainstalowana aplikacja jej potrzebuje.

yum remove nazwa_aplikacji
 • Uaktualnianie systemu

Yum może uaktualnić cały system bez twojego nadzoru, jeśli tylko masz takie życzenie.

yum update 
 • Nie jesteś pewny czy już są uaktualnienia?
yum check-update 
 • Instalacja z plików lokalnych

Ściągnąłeś RPMa i nie możesz go zainstalować z powodu niespełnionych zależności?

yum localinstall /ścieżka/do/pliku/rpm 
Szczęśliwego Yumowania...


Wyświetlenie ostatniego uaktualniena rpma

rpm -qa --last | tac

Jak zainstalować Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) dla programu yum

yum -y install yumex
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Yum Extender

Menadżer Sieci dla Gnome'a

Uruchomienie usługi

chkconfig --level 345 NetworkManager on
chkconfig --level 345 NetworkManagerDispatcher on
service NetworkManager start
service NetworkManagerDispatcher start


Kliknij Radar lub ikonę połączenia w tray'u systemowym i wybierz "Nowa sieć bezprzewodowa" Wpisz swoje dane

Zrzut ekranu

Jak zainstalować edytor Menu dla Gnome'a

yum -y install alacarte
 • Aplikacje -> Akcesoria -> Alacarte Menu Editor

Jak zainstalować usługę / demona schowka dla Gnome'a

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • pierwsze 5 wykonujesz jako root, ostatnią zalogowany z twoim ID użytkownika.
wget -c http://easylinux.info/uploads/gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
tar jxvf gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2 -C /usr/bin/
rm -f gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
chown root:root /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
chmod 755 /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
gnome-clipboard-daemon &
exit
export EDITOR=gedit && crontab -e
 • Na końcu pliku dodaj poniższą linijkę
@reboot gnome-clipboard-daemon
 • Zapisz wyedytowany plik

Jak zainstalować Javę (JRE) z wtyczką dla przeglądarki Mozilla Firefox

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Ściągnij samorozpakowujące się archiwum Linuksa (self extracting file) (jre-1_5_0_07-linux-i586.bin) stąd i zapisz plik w twoim katalogu domowym (home)

Uwaga: Nazwa paczki z Javą może się zmienić. W chwili pisania tego manuala to była jre-1_5_0_07-linux-i586.bin. Jeżeli nazwa będzie się różnić to zmień ścieżkę zgodnie z nazwą. Tzn. ../jre-1_5_0_07.../.. na np. ../jre-1_5_0_08.../.. lub jeszcze inną, zależną od nazwy paczki.

mv jre-1_5_0_07-linux-i586.bin /opt
cd /opt
chmod +x jre-1_5_0_07-linux-i586.bin
./jre-1_5_0_07-linux-i586.bin
ln -s /opt/jre1.5.0_07/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so

Wtyczka Java jest teraz zainstalowana. Upewnij się jeszcze komendą poniżej, że linki symboliczne są wyświetlone na zielono.

ls /usr/lib/mozilla/plugins 


Aby uruchomić aplikacje korzystające z Javy, jak np. limewire lub azureus, kontynuuj poniżej.

gedit /etc/profile.d/java.sh
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
#!/bin/sh
JAVA_HOME=/usr/java/jre1.5.0_07
export JAVA_HOME
JAVA_BIN=$JAVA_HOME/bin
CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME:$JAVA_HOME/lib
PATH=$JAVA_BIN:$PATH
export JAVA_BIN CLASSPATH PATH
 • Zapisz wyedytowany plik.
source /etc/profile.d/java.sh
/usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jre1.5.0_07/bin/java 2
/usr/sbin/alternatives --config java
 • Zobaczysz następujący ekran
Są 2 programy dostarczające "java".
 Zaznaczenie  Polecenie
-----------------------------------------------
+ 1      /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java
Potwierdź, aby zachować bieżący wybór[+] lub podaj numer wyboru:


Jak zainstalować Flash Player (Macromedia Flash) jako wtyczkę dla Mozilla Firefox

yum --enablerepo=flash install flash-plugin
 • Uruchom ponownie Mozilla Firefox
Jak włączyć dźwięk w Macromedia Flash Player dla Mozilla Firefox

Czasem nie działa dźwięk w plikach video osadzonych we flashu lub w czystych prezentacjach/grach flashu.

yum -y install mozplugger
 • Następnie w konsoli
alsamixer
 • Wciśnij TAB, tak żeby przejść do zakładki (podświetlić na żółto) "{Capture]". Natępnie przejedź kursorami na "PCM" i włącz je spacją. Powinno się pojawić coś takiego:
L  R
CAPTUR

To samo można zrobić z: menu Środowisko -> Regulacja głośności -> Zakładka Nagrywanie i włącz PCM

Dźwięk powinin działać.

Jak zainstalować czytnik plików PDF (Adobe Reader)

wget -c http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/7x/7.0.5/enu/AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
yum -y install compat-libstdc++-33
rpm -i AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
rm -f AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
 • Applications -> Office -> Adobe Reader

Włączenie Adobe Readera do wtyczek Mozilla Fireox

Włączenie do wtyczek Mozilla Firefox umożliwi czytanie PDFów w oknie przeglądarki, a nie w osobnym oknie aplikacji Adobe Reader.

cd /usr/lib/mozilla/plugins
ln -s /usr/local/Adobe/Acrobat7.0/Browser/intellinux/nppdf.so

Jak zainstalować Menadżera Pobierania Plików / Download Manadżera (Downloader for X)

yum -y install d4x
 • Aplikacje -> Internet -> Downloader for X

Jak zainstalować klienta FTP (gFTP)

yum -y install gftp
 • Aplikacje -> Internet -> gFTP

Jak zainstalować narzędzie wymiany plików (DC++)

wget -c http://easylinux.info/uploads/linuxdcpp.tar.gz 
tar zxvf linuxdcpp.tar.gz -C /opt
rm -f linuxdcpp.tar.gz
gedit /usr/share/applications/dcpp.desktop
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=DC++
Exec=/opt/linuxdcpp/dcpp
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=true
Icon=eyes.png
Categories=Application;Network;
 • Aplikacje -> Internet -> DC++

Jak zainstalować aplikację P2P, klienta sieci BitTorrent (Azureus)

wget -c http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/azureus/Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2
tar jxvf Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2 -C /opt
gedit /usr/share/applications/azureus.desktop 
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
[Desktop Entry] 
Name=Azureus
Comment=A klient sieci Bittorrent
Exec=/opt/azureus/azureus
Icon=/opt/azureus/Azureus.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Aplikacje -> Internet -> Azureus

Jak zainstalować aplikację P2P, klienta sieci eMule (aMule)

yum -y install amule
 • Aplikacje -> Internet -> aMule

Jak zainstalować aplikację P2P, klienta sieci Gnutella (LimeWire)

Wejdź na stronę http://www.limewire.com/english/content/downloadfree2.shtml Pobierz stamtąd plik LimeWireLinux.rpm Basic Linux (rpm) i zapisz na pulpicie. Otwórz konsolę i przejdź do biurka (Dekstop)

rpm -ivh LimeWireLinux.rpm
 • Lub
wget -c http://easylinux.info/uploads/LimeWireOther.zip
unzip -u LimeWireOther.zip -d /opt/
rm -f LimeWireOther.zip
gedit /usr/bin/runLime.sh
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
cd /opt/LimeWire/
./runLime.sh
 • Zapisz tak wyedytowany plik.
chmod +x /usr/bin/runLime.sh
gedit /usr/share/applications/LimeWire.desktop
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
[Desktop Entry]
Name=LimeWire
Comment=LimeWire, klient sieci Gnutella
Exec=runLime.sh
Icon=/opt/LimeWire/LimeWire.ico
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Zapisz wyedytowany plik.
 • Aplikacje -> Internet -> LimeWire

Jak zainstalować komunikator (Skype)

wget -c http://download.skype.com/linux/skype_staticQT-1.2.0.18.tar.bz2
tar jxvf skype_staticQT-1.2.0.18.tar.bz2 -C /opt/
ln -s /opt/skype-1.2.0.18/skype /usr/bin/skype
cp /opt/skype-1.2.0.18/skype.desktop /usr/share/applications/skype.desktop
cp /opt/skype-1.2.0.18/icons/skype_32_32.png /usr/share/pixmaps/skype.png
rm -f skype_staticQT-1.2.0.18.tar.bz2
 • Aplikacje -> Internet -> Skype

Jak zainstalować kodeki multimediów

yum -y install gstreamer-plugins*
yum -y install lame
yum -y install ffmpeg
yum -y install mjpegtools
yum --enablerepo=atrpms install w32codec
gst-register-0.8

Jak zainstalować możliwość oglądania filmów DVD

wget -c http://download.videolan.org/pub/libdvdcss/1.2.9/rpm/libdvdcss2-1.2.9-1.i386.rpm
rpm -i libdvdcss2-1.2.9-1.i386.rpm

Jak zainstalować odtwarzacz multimediów (MPlayer) z wtyczką dla Mozilla Firefox

yum -y install mplayer-gui
yum -y install mplayerplug-in
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> MPlayer
 • Uruchom ponownie przeglądarkę Mozilla Firefox
Jak ustawić polskie znaki w MPlayerze
 • Uruchom MPlayer'a w trybie graficznym. Prawym klawiszem myszy na oknie MPlayera wybierz Preferences ->

zakładka Subtitle & OSD -> menu Encoding ustaw na Slavic/Central European Windows (CP1250).

zakładka Font -> pozycja Font -> podaj ścieżkę do pliku verdana.ttf (najczęściej będzie to: /usr/share/fonts/msttcorefonts/verdana.ttf )

zakładka Font -> menu Encoding -> ustaw na Unicode

 • zamknij i uruchom ponownie MPlayera.
Jak ustawić, aby tekst był na ciemnym tle

uruchom MPlayera w trybie konsoli poleceniem:

gmplayer -sub-bg-alpha X 

wartość X przyjmuje zakres od 0 do 255. 0 oznacza czerń, wartość 255 oznacza zupełnie przezroczyste tło. Ustawiając wartość pomiędzy 0 a 255 możemy regulować przezroczystość tła napisów.

 • zobacz też:
man mplayer

sekcja OPCJE OSD/NAPISÓW

Jak zainstalować odtwarzacz multimediów (VLC)

yum -y install videolan-client
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> VLC

Jak zainstalować odtwarzacz multimediów (XMMS)

yum -y install xmms
yum -y install xmms-mp3
yum -y install xmms-skins
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> XMMS

Jak zainstalować odtwarzacz multimediów (amaroK)

yum -y install amarok
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> amaroK

Jak zainstalować odtwarzacz multimediów (RealPlayer 10)

yum -y install compat-libstdc++-33
 • Pobierz RealPlayer Gold stąd.
 • Zainstaluj go.
Przyjmujemy, że plik .rpm został pobrany i zapisany na pulpicie, ponieważ Firefox wszystko domyślnie pobiera i zapisuje na pulpicie
rpm -ivh Desktop/RealPlayer10GOLD.rpm
yum remove HelixPlayer
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> RealPlayer 10

Jak zainstalować przeglądarkę mediów strumieniowych (streamtuner)

wget -c

ftp://ftp.freshrpms.net/pub/dag/dries/packages/streamtuner/fc5-i386/streamtuner-0.99.99-1.fc5.rf.i386.rpm

rpm -ivh streamtuner-0.99.99-1.fc5.rf.i386.rpm
rm -f streamtuner-0.99.99-1.fc5.rf.i386.rpm
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> streamtuner

Jak zainstalować edytor tagów ID3 (EasyTAG)

yum --enablerepo=freshrpms install easytag
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> EasyTAG

Jak zainstalować edytor wideo (Kino)

yum -y install kino
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> Kino

Jak zainstalować edytor dźwięku (Audacity)

yum -y install audacity
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> Audacity

Jak zainstalować program do ripowania filmów DVD (dvd::rip)

yum -y install perl-Video-DVDRip
yum --enablerepo=freshrpms install vcdimager
yum -y install cdrdao
yum --enablerepo=freshrpms install subtitleripper
ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/rar-2.80
gedit /usr/share/applications/dvdrip.desktop
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
[Desktop Entry]
Name=dvd::rip 
Comment=dvd::rip
Exec=dvdrip
Icon=/usr/share/perl5/Video/DVDRip/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;AudioVideo;
 • Zapisz wyedytowany plik
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> dvd::rip

Jak zainstalować przeglądarkę obrazków (Gwenview)

yum -y install gwenview
yum -y install kipi-plugins
yum -y install ImageMagick
 • Aplikacje -> Grafika -> Gwenview

Jak zainstalować klienta poczty E-mail (Mozilla Thunderbird)

yum -y install thunderbird
 • Aplikacje -> Internet -> Thunderbird EMail

Jak zainstalować klienta newsów (Pan)

yum -y install pan
 • Aplikacje -> Internet -> Pan Newsreader

Jak zainstalować czytnik newsów RSS/RDF/Atom (RSSOwl)

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
./run.sh
 • Zapisz tak wuyedytowany plik
chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh
gedit /usr/share/applications/RSSOwl.desktop
  • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
[Desktop Entry]
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl, czytnik newsów
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Zapisz wyedytowany plik
 • Aplikacje -> Internet -> RSSOwl

Jak zainstalować przeglądarkę plików CHM (GnoCHM)

yum -y --enablerepo=dries install gnochm
 • Aplikacje -> Akcesoria -> CHM Viewer

Jak zainstalować narzędzie do tworzenia stron WWW (Nvu)

yum -y install xorg-x11-deprecated-libs
wget -c http://www.nvu.com/download/linux/1.0/nvu-1.0-RedHat_and_Fedora/nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rpm -ivh nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
 • Aplikacje -> Programowanie -> Nvu

Jak zainstalować narzędzie do tworzenia stron WWW (bluefish)

yum -y install bluefish 
 • Aplikacje -> Programowanie -> Bluefish Editor

Jak zainstalować narzędzie do tworzenia stron WWW dla KDE (quanta plus)

yum -y install kdewebdev
 • Aplikacje -> Programowanie -> Quanta Plus

Jak zainstalować aplikację księgową (GnuCash)

yum -y install gnucash
rm -fr /usr/share/gnome/apps/Applications/
gedit /usr/share/applications/GnuCash.desktop
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
[Desktop Entry]
Name=GnuCash
Comment=GnuCash Finanse Osobiste
Exec=gnucash
Icon=/usr/share/pixmaps/gnucash/gnucash-icon.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Office;
 • Zapisz edytowany plik.
 • Aplikacje -> Biuro -> GnuCash

Jak zainstalować aplikację do składu DTP (Scribus)

yum -y install scribus
 • Aplikacje -> Biuro -> Scribus

Jak zainstalować aplikację do wypalania płyt CD/DVD (GnomeBaker)

yum -y install gnomebaker
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> GnomeBaker

Jak zainstalować aplikację do wypalania płyt CD/DVD (k3b)

yum -y install k3b
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> K3b

Jak zainstalować edytor partycji (GParted)

yum -y install gparted
 • Aplikacje -> Narzędzie systemowe -> GParted

Jak zainstalować Zaporę Ogniową / Firewall (Firestarter)

yum -y install firestarter
 • Aplikacje -> Narzędzie systemowe -> Firestarter

Jak zainstalować narzędzie do analizy ruchu sieciowego (Ethereal)

yum -y install ethereal ethereal-gnome
 • Aplikacje -> Internet -> Ethereal

Jak zainstalować archiwizator RAR (rar)

yum --enablerepo=freshrpms install rar unrar 
 • Aplikacje -> Akcesoria -> Zarządca archiwów

Jak zainstalować dodatkowe fonty

yum -y install xfonts-arabic
yum -y install xfonts-chinese
yum -y install xfonts-gujarati
yum -y install xfonts-hebrew
yum -y install xfonts-hindi
yum -y install xfonts-japanese
yum -y install xfonts-xorg-truetype
wget -c http://easylinux.info/uploads/msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
rpm -ivh msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
/etc/init.d/xfs restart

Jak zainstalować aplety pulpitu (gDesklets)

yum -y install gdesklets
 • Aplikacje -> Akcesoria -> gDesklets
 • Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://gdesklets.gnomedesktop.org/

Jak zainstalować podstawowy kompilator

yum -y install gcc
yum -y install gcc-c++

Jak zainstalować środowisko rozwijania oprogramowania

 • Dodaj repozytorium rozwoju
gedit /etc/yum.repos.d/fedora-devel.repo
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
[development]
name=Fedora Core $releasever - Development Tree
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/development/$basearch/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-core-rawhide
enabled=1
gpgcheck=0
 • Zapisz edytowany plik
yum groupinstall "Development Tools"

Jak zainstalować środowisko rozwijania oprogramowania (Anjuta)

rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY
yum -y install anjuta
 • Aplikacje -> Programowanie -> Anjuta IDE

Jak zainstalować narzędzie do modelowania 3D (Blender 3d)

yum -y install blender
 • Aplikacje -> Grafika -> Blender

Jak zainstalować grę Frozen-Bubble

yum -y install frozen-bubble
 • Aplikacje -> Gry -> Frozen-Bubble
 • Więcej gier znajdziesz na stronie: http://games.linux.sk/ or http://www.tuxgames.com/

Jak zainstalować wirtualne planetarium (Stellarium)

yum -y install stellarium
 • Aplikacje -> Grafika -> Stellarium

Jak zainstalować aplikacje edukacyjne dla KDE

yum -y install kdeedu
 • Applications -> Edutainment -> ...

Inne środowiska graficzne

Jak zainstalować KDE

lub
yum -y install htdig
yum -y install kdebase
yum -y install arts
yum -y install desktop-printing
yum -y install kdegraphics
yum -y install kdenetwork
yum -y install kdemultimedia
yum -y install kdeaddons
yum -y install kdeutils
yum -y install kdeartwork
yum -y install autorun
 • Wyloguj się
 • W wyborze sesji wybierz KDE
 • Zaloguj się

Aplikacje komercyjne

Jak zainstalować Windows 9X/ME/2000/XP (Win4Lin)

 • zobacz na [[1]]

Jak zainstalować aplikacje dla MS Windows (CrossOver Office)

 • zobacz na [[2]]

Jak zainstalować gry dla MS Windows (Cedega)

 • zobacz na [[3]]

Administracja użytkownikami

Ustawianie Super Użytkowników (sudo) na twoim PCecie

gedit /etc/sudoers
 • Znajdź poniższą linię:
# User privilege specification
root	ALL=(ALL) ALL
 • Dodaj po niżej linii z rootem twoją nazwę użytkownika, i skopiuj resztę linii tak jak pokazano niżej:
# User privilege specification
root	ALL=(ALL) ALL
twoja_nazwa_użytkownika ALL=(ALL)NOPASSWD: ALL

Sekcja NOPASSWD: jest opcjonalna. Jeśli pracujesz w środowiksu, gdzie możesz odczuwać ryzyko braku bezpieczeństwa NIE UŻYWAJ TEJ OPCJI. Po prostu usuń tę sekcję z wiersza. Jeśli nie używasz opcji NOPASSWD: kiedy wydajesz komendy z sudo, wówczas będziesz musiał podać SWOJE hasło, NIE roota.

Jak ustanowić/zmienić/włączyć hasło roota

passwd root

Jak wyłączyć konto roota

passwd -l root

Jak dodać/edytować/usuwać użytkowników systemu

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Środowisko -> Administracja -> Użytkownicy i grupy
 • Użytkownicy i grupy

Zakładka Użytkownicy -> Dodaj użytkownika.../Właściwości/Usuń

Jak dodać/edytować/usunąć grupy z systemu

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Środowisko -> Administracja -> Użytkownicy i grupy
 • Użytkownicy i grupy

Zakładka Użytkownicy -> Dodaj grupę.../Właściwości/Usuń

Jak włączyć automatyczne logowanie do GNOME'a (niezbyt bezpieczne)

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Środowisko -> Administracja -> Ekran logowania
 • Zakładka Bezpieczeństwo -> zaznacz Enable Automatic Login i wybierz użytkownika.

Jak zmienić prawa dostępu do plików/folderów

Kliknij prawym klawiszem myszy na pliku/folderze -> Właściwości

Zakładka Uprawnienia -> Odczyt/Zapis/Wykonanie (Zaznaczanie dla Właściciela/Grupy/Innych)

Jak zmienić właściciela plików/folderów

chown nazwa_uzytkownika_systemowego /lokalizacja_pliku_lub_folderu

Jak zmienić posiadanie przez grupę plików/folderów

Jak zmienić właściciela plików/folderów

chgrp nazwa_grupy /lokalizacja_pliku_lub_folderu

Urządzenia / Hardware

Jak uruchomić kartę bezprzewodową Intel IPW2200 b,g

Pobierz [4] Zaakceptuj licencję, zapisz plik na pulpicie, otwórz terminal i skopiuj i wklej każdą z linii poniżej.

mkdir tmp
mv ~/Desktop/*-2.4.tgz ~/tmp 
cd tmp
tar -zxvf ipw2200-fw-2.4.tgz
cp * /lib/firmware
rmmod ipw2200
modprobe ipw2200
iwconfig

teraz powinieneś widzieć punk dostępowy Możesz użyć Menadżera Sieci do monitorowania aktywności sieci. Przeczytaj #Menadżer Sieci dla Gnome'a

Jak zainstalować sterowniki karty graficznej akceleracji 3D (NVIDIA)

yum install kmod-nvidia
setsebool -P allow_execmod=1
init 3
 • Zaloguj się jako root
nvidia-config-display enable
init 5
lub
 • Zobacz http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-fc5.html#nvidia

Jak zainstalować sterowniki karty graficznej akceleracji 3D (ATI)

yum install kmod-fglrx
setsebool -P allow_execmod=1
init 3
 • Zaloguj się jako root
ati-fglrx-config-display enable
init 5
 • Jeśli posiadasz płytę główną produkcji Intela musisz po instalacji wyedytować plik xorg.conf:
gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Znajdź poniższą linię
Driver "fglrx"
 • Dodaj pod nią następujący wpis:
Option "UseInternalAGPGART" "no"

Jak zidentyfikować chipset modemu

wget -c http://easylinux.info/uploads/scanModem.gz
gunzip -c scanModem.gz > scanModem
chmod +x scanModem
cp scanModem /usr/bin/
 • Aby zidentyfikować chipset modemu
scanModem
gedit Modem/ModemData.txt

Jak wyświetlić listę tablicy partycji

fdisk -l

Jak wyświetlić użycie powierzchni dyskowej przez system plików

df -T -h

Jak wyświetlić listę zamontowanych urządzeń

mount

Jak wyświetlić listę urządzeń na slocie PCI

lspci

Jak wyświetlić listę urządzeń USB

lsusb

Jak przyspieszyć CD/DVD-ROM

np. zakładając, że /dev/cdrom jest to lokalizacja napędu CD/DVD-ROM
/sbin/hdparm -d1 /dev/cdrom
gedit /etc/hdparm.conf
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
/dev/cdrom {
  dma = on
}
 • Zapisz wyedytowany plik

Jak zamontować/odmontować CD/DVD-ROM ręcznie i zobaczyć wszystkie ukryte i dowiązane pliki i foldery

zakładając, że /media/cdrom0/ jest lokalizacją urządzenia CD/DVD-ROM
 • Aby zamontować CD/DVD-ROM
mount /media/cdrom0/ -o unhide
 • Aby odmontować CD/DVD-ROM
umount /media/cdrom0/

Jak ręcznie wymusić odmontowanie CD/DVD-ROMu

zakładając, że /media/cdrom0/ jest lokalizacją urządzenia CD/DVD-ROM
umount /media/cdrom0/ -l

Jak ponownie przemontować /etc/fstab bez rebootowania systemu

mount -a

Wypalanie CD/DVD

Jak wyczyścić CD-RW/DVD-RW

zakładając, że /media/cdrom/ jest lokalizacją urządzenia CD/DVD-ROM
umount /dev/cdrom
cdrecord dev=/dev/cdrom blank=fast

Jak wypalić pliki/foldery na CD/DVD

nautilus burn:///
 • Przeglądarka plików: CD/DVD Creator
 • Przeciągnij i upuść pliki/foldery do tego okna

Menu Plik -> Zapisz na płycie -> Zapisz

Jak wypalić plik obrazu płyty (ISO) na CD/DVD

Kliknij prawym klawiszem na pliku .iso (ISO) -> Zapisz na płycie -> Zapisz

Jak skopiować płytę CD/DVD

Jak utworzyć plik obrazu .iso (ISO) płyty CD/DVD

zakładając, że /media/cdrom/ jest lokalizacją urządzenia CD/DVD-ROM
umount /dev/cdrom
dd if=/dev/cdrom of=file.iso bs=1024

Jak utworzyć plik obrazu (ISO) z folderu

mkisofs -o file.iso /lokalizacja_folderu/

Jak stworzyć pliki sumy kontrolnej MD5

md5sum file.iso > file.iso.md5

Jak sprawdzić sumę kontrolną MD5 plików

zakładamy, że plik.iso i plik.iso.md5 są w tym samym folderze
md5sum -c file.iso.md5

Jak zamontować/odmontować plik obrazu (ISO) bez wypalania

mkdir /media/iso
modprobe loop
mount file.iso /media/iso/ -t iso9660 -o loop
 • Aby odmontować plik obrazu (ISO)
umount /media/iso/

Jak ustawić/zmienić prędkość zapisu nagrywarki CD/DVD

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Edytor konfiguracji
 • Edytor konfiguracji

/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> default_speed (ustaw/zmień prędkość zapisu)

Jak włączyć burnproof / zabezpieczenie zapisu dla nagrywarki CD/DVD

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Edytor konfiguracji
 • Edytor konfiguracji

/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> burnproof (Zaznaczyć)

Jak włączyć overburning dla nagrywarki CD/DVD

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Edytor konfiguracji
 • Edytor konfiguracji

/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> overburn (Zaznaczyć)

Sieci

Jak skonfigurować Google Talk

 • Poszukaj odpowiedzi na Google Talk Help Center

Jak aktywować/deaktywować połączenia sieciowe

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Środowisko -> Administracja -> Sieć
 • Zakładka Urządzenia
 • Aktywuj/Deaktywuj

Jak skonfigurować połączenia sieciowe

Jak zmienić nazwę komputera

hostname pożądana_nazwa_komputera

Jak zmienić opis komputera

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię
...
 server string = Samba Server
...
 • Zastąp powyższy wiersz treścią poniżej
 server string = nowy_opis_komputera
 • Zapisz wyedytowany plik
testparm
/etc/init.d/smb restart

Jak zmienić Domenę/Grupę Roboczą komputera

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię
...
 workgroup = MSHOME
...
 • Zamień na następującą linię
 workgroup = nowa_grupa_robocza_lub_domena
 • Zapisz wyedytowany plik
testparm
/etc/init.d/smb restart

Jak przydzielić nazwę hosta do komputera z dynamicznym adresem IP używając darmowej usługi DynDNS

Zakładam, że połączenie sieciowe zostało skonfigurowane poprawnie
Zarejestruj darmowy Dynamic DNS na https://www.dyndns.org
Automatycznie odśwież bazę danych DNS DynDNS co godzinę
* * * * * oznacza minuta godzina dzień miesiąc rok
yum -y install ipcheck
gedit /root/dyndns_update.sh
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
USERNAME=moja_nazwa_użytkownika
PASSWORD=moje_hasło
HOSTNAME=moja_nazwa_hosta.dyndns.org
cd /root/
if [ -f /root/ipcheck.dat ]; then
 ipcheck -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
else
 ipcheck --makedat -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
fi
 • Zapisz wyedytowany plik
chmod 700 /root/dyndns_update.sh
sh /root/dyndns_update.sh
export EDITOR=gedit && crontab -e
 • Dodaj poniższą linię na końcu pliku:
00 * * * * sh /root/dyndns_update.sh
 • Zapisz wyedytowany plik

Jak łatwo udostępniać foldery

Kliknij prawym klawiszem myszy na folderze -> Udostępnij folder

Foldery udostępnione -> Udostępnij: Wybierz "SMB" Właściwości udostępniania -> Nazwa: Określ nazwę udostępnionego folderu

Jak przeglądać komputery w sieci

Zakładam, że połączenie z siecią jest skonfigurowane poprawnie
Jeśli komputery lub foldery sieciowe nie zostaną znalezione spróbuj dostać się do nich bezpośrednio
Przeczytaj #Jak uzyskać dostęp do folderów sieciowych bez ich montowania
 • Miejsca -> Serwery sieciowe

Jak uzyskać dostęp do folderów sieciowych bez ich montowania

Zakładam, że połączenie z siecią jest skonfigurowane poprawnie
IP komputera sieciowego: 192.168.0.1
Nazwa folderu udostępnionego: linux
 • Miejsca -> Komputer
 • W okienku "Położenie" wpisz:
smb://192.168.0.1/linux

Jak zamontować/odmontować foldery sieciowe i zezwolić użytkownikom na ich odczyt

Zakładam, że połączenie z siecią jest skonfigurowane poprawnie
Adres komputera sieciowego to: 192.168.0.1
Nazwa użytkownika komputera sieciowego to: mojanazwa
Hasło komputera sieciowego: mojehaslo
Nazwa udostępnianego folderu: linux
Folder zamontowany lokalnie w: /media/shared
 • Aby zamontować folder sieciowy
mkdir /media/shared
mount //192.168.0.1/linux /media/shared/ -o username=mojanazwa,password=mojehaslo
 • Aby odmontować folder sieciowy
umount /media/shared/

Jak zamontować/odmontować folder sieciowy ręcznie i zezwolić użytkownikom na odczyt/zapis

Zakładam, że połączenie z siecią jest skonfigurowane poprawnie
Adres komputera sieciowego to: 192.168.0.1
Nazwa użytkownika komputera sieciowego to: mojanazwa
Hasło komputera sieciowego: mojehaslo
Nazwa udostępnianego folderu: linux
Folder zamontowany lokalnie w: /media/shared
 • Aby zamontować folder sieciowy
mkdir /media/shared
mount //192.168.0.1/linux /media/shared/ -o username=mojanazwa,password=mojehaslo,dmask=777,fmask=777
 • Aby odmontować folder sieciowy
umount /media/shared/

Jak zamontować folder sieciowy podczas uruchomienia systemu i zezwolić wszystkim na odczyt

Zakładam, że połączenie z siecią jest skonfigurowane poprawnie
Adres komputera sieciowego to: 192.168.0.1
Nazwa użytkownika komputera sieciowego to: mojanazwa
Hasło komputera sieciowego: mojehaslo
Nazwa udostępnianego folderu: linux
Folder zamontowany lokalnie w: /media/shared
mkdir /media/shared
gedit /root/.smbcredentials
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
username=mojanazwa
password=mojehaslo 
 • Zapisz wyedytowany plik
chmod 700 /root/.smbcredentials
cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gedit /etc/fstab
 • Dopisz poniższą linię na końcu pliku
//192.168.0.1/linux  /media/shared cifs credentials=/root/.smbcredentials  0  0

How to mount network folders on boot-up, and allow all users to read/write

e.g. Assumed that network connections have been configured properly
Network computer's IP: 192.168.0.1
Network computer's Username: myusername
Network computer's Password: mypassword
Shared folder's name: linux
Local mount folder: /media/sharename
mkdir /media/sharename
gedit /root/.smbcredentials
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
username=myusername
password=mypassword
 • Zapisz wyedytowany plik
chmod 700 /root/.smbcredentials
cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gedit /etc/fstab
 • Append the following line at the end of file
//192.168.0.1/linux  /media/sharename cifs credentials=/root/.smbcredentials,dmask=0777,fmask=0777 0  0

Zdalny pulpit

Jak skonfigurować zdalny pulpit (niebezpieczne)

Uwaga! Zdany pulpit będzie działał tylko wtedy, gdy będzie to sesja Gnome
Zostawianie komputera z otwartą sesją Gnome'a jest niebezpieczne
Użyj (Środowisko -> Zablokuj ekran) i wyłącz monitor, gdy komputer zostawiasz bez nadzoru
 • Środowisko -> Preferencje -> Zdalny pulpit
 • Ustawienia zdalnego pulpitu

Udostępnianie -> Zezwolenie innym użytkownikom na podgląd pulpitu (Zaznaczone) Zezwól innym użytkownikom na kontrolę pulpitu (Zaznaczone)

Bezpieczeństwo -> Pytanie o potwierdzenie (Odznaczone) Wymaga podania poniższego hasła: (Zaznaczone) Password: Określ hasło

Jak połączyć się ze zdalnym pulpitem Fedory

Zakładam, że zdalny komputer ma poprawnie skonfigurowany zdalny pulpit.
Przeczytaj #Jak skonfigurować zdalny pulpit (niebezpieczne)
Zdalna maszyna z Fedorą: 192.168.0.1
vncviewer -fullscreen 192.168.0.1:0
 • Aby wyjść z programu vncviewer

Naciśnij 'F8' -> Quit viewer

Skrypt zdalnego łączenia napisany przez fedorajim

Otwórz okno terminala i przełącz się na roota.

gedit /usr/local/bin/remote2someone

Wklej poniższy tekst do nowego pliku

#!/bin/bash 
# Written by fedorajim 
# Wpisz adres IP zdalnego komputera 
IPADDRESS="$(zenity --entry --title "Wpisz adres IP" --text "Wprowadź adres IP zdalnego komputera:")"
echo $IPADDRESS
#Wpisz nazwę użytkownika, na konto którego chcesz się zalogować
UserName="$(zenity --entry --title "Wpisz nazwę użytkownika" --text "Wpisz nazwę użytkownika z którym chcesz się połączyć:")"
echo $UserName
# opens a new terminal window and connects to remote PC
function ssh_Remote_PC
{
gnome-terminal -x ssh -L 5911:$IPADDRESS:5901 $nazwaużytkownika@$IPADDRESS
}
function View_Remote_PC
{
gnome-terminal -x vncviewer localhost:11
}
#################################################
selection=
until [ "$selection" = "0" ]; do
echo ""
echo "######################"
echo "1 - Ustanów zdalne połączenie"
echo "2 - Wyświetl zdalny pulpit"
echo "0 - zamknij program"
echo ""
echo -n "Wpisz selekcję: "
read selection
echo ""
#####################
# Commands executed #
#####################
case $selection in
1 ) $(ssh_Remote_PC) ;;
2 ) $(View_Remote_PC) ;;
0 ) exit ;;
* ) echo "Wpisz 1, 2 lub 0"
esac
done

Zapisz i zamknij edytor tekstu. Kliknij prawym klawiszem myszy na pulpicie i stwórz aktywator. Dodaj następujące informacje do opcji aktywatora

 • Nazwa: remote2someone
 • Komentarz: zdalne połączenie ssh
 • Polecenie: /usr/local/bin/remote2someone
 • Type: Aplikacja
 • Uruchomienie w terminalu: Zaznaczone
 • Ikona: kliknij przycisk 'brak ikony' i wybierz jakąś


Kliknij 'Zapisz'.

Jak się połączyć ze zdalnym pulpitem Fedory z komputera z systemem Windows

Zakładam, że zdalny komputer ma poprawnie skonfigurowany zdalny pulpit.
Przeczytaj #Jak skonfigurować zdalny pulpit (niebezpieczne)
Zdalna maszyna z Fedorą: 192.168.0.1
 • Pobierz VNC Viewer: stąd

Windows

Jak zainstalować wsparcie dla NTFS

yum install kmod-ntfs
 • Po aktualizacji jądra będziesz musiał powtórzyć tę operację
 • Więcej informacji znajdziesz na http://www.linux-ntfs.org

Jak zamontować/odmontować ręcznie partycję NTFS i zezwolić użytkownikom jedynie na odczyt


Zakładamy, że /dev/hda1 jest windowsową partycją (NTFS)
Folder montowania to: /media/windows
 • Aby zamontować partycję
mkdir /media/windows
mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
 • Aby odmontować partycję
umount /media/windows/

Jak zamontować/odmontować ręcznie partycję FAT i zezwolić użytkownikom odczyt i zapis

Zakładamy, że /dev/hda1 jest windowsową partycją (NTFS)
Folder montowania to: /media/windows
 • Aby zamontować partycję
mkdir /media/windows
mount /dev/hda1 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
 • Aby odmontować partycję
umount /media/windows/

Jak zamontować/odmontować partycję NTFS przy uruchomieniu systemu i zezwolić użytkownikom jedynie na odczyt

Zakładamy, że /dev/hda1 jest windowsową partycją (NTFS)
Folder montowania to: /media/windows
mkdir /media/windows
cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gedit /etc/fstab
 • Dodaj poniższą linię na końcu pliku
/dev/hda1  /media/windows ntfs nls=utf8,umask=0222 0  0

Jak zamontować/odmontować ręcznie FAT przy uruchomieniu systemu i zezwolić użytkownikom odczyt i zapis

Zakładamy, że /dev/hda1 jest windowsową partycją (NTFS)
Folder montowania to: /media/windows
mkdir /media/windows
cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gedit /etc/fstab
 • Dodaj poniższą linię na końcu pliku
/dev/hda1  /media/windows vfat iocharset=utf8,umask=000 0  0

Bezpieczeństwo

Jakie są podstawowe rzeczy, o których powinienem wiedzieć, aby zabezpieczyć moją Fedorę

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Upewnij się, że dysk twardy jest pierwszym urządzeniem w sekwencji bootowania w BIOSie.
  • Zabezpieczy cię to przed użyciem przez intruza płyty instalacyjnej Linuksa w celu uzyskania praw roota.
  • Zabezpieczy cię to przez użyciem przez intruza płyty Linux Live CD (np. Fedory/Knoppiksa/MEPISa), co umożliwa zniszczenie/przeglądanie/udostępnianie całego dysku twardego.
  • Zabezpieczy cię to przed instalacją innego systemu operacyjnego przez intruza.
 • Upewnij się, że jest ustanowione hasło dla wejścia do BIOSu.
  • Zabezpieczy cię to przed zmianą przez intruza kolejności sekwencji Bootowania.
 • Upewnij się, że komputer jest umieszczony w bezpiecznym miejscu.
  • Zabezpieczy cię to przed wyjęciem dysku twardego, co umożliwi zniszczenie/przeglądanie/udostępnienie danych za pomocą innego komputera
  • Zabezpieczy cię to przed wyjęciem przez intruza baterii biosu, co usunie wszelkie zabezpieczenia Biosu
 • Upewnij się, że hasło dostępu do systemu nie jest łatwe do odgadnięcia.
  • Aby upewnić się, że potencjalny włamywacz nie zgadnie hasła metodą 'Brute force' używając np. programu John the Ripper
  • Stwórz hasło składające się z minimum 8 znaków
  • Stwórz hasło zawierające cyfry, litery, małe i duże znaki.
 • Upewnij się, że interaktywna edycja Gruba jest wyłączona.
 • Upewnij się, że historia komend konsoli jest wyłączona.
 • Upewnij się, że Ctrl+Alt+Del jest wyłączony w trybie konsoli.
  • Zabezpieczy cię to przed ponownym uruchomieniem komputera przez intruza.
  • Przeczytaj [[#Jak wyłączyć możliwość ponownego uruchomienia systemu za pomocą Ctrl+Alt+Del]]
 • Upewnij się, że opcja interaktywnego kopiowania i przemieszczania plików i folderów jest w trybie konsoli wyłączona.
 • Podczas codziennego, normalnego korzystania z systemu loguj się jako normalny użytkownik.
 • Wyłącz konto użytkownika root, zamiast niego użyj "sudo"
  • Pozwoli to skrócić czas działania z uprawnieniami użytkownika root.
  • "sudo" zapewnia bardziej użyteczny nadzór (/var/log/auth.log)
  • Przeczytaj #Jak wyłączyć konto roota
 • Zainstaluj firewall
 • Wykonaj test odporności.

Jak wyłączyć interaktywną edycję kontroli GRUBa

grub
grub> md5crypt
Password: ****** (Fedora)
Encrypted: $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (zakodowane hasło)
grub> quit
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tę sekcję:
...
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#  password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
...
 • Dodaj na końcu następującą linię:
password --md5 $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (zakodowane hasło Fedora)
 • Znajdź tę sekcję:
...
title		Fedora, kernel 2.6.10-5-386 (recovery mode)
root		(hd0,1)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro single
initrd		/boot/initrd.img-2.6.10-5-386
savedefault
boot
...
 • Zamień na następującą treść
#title		Fedora, kernel 2.6.10-5-386 (recovery mode)
#root		(hd0,1)
#kernel		/boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro single
#initrd		/boot/initrd.img-2.6.10-5-386
#savedefault
#boot
 • Zapisz wyedytowany plik

Jak wyłączyć historię konsoli

rm -f $HOME/.bash_history
touch $HOME/.bash_history
chmod 000 $HOME/.bash_history

Jak wyłączyć możliwość ponownego uruchomienia systemu za pomocą Ctrl+Alt+Del

cp /etc/inittab /etc/inittab_backup
gedit /etc/inittab
 • Znajdź tę linię
...
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
...
 • Zamień na następującą linię
#ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
 • Zapisz wyedytowany plik
telinit q

Tryb ratunkowy


Jak użyć dysku instalacyjnego Fedory do zdobycia dostępu jako użytkownik root

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Włóż pierwszą płytę instalacyjną z systemem Fedora Core 5 i zbootuj z niej system.
linux rescue

Jak zmienić zapomniane hasło użytkownika/roota

# passwd root
 • Aby zmienić hasło użytkownika
# passwd nazwa_użytkownika

Jak zmienić zapomniane hasło GRUBa

grub
grub> md5crypt
Password: ****** (Fedora)
Encrypted: $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (zakodowane hasło)
grub> quit
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tę linię
...
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
...
 • Zamień na następującą linię
password --md5 $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (zakodowane hasło Fedora)
 • Zapisz wyedytowany plik

Jak przywrócić menu Gruba po instalacji Windowsa

Załóżmy, że /dev/hda jest urządzeniem partycji /boot
# grub-install /dev/hda

Jak dodać Windows do menu GRUBa

Załóżmy, że urządzenie /dev/hda1 jest lokalizacją partycji Windowsa
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Dodaj następujące linie na końcu pliku
title		Microsoft Windows
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
 • Zapisz wyedytowany plik

Jak odczytać partycje Linuksowe (ext2, ext3) pod Windowsem

Lub
 • Zajrzyj na www.fs-driver.org

Tipsy & Triki

Jak dodać dodatkowe tapety, ikony i motywy

wget -c http://easylinux.info/uploads/backgrounds.tar.gz
tar zxvf backgrounds.tar.gz -C /usr/share
rm -f backgrounds.tar.gz
 • Sprawdź, czy posiadasz plik backgrounds.xml w katalogu .gnome/
ls $HOME/.gnome2/ | grep "backgrounds.xml"
 • Jeśli powyższa komenda zwróci "backgrounds.xml" wtedy wykonaj po kolei:
cp --preserve=ownership $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup
sed -n -e '1,3p' $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup > $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
cat /usr/share/backgrounds/frog.xml >> $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
sed -n -e '4,$p' $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup >> $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
 • W przeciwnym wypadku:
cp /usr/share/backgrounds/backgrounds.xml $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
chmod 777 $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml


 • Aby dodać dodatkowe ikony i motywy:
wget -c http://easylinux.info/uploads/icons.tar.gz
tar zxvf icons.tar.gz -C $USER_HOME
rm -f icons.tar.gz
wget -c http://easylinux.info/uploads/themes.tar.gz
tar zxvf themes.tar.gz -C $USER_HOME
rm -f themes.tar.gz


 • Spróbuj zmienić tapetę i motyw w Środowisko -> Preferencje -> Motyw (Sczegóły dotyczące motywu)

Jak dodać 'Otwórz terminal' do menu kontekstowego

yum -y install nautilus-open-terminal

Kliknij prawym klawiszem myszy np. na pulpicie -> Otwórz terminal

Jak dodać skrót do terminala z uprawnieniami roota

yum -y --enablerepo=dries install gksu
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Root Terminal

Jak zrestartować GNOME bez ponownego uruchomienia komputera

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Zapisz i zamknij wszystkie otwarte aplikacje i pliki

Naciśnij 'Ctrl + Alt + Backspace'

lub wpisz w terminalu
/etc/init.d/gdm restart

Jak włączyć klawiaturę numeryczną (Num Lock) podczas startu GNOME'a

yum -y install numlockx
cp /etc/X11/gdm/Init/Default /etc/X11/gdm/Init/Default_backup
gedit /etc/X11/gdm/Init/Default
 • Znajdź tę linię (ostatnia)
...
exit 0
 • Dodaj przed nią następujące wiersze:
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
 /usr/bin/numlockx on
fi

Jak przełączyć się do trybu konsoli w GNOME

Naciśnij 'Ctrl + Alt + F1' (F2 - F6)

 • W celu przełączania się pomiędzy konsolami w trybie konsoli

Naciśnij 'Alt + F1' (F2 - F6)

 • Aby wrócić znów do trybu graficznego GNOME'a

Naciśnij 'Alt + F7'

Jak wyłączyć restatowanie Xów przez naciśnięcie Ctrl+Alt+Backspace w GNOME

cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Dodaj poniższe linie na końcu pliku
Section "ServerFlags"
	Option		"DontZap"		"yes"
EndSection

Jak włączyć otwarcie Monitora Systemu pod GNOME przez naciśnięcie Ctrl+Alt+Del

gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/global_keybindings/run_command_9 "<Control><Alt>Delete"
gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/keybinding_commands/command_9 "gnome-system-monitor"

Jak odświeżyć pulpit GNOME'a

killall nautilus
 • Lub

Naciśnij Ctrl+R

Jak odświeżyć panel GNOME'a

killall gnome-panel

Jak otwierać każdy folder w tym samym oknie Nautilusa

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Edytor konfiguracji
 • Edytor konfiguracji

/ -> apps -> nautilus -> preferences -> always_use_browser (Zaznaczone)

 • Lub

Otwórz okno Nautilusa Edycja -> Preferencje -> Zachowanie -> Otwieranie w oknie przeglądarki (Zaznaczone)

Jak włączyć autozapisywanie w Gedit i wyłączyć tworzenie plików typu jakiś_plik~

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Edytor konfiguracji
 • Edytor konfiguracji

/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> create_backup_copy (Odznaczone) / -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> auto_save (Zaznaczone)

Jak zobaczyć wszystkie ukryte pliki/foldery w Nautilusie

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Miejsca -> Folder domowy
 • Aby tymczasowo włączyć pokazywanie ukrytych plików i folderów w Nautilusie

Naciśnij 'Ctrl + H'

 • Aby na stałe włączyć pokazywanie ukrytych plików i folderów w Nautilusie

Menu Edycja -> Preferencje

Zakładka Widoki -> Wyświetlanie plików ukrytych i zapasowych (Zaznaczone)

Jak przeglądać pliki/foldery jako użytkownik root w Nautilusie

yum -y install gksu
 • Aby zainstalować przeglądarke plików (Root)
gedit /usr/share/applications/Nautilus-root.desktop
  • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
[Desktop Entry]
Name=Przeglądarka plików (Root)
Comment=Przeglądaj pliki za pomocą przeglądarki
Exec=gksu "nautilus --browser ."
Icon=file-manager
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;System;
  • Zapisz wyedytowany plik
 • Aby przeglądać pliki jako root w Nautilusie

Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Przeglądarka plików (Root)

Jak wyświetlić ikony pulpitu (Komputer, Folder domowy, Śmietnik)

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Edytor konfiguracji
 • Edytor konfiguracji

/ -> apps -> nautilus -> desktop -> computer_icon_visible (Zaznaczone) home_icon_visible (Zaznaczone) trash_icon_visible (Zaznaczone)

Jak zmienić domyślne ustawienia programu z menu kontekstowego "Otwórz za pomocą..."

Kliknij prawym klawiszem myszy na pliku -> Właściwości

Zakładka Otwarcie za pomocą -> Dodaj Wybierz program

Wybierz aplikację "Otwórz za pomocą" (Zaznaczone)

Jak zmienić domyślnego klienta poczty na Mozilla Thunderbird

Zakładka Internet -> Czytnik poczty -> Thunderbird Mail Polecenie: thunderbird mailto:%s

Jak otwierać pliki jako użytkownik root przez prawe kliknięcie klawiszem myszy

gedit $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Otwórz\ jako\ root
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
for uri in $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS; do
	gnome-"gnome-open $uri" &
done
 • Zapisz wyedytowany plik
chmod +x $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Otwórz\ jako\ root

Kliknij prawym klawiszem myszy na pliku -> Scripts -> Otwórz jako root

Jak wyłączyć głośniczek systemowy w terminalu

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aplikacje -> Akcesoria -> Terminal
 • Terminal

Menu Edycja -> Bieżący profil...

Zakładka Ogólne -> Ogólne -> Dzwonek terminala (Odznaczone)

Jak szybciej ładować strony w Mozilla Firefox

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aplikacje -> Internet -> Firefox Web Browser
 • Mozilla Firefox

Pasek adresu -> about:config

filtr: -> (podwójne kliknięcie na opcji zmienia wartość z true na false i odwrotnie lub otwiera okno wprowadzenia wartości. network.dns.disableIPv6 -> true network.http.pipelining -> true network.http.pipelining.maxrequests -> 8 network.http.proxy.pipelining -> true

 • Zrestartuj Firefoksa

Jak wyłączyć dźwięk funkcji szukania linków w Mozilla Firefox

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aplikacje -> Internet -> Firefox Web Browser
 • Mozilla Firefox

Pasek adresu -> about:config

Filtr: -> accessibility.typeaheadfind.enablesound -> false

 • Zrestartuj Firefoksa

Jak zainstalować/odinstalować plik .rpm

rpm -i nazwa_pliku.rpm
 • Aby odinstalować plik .rpm
rpm -e nazwa_pliku

Jak na raz zmienić nazwę wszystkich plików w folderze

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aby zainstalować "mvb" - program do zmiany nazw
wget -c http://easylinux.info/uploads/mvb_1.6.tgz
tar zxvf mvb_1.6.tgz -C /usr/share/
chown -R root:root /usr/share/mvb_1.6/
ln -fs /usr/share/mvb_1.6/mvb /usr/bin/mvb
 • Aby zmienić nazwy wszystkich plików w katalogu za jednym razem
mvb nowa_nazwa

Jak przetwarzać wszystkie pliki graficzne w folderze za jednym razem

yum -y install ImageMagick
wget -c http://easylinux.info/uploads/bbips.0.3.2.sh
cp bbips.0.3.2.sh /usr/bin/bbips
chmod 755 /usr/bin/bbips
 • Aby przetworzyć wszystkie pliki graficzne na raz
bbips

Jak ustawić zmienne systemowe środowiska

cp /etc/bash.bashrc /etc/bash.bashrc_backup
gedit /etc/bash.bashrc
 • Dodaj zmienne systemowe na końcu pliku
 • Zapisz wyedytowany plik

Skąd wziąć instrukcję obsługi programu

System GNU/Linux posiada instrukcje w plikach, tzw. manualach dla większości programów i plików konfiguracyjnych. Aby móc przeczytać pomoc dla danej aplikacji, pliku konfiguracyjnego uruchom Terminal i wpisz:

man nazwa_programu

np.:

man fstab
Jak zapisać wyjście manuala (man) do pliku
man polecenie | col -b > plik.txt

Jak wyświetlić menu GRUBa przy starcie

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tę linię
...
hiddenmenu
...
 • Zamień na następującą linię
#hiddenmenu
 • Zapisz wyedytowany plik

Jak zmienić czas wyświetlania menu GRUBA przy starcie

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tę linię
...
timeout   3
...
 • Zamień na następującą linię
timeout   X_sekund
 • Zapisz wyedytowany plik

Jak zmienić domyślny system operacyjny w GRUBie przy starcie systemu

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tę linię
...
default   0
...
 • Zamień na następującą linię
default   X_kolejność
 • Zapisz wyedytowany plik

Jak wyświetlić Splash Image dla GRUBa przy starcie (tło wyboru systemu)

Załóżmy, że partycja bootująca Fedory jest na hd0,1
wget -c http://easylinux.info/uploads/fedora.xpm.gz
chmod 644 fedora.xpm.gz
mkdir /boot/grub/images
cp fedora.xpm.gz /boot/grub/images/
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tę sekcję:
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#   grub-install(8), grub-floppy(8),
#   grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#   and /usr/share/doc/grub-doc/.
...
 • Dodaj pod nią następującą linię:
splashimage (hd0,1)/boot/grub/images/fedora.xpm.gz
 • Zapisz wyedytowany plik

Jak skonwertować tapetę pulpitu na Splash Image GRUBa

Załóżmy, że będziemy konwertować obrazek.png na Splash Image
splashimage.xpm.gz jest obrazem Splash Image menu GRUBa
convert -resize 640x480 -colors 14 obrazek.png splashimage.xpm && gzip splashimage.xpm

Jak tymczasowo pominąć niektóre usługi podczas bootowania

Naciśnij 'Ctrl + C'

Jak na stałe pominąć niektóre usługi podczas bootowania

Jak opróżnić folder /tmp/ podczas zamykania systemu

cp /etc/init.d/sysklogd /etc/init.d/sysklogd_backup
gedit /etc/init.d/sysklogd
 • Znajdź tę sekcję:
...
 stop)
 log_begin_msg "Stopping system log daemon..."
 start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $binpath --pidfile $pidfile
 log_end_msg $?
...
 • Dodaj pod nią poniższą linię:
 rm -fr /tmp/* /tmp/.??*
 • Zapisz wyedytowany plik

Jak przewinąć treść wyjścia konsoli w górę i w dół

Naciśnij 'Shift + Page Up'

 • Aby przewinąć treść konsoli w dół

Naciśnij 'Shift + Page Down'

Jak wymusić opróżnienie Śmietnika w GNOME

rm -fr $HOME/.Trash/

Jak usunąć duplikaty menu/składniki menu w GNOME

rm -f $HOME/.config/menus/applications.menu


Otwórz terminal tutaj (w Nautilusie)

gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/"Otwórz tutaj terminal"
 • dodaj następujący tekst:
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
$_ = $ENV{'NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI'};
if ($_ and m#^file:///#) {
s/%([0-9A-Fa-f]{2})/chr(hex($1))/eg;
s#^file://##;
exec "gnome-terminal --working-directory='$_'";
}
# Added 2003-12-08 Dexter Ang
if ($_ == "x-nautilus-desktop:///") {
$_ = $ENV{'HOME'};
$_ = $_.'/Desktop';
exec "gnome-terminal --working-directory='$_'";
}
 • Zapisz i zamknij Gedit

Kliknij prawym klawiszem myszy na pulpicie, wybierz skrypty -> "Otwórz tutaj terminal"


Otwórz terminal tutaj (w Nautilusie)

gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/"Otwórz tutaj Terminal Roota"

Add the following

#!/bin/sh
cd $NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI
sudo gnome-terminal


Zapisz i zamknij Gedit

Kliknij prawym klawiszem myszy na pulpicie, wybierz skrypty -> "Otwórz tutaj Terminal Roota"

Serwer Samba

Jak zainstalować serwer sieciowego współdzielenia plików i folderów Samba

lub
yum -y install samba
yum -y install samba-client
yum -y install system-config-samba 
 • Środowisko -> Administracja -> Server Settings -> Samba

Jak dodać/edytować/usunąć użytkowników sieciowych

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Użyj *Środowisko -> Administracja -> Server Settings -> Samba
lub
smbpasswd -a system_username
gedit /etc/samba/smbusers
  • Dodaj poniższą linię do nowego pliku
system_username = "nazwa_użytkownika_sieciowego"
  • Zapisz wyedytowany plik
 • Aby edytować użytkownika_sieciowego
smbpasswd -a nazwa_użytkownika_systemu
 • Aby usnąć użytkownika sieciowego
smbpasswd -x nazwa_użytkownika_systemu

Jak udostępnić folder domowy z prawami odczytu/zapisu (Authentication=Yes)

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię
...
; security = user
...
 • Zamień na następujące linie
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
testparm
/etc/init.d/smb restart

How to share home folders with read only permission (Authentication=Yes)

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię
...
; security = user
...
 • Zamień na następujące linie
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Znajdź tę linię
[homes]
	comment = Katalogi domowe
	browseable = no
	writeable = yes
 • Zamień na następujące linie
[homes]
	comment = Katalogi domowe
	browseable = yes
	writeable = no
 • Zapisz wyedytowany plik
testparm
/etc/init.d/smb restart

Jak udostępnić folder grup z prawami tylko do odczytu (Authentication=Yes)

mkdir /home/group
chmod 777 /home/group/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię
...
; security = user
...
 • Zamień na następujące linie
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Dodaj te linie na końcu pliku
[Group]
 comment = Folder Grupy
 path = /home/group
 public = yes
 writable = no
 valid users = użytkownik_systemu1 użytkownik_systemu2
 create mask = 0700
 directory mask = 0700
 force user = nobody
 force group = nogroup
testparm
/etc/init.d/smb restart

Jak udostępnić foldery grup z prawami do odczytu i zapisu (Authentication=Yes)


mkdir /home/group
chmod 777 /home/group/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię
...
; security = user
...
 • Zamień na następujące linie
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Dodaj następujące linie na końcu pliku
[Group]
 comment = Folder Grupy
 path = /home/group
 public = yes
 writable = yes
 valid users = użytkownik_systemu1 użytkownik_systemu2
 create mask = 0700
 directory mask = 0700
 force user = nobody
 force group = nogroup
testparm
/etc/init.d/smb restart

Jak udostępnić foldert publiczne z prawami tylko do odczytu (Authentication=Yes)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię
...
; security = user
...
 • Zamień na następujące linie
 security = user 
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Dodaj następujące linie na końcu pliku
[public]
 comment = Folder Publiczny
 path = /home/public
 public = yes
 writable = no
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup
testparm
/etc/init.d/smb restart

Jak udostępnić folder publiczny z prawami do odczytu/zapisu (Authentication=Yes)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię
...
; security = user
...
 • Zamień na następujące linie
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Dodaj następujące linie na końcu pliku
[public]
 comment = Folder Publiczny
 path = /home/public
 public = yes
 writable = yes
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody 
 force group = nogroup
testparm
/etc/init.d/smb restart

Jak udostępnić folder publiczny z prawami tylko do odczytu (Authentication=Yes)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię
...
; security = user
...
 • Zamień na następującą linię
 security = share
 • Dodaj następujące linie na końcu pliku
[public]
 comment = Folder Publiczny
 path = /home/public
 public = yes
 writable = no
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup
 • Zapisz wyedytowany plik
testparm
/etc/init.d/smb restart

Jak udostępnić folder publiczny z prawami do zapisu/odczytu (Authentication=Yes)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię
...
; security = user
...
 • Zamień na następującą linię
 security = share
 • Dodaj następujące linie na końcu pliku
[public]
 comment = Folder Publiczny
 path = /home/public
 public = yes
 writable = yes
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup
 • Zapisz wyedytowany plik
testparm
/etc/init.d/smb restart

SSH

Jak połączyć się przez SSH ze sdalnym komputerem na Fedorze

Zakładamy, że zdalny komputer ma zainstalowany serwer SSH i usługa jest włączona, natomiast firewall jest skonfigurowany tak, by zezwalał na połączenie zdalne.
Zdalny komputer z Fedorą: 192.168.0.1
ssh nazwa_użytkownika@192.168.0.1

Jak kopiować pliki/foldery ze zdalnego komputera z Fedorą do komputera lokalnego (scp)

Zakładamy, że zdalny komputer ma zainstalowany serwer SSH i usługa jest włączona, natomiast firewall jest skonfigurowany tak, by zezwalał na połączenie zdalne.
Zdalny komputer z Fedorą: 192.168.0.1
Lokalizacja zdalnych plików/folderów: /home/username/zdalnyplik.txt
Lokalizacja na komputerze lokalnym: . (obecny folder)
scp -r nazwa_użytkownika@192.168.0.1:/home/username/zdalnyplik.txt .

Jak skopiować pliki z lokalnego komputera na zdalną maszynę z zainstalowaną Fedorą (scp)

Zakładamy, że zdalny komputer ma zainstalowany serwer SSH i usługa jest włączona, natomiast firewall jest skonfigurowany tak, by zezwalał na połączenie zdalne.
Lokalizacja plików/folderów lokalnych: pliklokalny.txt
Zdalny komputer z zainstalowaną Fedorą: 192.168.0.1
Zdalny komputer z zainstalowaną Fedorą, lokalizacja zapisu: /home/username/
scp -r pliklokalny.txt nazwaużytkownika@192.168.0.1:/home/username/

Jak kopiować pliki/foldery ze zdalnego komputera z Fedorą do komputera lokalnego (rsync)

Zakładamy, że zdalny komputer ma zainstalowany serwer SSH i usługa jest włączona, natomiast firewall jest skonfigurowany tak, by zezwalał na połączenie zdalne.
Zdalny komputer z zainstalowaną Fedorą: 192.168.0.1
Remote files/folders location: /home/username/pliklokalny.txt
Local machine save location: . (current directory)
rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats nazwaużytkownika@192.168.0.1:/home/username/pliklokalny.txt .

Jak skopiować pliki z lokalnego komputera na zdalną maszynę z zainstalowaną Fedorą (rsync)

Zakładamy, że zdalny komputer ma zainstalowany serwer SSH i usługa jest włączona, natomiast firewall jest skonfigurowany tak, by zezwalał na połączenie zdalne.
Lokalizacja plików/folderów lokalnych: pliklokalny.txt
Zdalny komputer z zainstalowaną Fedorą: 192.168.0.1
Zdalny komputer z zainstalowaną Fedorą, lokalizacja zapisu: /home/username/
rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats pliklokalny.txt nazwaużytkownika@192.168.0.1:/home/username/

Jak połączyć się przez SSH ze sdalnym komputerem na Fedorze przez komputer z Windowsem

Zakładamy, że zdalny komputer ma zainstalowany serwer SSH i usługa jest włączona, natomiast firewall jest skonfigurowany tak, by zezwalał na połączenie zdalne.

Jak kopiować pliki/foldery z/do zdalnego komputera z zainstalowaną Fedorą przez komputer z Windowsem

Zakładamy, że zdalny komputer ma zainstalowany serwer SSH i usługa jest włączona, natomiast firewall jest skonfigurowany tak, by zezwalał na połączenie zdalne.

Serwer baz danych

Jak zainstalować serwer baz danych MySQL

lub
yum -y install mysql
yum -y install mysql-server
yum -y install php-mysql
yum -y install MySQL-python
yum -y install libdbi-dbd-mysql
yum -y install mysql-devel
mysqladmin -u root password nowe_haslo_uzytkownika_bazy
/etc/init.d/mysqld start

Jak zainstalować MySQL Control Center

yum -y install mysql-administrator
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> MySQL Administrator

Serwer www

Jak zainstalować serwer www

yum -y install httpd
yum -y install mod_ssl
yum -y install httpd-manual
yum -y install mod_perl
yum -y install mod_auth_mysql
yum -y install crypto-utils
yum -y install mod_python
/etc/init.d/httpd start
 • http://localhost

Jak zainstalować wsparcie PHP dla serwera www

yum -y install php
yum -y install php-mysql
/etc/init.d/httpd restart
gedit /var/www/html/testphp.php
 • Umieść następującą linię w nowym pliku
<?php phpinfo(); ?>
 • Zapisz wyedytowany plik
 • http://localhost/testphp.php

Jak zainstalować MySQL

/etc/init.d/httpd restart

Tipsy dla Apache'a

Usuń podis swojego serwera

gedit /etc/httpd/conf/httpd.conf 

znajdź wiersz "ServerSignature"

Change "ServerSignature on" to

 ServerSignature off
 1. Zaraz pod nim dodaj tę linię:
ServerTokens ProductOnly

Zapisz i zamknij edytor tekstu

Zrestartuj Apache'a

/etc/rc.d/init.d/httpd restart

How to map URLs to folders outside /var/www/

gedit /etc/httpd/conf.d/alias
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
Alias /URL-path /lokalizacja_folderu/
<Directory /lokalizacja_folderu/>
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride All
 Order allow,deny
 Allow from all
</Directory>
 • Zapisz wyedytowany plik
/etc/init.d/httpd restart
 • http://localhost/URL-path

Jak zmienić domyślny port dla serwera HTTP Apache

Zakładamy, że nowy port będzie miał numer 78
cp /etc/httpd/ports.conf /etc/httpd/ports.conf_backup
gedit /etc/httpd/ports.conf
 • Znajdź tę linię
Listen 80
 • Zamień na następującą linię
Listen 78
 • Zapisz wyedytowany plik
/etc/init.d/httpd restart
 • http://localhost:78

Jak zparsować RSS z PHP dla Apache'a

Załóżmy, że kanałem RSS będzie DistroWatch.com - News
wget -c http://easylinux.info/uploads/magpierss-0.71.1.tar.gz
mkdir /var/www/feeds
tar zxvf magpierss-0.71.1.tar.gz -C /var/www/feeds/
mv /var/www/feeds/magpierss-0.71.1/* /var/www/feeds/
rm -fr /var/www/feeds/magpierss-0.71.1/
chown -R www-data:root /var/www/feeds/
gedit /var/www/feeds/index.php
 • Umieść poniższe wiersze w nowym pliku:
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
 <head>
 <title>DistroWatch.com - News</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
 <style type="text/css">
 /*<![CDATA[*/
 /* 
 DEFAULT TAG STYLES
 */
 body {
 background: #ffffff;
 margin-left: 20px;
 font-family: bitstream vera sans,sans-serif;
 font-size: 9pt;
 }
 h1 {
 font-family: luxi sans,sans-serif;
 font-size: 15pt;
 }
 /*]]>*/
 </style>
 </head>
 <body>
 <?php
 require_once 'rss_fetch.inc';
 error_reporting(E_ERROR);
 $url = 'http://distrowatch.com/news/dw.xml';
 $rss = fetch_rss($url);
 if ($rss) {
 echo "<h1>";
 echo "<a href=$url>", $rss->channel[title], "</a><br/>";
 echo "</h1>";
 foreach ($rss->items as $item ) {
  $url = $item[link];
  $title = $item[title];
  $description = $item[description];
  echo "<li>";
  echo "<b>Topic:</b> <a href=$url><b><u>$title</u></b></a><br/><br/>";
  echo "$description<br/><br/>";
  echo "</li>";
 }
 }
 else {
 echo "<a href=$url>", $url, "</a> - Server Down!<br/>";
 }
 ?>
 </body>
 </html>
 • Zapisz wyedytowany plik
 • http://localhost/feeds/index.php

Serwer FTP

Jak zainstalować serwer FTP dla usługi transferu plików

yum -y install proftpd
/etc/init.d/proftpd start

Jak skonfigurować serwer FTP, aby umożliwić anonimowe łączenie w trybie tylko do odczytu

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf • Dodaj następujące linie na końcu pliku
<Anonymous ~ftp>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>
 • Zapisz wyedytowany plik
/etc/init.d/proftpd restart

Jak skonfigurować serwer FTP, aby umożliwić anonimowe łączenie w trybie odczytu i zapisu

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf
 • Dodaj następujące linie na końcu pliku
<Anonymous ~ftp>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
</Anonymous>
 • Zapisz wyedytowany plik
/etc/init.d/proftpd restart

Jak zmapować anonimowego użytkownika FTP poza folder /home/ftp/

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf
 • Dodaj następujące linie na końcu pliku
<Anonymous /lokalizacja_folderu/>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>
 • Zapisz wyedytowany plik
/etc/init.d/proftpd restart

Jak zmienić domyślny port dla serwera FTP

Załóżmy, że domyślny port ma numer 77
cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf
 • Znajdź tę linię
Port       21
 • Zamień na następującą linię
Port       77
 • Zapisz wyedytowany plik
/etc/init.d/proftpd restart

Jak połączyć się przez FTP ze zdalnym komputerem z zainstalowaną Fedorą za pomocą komputera z Windowsem

Załóżmy, że zdalny komputer z zainstalowaną Fedorą ma zainstalowaną usługę FTP
Przeczytaj #Jak zainstalować serwer FTP dla usługi transferu plików
 • Pobierz FileZilla: stąd