Ubuntu:Feisty pl

From

Image:Ubuntuguide_logo.png

Nieoficjalny przewodnik po Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn)

Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) zostało wydane, przewodnik jest jeszcze w budowie. Trwają prace nad tłumaczeniem przewodnika na język polski, jeżeli możesz pomóc zgłoś się via Jabber, mikrobart@ubuntu.pl. Każda forma pomocy będzie wskazana.

Pierwotna wersja przewodnika http://ubuntuguide.org/ była przygotowywana przez Chua Wen Kiat (Kuala Lumpur, Malezja) W chwili obecnej dokument ten jest rozwijany przez Centrum Linuksowe na Uniwersytecie Łotewskim oraz tych wszystkich, którzy wyrażą chęć pomocy.

Tłumaczący: Mikrobart oraz inni członkowie społeczności Wiki

Aby pomagać nam w tworzeniu przewodnika potrzebna jest rejestracja.

捐助者 MikrobartOrvilsQuashJiyuu0CargoGabemorrBytecopekrampoSimosStubbyeljacoshaiThunderMHasileadammichaelroachBelisarivsCheatorHankKaotikssoniahKutanMehdirichuxShadymanHavarillLouisShadymanshanlot751EtienneRabid9797Mantas Smelevičiusperspectoffphloseadogsmalugo2debugPakosRedBassCyberAngelCogeeldineroycorreUficAntidrugueVahidLouis KingRsinghBorut-TCinglallsTownraypete alleboneGreenstarThe TurkRonBCompotatojoMbrasigma80Karthikeyanemorrp1Th0rv4ldand other friends of our community edit


Starsze wersje poradników

 • Ubuntu 5.04 po bułgarsku: http://www.ubuntuguide.hit.bg/


Jeśli używasz starszych wersji Ubuntu (Breezy, Dapper, Edgy), powinieneś zaktualizować je do Feisty Fawn.


Contents


Uwagi ogólne

 1. Oto nieoficjalny przewodnik po Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn). W żaden sposób nie jest on powiązany z Ubuntu i firmą Canonical.
 2. Fragmenty znajdujące się w niebieskawych sekcjach są komendami, które trzeba wykonać w terminalu (Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Terminal)
 3. Aby uniknąć błedów przy przepisywaniu komend, zalecam kopiowanie ich do terminala (zaznaczenie komendy, prawoklik -> "Kopiuj"/"Wklej" lub też za pomocą skrótów klawiaturowych, odpowiednio Ctrl+C/Shift+Insert )
 4. Komenda "sudo" oznacza "superuser do" (wykonanie polecenia z uprawnieniami roota). Wykonanie "sudo" wymaga podania hasła użytkownika.
 5. Szczegółowe informacje na temat każdego programu można uzyskać w pomocy systemowej, wykorzystując polecenie "man". Przykładowo, "man sudo" wyświetli informacje dotyczące komendy "sudo".
 6. Jeśli masz już dość ciągłego wykonywania komendy "apt-get" przeczytaj Jak używać graficznej nakładki na program apt-get (Synaptic)?
 7. Komendy "apt-get" i "wget" wymagają skonfigurowanego połączenia z Internetem.
 8. Aby pobrać plik, kliknij prawym klawiszem myszy na odpowiednim odnośniku, wybierz opcję "Zapisz plik jako..." i sprawdź zgodność nazwy pliku i jego rozszerzenia.
 9. Jeżeli chcesz wspomóc proces tłumaczenia Ubuntu na inne języki, odwiedź https://launchpad.net/
 10. Niech przesłanie hasła "humanizm dla innych" zawsze będzie z Tobą...
Jeżeli używasz platformy 64-bitowej zamień "i386" na "amd64"
Jeżeli używasz Kubuntu, powinieneś zainstalować program gedit
sudo apt-get install gedit
lub zastąp gedit programem kwrite, na przykład zamiast wpisywać
 sudo gedit /etc/apt/sources.list
napisz
 sudo kwrite /etc/apt/sources.list
Jeżeli używasz platformy 64-bitowej zamień "i386" na "amd64"

Zaczynamy

Instalacja ubuntu

http://toproste.net/?p=151 Jeśli nie wiesz jak/nie potrafisz zainstalować Ubuntu. To polecam tą serię videotutoriali. Pokażą ci co i jak.

Zrzuty ekranu z Ubuntu 7.04

 • Ubuntu 7.04(Feisty Fawn) Screenshots Tour
 • Ubuntuclips.org - video howto's for human beings
 • Ubuntu Video - linux videos for human beings

Zrzuty ekranu z Kubuntu 7.04

 • Kubuntu screenshots

Zrzuty ekranu z Xubuntu 7.04

 • Official Xubuntu screenshots


Gdzie szukać nowych programów

 • http://gnomefiles.org/
 • http://www.kde-apps.org/
 • http://freshmeat.net
 • http://sourceforge.net/
 • http://www.linuxsoft.cz/pl/

Gdzie szukać ozdobników do twojego pulpitu

 • http://art.gnome.org/
 • http://www.gnome-look.org/
 • http://www.kde-look.org/
 • http://xfce-look.org/

Gdzie szukać innych poradników do *buntu?

 • http://xubuntuguide.org
 • Ubuntu Step By Step Guides For Ubuntu UsersUbuntu Users Community Website

Jak dodawać nowe repozytoria

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Możesz dodać nowe repozytoria używając aplikcji Źródła Oprogramowania, która znajduje się w: System -> Administracja -> Źródła oprogramowania. Sprawdź, które repozytoria potrzebujesz (main, universe, restricted, multiverse). To jest rekomendowany sposób dodawania repozytoriów:
 • Stwórz kopię bezpieczeństwa listy repozytoriów.
sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
 • Otwórz listę repozytoriów w edytorze tekstu:
Użytkownicy Ubuntu (GNOME):
sudo gedit /etc/apt/sources.list
Użytkownicy Kubuntu (KDE):
sudo kate /etc/apt/sources.list
Użytkownicy Xubuntu (Xfce)
sudo mousepad /etc/apt/sources.list
Użytkownicy innych odmian Ubuntu:
sudo nano /etc/apt/sources.list
 • Skorzystaj ze strony, aby wygenerować swoją listę repozytoriów.
## See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
## newer versions of the distribution.
## Add comments (##) in front of any line to remove it from being checked.  
## Use the following sources.list at your own risk. 
## Uncomment deb-src if you wish to download the source packages
## If you have a install CD you can add it to the reposity using 'apt-cdrom add'
## which will add a line similar to the following:
#deb cdrom:[Ubuntu 7.04 _Feisty Fawn_ - Beta i386 (20070322.1)]/ feisty main restricted
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty main restricted
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-updates main restricted
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-updates main restricted
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty universe
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty universe
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty multiverse
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty multiverse
## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-backports main restricted universe multiverse
#deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security main restricted
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security universe
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security multiverse
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security multiverse
## PLF REPOSITORY (Unsupported. May contain illegal packages. Use at own risk.)
## Medibuntu - Ubuntu 7.04 "feisty fawn"
## Please report any bug on https://launchpad.net/products/medibuntu/+bugs
deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free
#deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free
## CANONICAL COMMERCIAL REPOSITORY (Hosted on Canonical servers, not Ubuntu
## servers. RealPlayer10, Opera, DesktopSecure and more to come.) 
deb http://archive.canonical.com/ubuntu feisty-commercial main
## enlightenment e17 beta, use at your own risk
## E17 is in Beta and may break or break your system
#deb http://edevelop.org/pkg-e/ubuntu feisty e17
#deb http://e17.dunnewind.net/ubuntu feisty e17
#deb-src http://edevelop.org/pkg-e/ubuntu feisty e17
 • Wklej wygenerowaną listę do otwartego pliku
 • Zapisz edytowaną listę
 • Odśwież listę:
sudo aptitude update
 • Zobacz polską listę repozytoriów forum Ubuntu.pl
 • Modyfikując listę repozytoriów musisz wiedzieć, co robisz. Miksowanie repozytoriów może uszkodzić twój system.

Aktualizacja Ubuntu

Apt - podstawowe narzędzie pakietów

Są tu podstawowe inforamcje na temat apt. Więcej dowiesz się czytając poradnik:

man apt-get
 • Instalacja pakietów
sudo aptitude install <nazwa_paczki>

Przykład:

sudo aptitude install mpd sbackup
 • Usuwanie pakietów
sudo aptitude remove <nazwa_paczki>

Przykład:

sudo aptitude remove mpd sbackup
 • Szukanie pakietów
sudo aptitude search <hasło>

Przykłady:

sudo aptitude search Music MP3
sudo aptitude search "Text Editor"
 • Odświeżanie bazy apt
sudo aptitude update
 • Aktualizacja pakietów
sudo aptitude upgrade
 • Aktalizacja dystrybucji
sudo aptitude dist-upgrade

Paczki .deb

 • Instalowanie pobranych paczek .deb
sudo dpkg -i paczka.deb
 • Usuwanie paczek .deb
sudo dpkg -r package
 • Rekonfiguracja/naprawa paczek .deb
sudo dpkg-reconfigure package

Przykład:

sudo dpkg-reconfigure mpd

Archiwa

Rozpakowanie archiwów ".tar.gz":

tar xvzf package.tar.gz

Tworzenie archiwów ".tar.gz":

tar cvfz package.tar.gz folder

Rozpakowanie archiwów ".tar.bz"

tar xvjf package.tar.bz

Tworzenie archiwów ".tar.bz":

tar cvjf package.tar.bz folder
 • Rozpakowanie archiwów ".bz"
bunzip2 file.bz
 • Rozpakowanie archiwów ".gz"
gunzip file.gz

Kompilacja ze źródeł

Potrzebujesz do kompilacji wielu narzędzi (m.in. biblioteki, kompilatory)

sudo aptitude install build-essential
sudo aptitude install linux-headers-`uname -r`

Rozpakowanie archiwum

tar xvzf nazwa_paczki.tar.gz

Komendy kompilujące

cd /miejsce/położenia/paczki
./configure
make
make install

Jeśli kompilacja zakończyła się sukcesem, rozważ stworzenie paczki .deb do późniejszego użytku:

Instalacja potrzebnych narzędzi:

sudo aptitude install checkinstall

Kompiluj ponownie z użyciem "checkinstall":

cd /miejsce/położenia/paczki
./configure
make
checkinstall

Zachowaj stworzoną paczkę .deb do późniejszego użytku. Możesz ją zainstalować:

sudo dpkg -i package.deb

Jak ręcznie zaktualizować Ubuntu

sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade
sudo aptitude dist-upgrade

albo

Użyj Menedżera Aktualizacji: System -> Administracja -> Menedżer Aktualizacji

Automatyczna instalacja programów

Automatix2

 • Pobierz tą paczkę:
 • http://www.getautomatix.com/apt/dists/feisty/main/binary-i386/automatix2_1.1-4.3-7.04feisty_i386.deb
 • lub sprawdź czy nie ma nowszej http://www.getautomatix.com/apt/dists/feisty/main/binary-i386
 • Zainstaluj ją:
sudo dpkg -i automatix2_1.1-4.3-7.04feisty_i386.deb
 • Automatix2 jest dostępny w Aplikacje > Narzędzia systemowe > Automatix


lub


 • Dodanie repozytoria:
echo deb http://www.getautomatix.com/apt feisty main | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
 • Ściągnięcie i dodanie kluczy:
wget http://www.getautomatix.com/keys/automatix2.key
gpg --import automatix2.key
gpg --export --armor E23C5FC3 | sudo apt-key add -


 • Aktualizacja:
sudo apt-get update
 • Instalacja:
sudo apt-get install automatix2
 • Automatix2 jest dostępny w Aplikacje > Narzędzia systemowe > Automatix

Aplikacje Add-On

Java Plug-ins

Jak zainstalować J2SE Runtime Environment (JRE) v6.0 z Plug-inem do Mozilli Firefox

sudo aptitude install sun-java6-jre sun-java6-plugin
 • Kiedi instalator zapyta, zaakceptuj licencję.

Sposób ten nie zadziała na platformie amd64, ponieważ to nie jest 64-bitowy plugin.

Jak zainstalować Flash Player (Macromedia Flash) Plug-in dla Mozilla Firefox

sudo aptitude install flashplugin-nonfree
 • Zrestartuj Mozill Firefox


sudo aptitude install alsa-oss
gksudo gedit /etc/firefox/firefoxrc

Zamień:

FIREFOX_DSP=""

Na:

FIREFOX_DSP="aoss"
 • Zrestartuj Firefox. Teraz powienien już pracować Flash.

Sposób ten nie zadziała na platformie amd64, ponieważ to nie jest 64-bitowy plugin

Jak zainstalować klienta sieci BitTorrent (Azureus)

sudo aptitude install azureus
 • Skrót do programu znajduje się w : Aplikacje -> Internet -> Azureus


Jak zainstalować klienta sieci BitTorrent (Deluge)

 • Pobierz odpowiednie paczki .deb

[1] - platforma i386 [2]- platforma amd64

Naciśnij dwukrotnie na pobranej paczce, aby ją zainstalować, lub zainstaluj ją za pomocą narzędzia 'dpkg:

dpkg --install [nazwa pakietu]
 • Skrót do programu powienien znajdować się w : Aplikacje -> Internet -> Deluge BitTorrent Client

Jak zainstalować Koran (zekr)


 • Pobierz i zainstaluj zekr:
wget http://easynews.dl.sourceforge.net/sourceforge/zekr/zekr_0.5.0-1_i386.deb
sudo dpkg -i zekr_0.5.0-1_i386.deb
 • Więcej informacji na http://siahe.com/zekr/

Wine

Jak zainstalować Wine

sudo aptitude install wine

Inne środowiska graficzne

Jak zainstalować KDE

sudo aptitude install kubuntu-desktop
Instalacja wymaga ok. 400MB na dysku
 • System -> Wyjście -> Wyloguj
 • Aby zalogować się do KDE kliknij na Sesje i wybierz KDE

Jak zainstalować XFCE

sudo aptitude install xubuntu-desktop
 • System -> Wyjście -> Wyloguj
 • Aby zalogować się do XFCE kliknij na Sesje i wybierz XFCE

Jak zainstalować FluxBox

sudo aptitude install fluxbox
Jak włączyć startowanie Fluxbox przy logowaniu
echo "exec startfluxbox" > ~/.xinitrc
Ustaw piękną muzykę podczas logowania
sudo aptitude install sox
gedit ~/.fluxbox/startup
 • Znajdź linię:
exec /usr/local/bin/fluxbox
 • Umieść poniżej:
play /usr/share/sounds/login.wav > /dev/null 2>&1 &

Upiększacze

Jak zainstalować Compiz (Nvidia)

 • How to enable Compiz in Feisty Jak zainstalować Compiz na sterownikach NVIDIA

Jak zainstalować Beryl (Nvidia)

sudo aptitude update
sudo aptitude dist-upgrade
 • Stwórz kopię bezpieczeństwa xorg.conf
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Zainstaluj sterowniki do kart graficznych NVIDIA
  • System -> Administracja -> Restricted Driver Manager

Wykonaj Ctrl+Alt+Backspace

 • Zainstaluj Beryl
sudo aptitude install beryl emerald-themes beryl-manager
 • Włącz Beryl
beryl-manager
 • Włącz Emerald
emerald --replace
 • Dodaj Beryl i emerald do uruchamianych na starcie systemu
  • System -> Preferencje -> Sesje
  • Programy startowe -> Dodaj
beryl-manager

i

emerald --replace

Jak ustawić wygładzanie podpikselowe w Feisty Fawn


 • Dla platformy i386 dodaj do /etc/apt/sources.list
deb http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu feisty fonts
deb-src http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu feisty fonts
 • Dla platformy AMD64/EMT dodaj do /etc/apt/sources.list
deb http://raof.dyndns.org/falcon feisty experimental
deb-src http://raof.dyndns.org/falcon feisty experimental
sudo aptitude update
 • Przed instalacją, rekonfiguruj ustawienia czcionek
sudo dpkg-reconfigure fontconfig-config
sudo dpkg-reconfigure fontconfig
 • Dodaj klucze publiczne
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 937215FF
gpg --export --armor 937215FF | sudo apt-key add -

wget http://ubuntu.moshen.de/2F306651.gpg -O- | sudo apt-key add -

 • Zrestartuj serwer X (Ctrl-Alt-BackSpace) aby zobaczyć zmiany.

Źródło: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=343670

Aplikacje komercyjne

Jak zainstalować Windows 9X/ME/2000/XP (Win4Lin)

 • http://www.win4lin.com

Jak zainstalować windowsowe aplikacje (VMWare Workstation)

http://www.vmware.com
 • Przemień vmwareworkstation_5.5.3-34868_i386.rpm na vmwareworkstation_5.5.3-34868_i386.deb przy pomocy narzędzia Alien.

Jak zainstalować windowsowe aplikacje (CrossOver Office)

 • http://www.codeweavers.com

Jak zainstalować windowsowe gry (Cedega)

 • http://www.transgaming.com

Administracja użytkownikami

Jak ustawić/zmienić hasło roota

sudo passwd root

Jak ustanowić konto roota

sudo passwd -l root

Jak pozwolić użytkownikowi root na logowanie do Gnome

Zakładka Zabezpieczenia-> Zezwolenie na lokalne logowanie na konto administratora (Zaznaczone)

Jak przełączyć się na roota poprzez konsolę

sudo -s -H
Password: <wpisz hasło roota>
lub
sudo -i
Password: <wpisz swoje hasło>

Jak dodać/edytować/usunąć grupę użytkowników

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • System -> Administracja -> Użytkownicy i grupy
 • Użytkownicy i grupy
Przycisk użytkownika -> Dodaj użytkownika/Ustawienia/Usuń
lub
sudo useradd jim
sudo userdel jim
 • Więcej informacji znajdziesz w
man usermod

Jak ustawić automatyczne logowania wybranego użytkownika do Gnome (niebezpieczne)

Security Tab -> Enable Automatic Login (Checked)

Jak pozwolić na więcej sudoers

EDITOR=gedit sudo visudo
 • Dodaj linię na końcu pliku
system_username	ALL=(ALL) ALL
 • Zapisz edytowany plik


Jak używać "sudo" bez każdorazowego podawania hasła (niebezpieczne)

EDITOR=gedit sudo visudo
 • Znajdź tą linię
...
system_username	ALL=(ALL) ALL
...
 • I zastąp ją poniższą linią
system_username	ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
 • Zapisz plik

Jak zakończyć sesję sudo

sudo -K

Jak zmienić uprawnienia plików/folderów

Kliknij PPM na plik/folder -> Właściwości
Uprawnienia -> Odczyt/Zapis/Usuwanie 

Jak zmienić właściciela pliku/folderu

sudo chown system_username /położenie pliku lub folderu


Jak zmienić właściciela grupowego pliku lub katalogu

sudo chgrp system_groupname /położenie pliku lub folderu

Sprzęt

Mysz

Aktywacja bocznych przycisków myszy w przeglądarce Firefox

Operacja polega na dodaniu dwóch linijek do pliku xorg.conf. Sprawdzono ją na myszach z pięcioma przyciskami. Oto ich lista:

 • Logitech MX310
 • Logitech MX510
 • Logitech MX518
 • Logitech MX700
 • Intellimouse Explorer (first edition)
 • Razer Copperhead


Zrób kopię pliku konfiguracyjnego GNOME

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak

Zmień plik konfiguracyjny GNOME

gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf

Znajdź sekcję "Input Device" myszy i dodaj dwie linijki, tak jak poniżej. Możesz również zwiększyć liczbę przycisków, jeśli twoja mysz ma ich więcej niż 7 - uzupełnij resztę sekcji w zależności od liczby przycisków (pamiętaj, że naprzód/wstecz, klikające / pochylalane na lewo i prawo kółko liczą się jako przyciski)

Zmień:

Section "InputDevice"
	Identifier "Configured Mouse"
	Driver "mouse"
	Option "CorePointer"
	...
	Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
	...
	Option "Emulate3Buttons"    "true"
EndSection

Na:

Section "InputDevice"
  Identifier   "Configured Mouse"
  Driver     "mouse"
  Option     "CorePointer"
  Option     "Device" "/dev/input/mice" 
  Option     "Protocol" "ExplorerPS/2"
  Option     "ZAxisMapping" "4 5"
  Option     "Emulate3Buttons" "true"
  Option     "Buttons" "7" 
  Option     "ButtonMapping" "1 2 3 6 7"
EndSection

Teraz możesz zrestartwoać komputer lub GNOME (ctrl + alt + backspace) by sprawdzić, czy w przeglądarce Firefox działają boczne przyciski myszy. W Nautilusie zadziałają dopiero wtedy, gdy zainstalujesz imwheel

Instalacja i konfiguracja IMWheel

 • Instalacja IMWheel
sudo apt-get install imwheel
 • Modifikacja pliku konfiguracyjnego IMWheel
gksudo gedit /etc/X11/imwheel/imwheelrc
 • Na końcu pliku wklej ten fragment
".*"
None, Up, Alt_L|Left
None, Down, Alt_L|Right 
"(null)"
None, Up, Alt_L|Left
None, Down, Alt_L|Right
 • Utwórz skrypt startowy IMWeel
sudo mkdir /home/login
gksudo gedit /home/login/mouse
 • Wklej do niego
#!/bin/sh
exec xmodmap -e "pointer = 1 2 3 6 7 4 5" &
exec imwheel -k -b "67" &
exec $REALSTARTUP
 • By każdy użytkownik mógł z niego korzystać wydaj polecenie
sudo chmod +x /home/login/mouse
 • Skonfiguruj skrypt by był uruchamiany przy starcie sytemu
    1. Wybierz 'System' -> 'Preferencje' -> 'Sesje'
    2. Przejdź do zakładki Programy startowe
    3. Kliknij Dodaj i wpisz: /home/login/mouse
    4. Kliknij OK i Zamknij 
 • Zrestartuj komputer lub GNOME i sprawdź czy w Nautilusie działają boczne przyciski myszy

Karty graficzne

Jak zainstalować sterowniki grafiki (NVIDIA)

sudo apt-get install nvidia-glx nvidia-kernel-common
sudo nvidia-xconfig
 • Jeśli sterownik dalej nie będzie aktywny, spróbuj aktywować go otwierając plik kongiguracyjny X:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • I zastępując "nv" przez "nvidia"
 • Crtl+Alt+BackSpace
 • Uaktywnij XvMC przez stworzenie pliku konfiguracyjnego XvMC
sudo gedit /etc/X11/XvMCConfig
 • Dodaj następującą linijkę do nowo utworzonego pliku konfiguracyjnego, by poinformować odtwarzacze o współdzielonej bibliotece nVidia XvMC:
libXvMCNVIDIA_dynamic.so.1
 • By używać XvMC do akceleracji wideo, użyj następujących flag.
xine -V xxmc filename.ts
mplayer -vo xvmc -vc ffmpeg12mc filename.ts

Jak zainstalować sterowniki grafiki w wersji beta (NVIDIA)

 • Podziękowania dla Alberto Milone
sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Dodaj JEDNĄ z linijek, w zależności od architektury
deb http://www.albertomilone.com/drivers/edgy/latest/32bit binary/
deb http://www.albertomilone.com/drivers/edgy/latest/64bit binary/
deb http://www.albertomilone.com/drivers/edgy/newlegacy/32bit binary/
deb http://www.albertomilone.com/drivers/edgy/newlegacy/64bit binary/
 • Zapisz edytowany plik
 • Dodaj klucz GPG
wget http://albertomilone.com/drivers/tseliot.asc
gpg --import tseliot.asc
gpg --export --armor albertomilone@alice.it | sudo apt-key add -
 • Zaktualizuj i zainstaluj pakiety
sudo apt-get update
sudo apt-get install nvidia-glx
sudo apt-get upgrade
 • Ta aktualizacja powinna objąć paczki linux-restricted-modules i linux-restricted-modules-common packages.
sudo nvidia-xconfig
 • Dodaj do menu nVidia Settings
sudo gedit /usr/share/applications/NVIDIA-Settings.desktop
 • Wklej do nowego pliku poniższe linie i zapisz plik
[Desktop Entry]
Name=NVIDIA Settings
Comment=NVIDIA Settings
Exec=nvidia-settings
Icon=
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;System;
 • Po restarcie sterowniki powinny być zainstalowane.
 • Sprawdź instalację 2 programami
glxinfo
glxgears

Jak ustawić obracający się ekran na sterownikach NVIDIA

 • Niektóre monitory LCD mają możliwość wykonywania obrotu - by móc z tego skorzystać ekran musi zostać obrócony o 90 stopni. Standardowe sterowniki nVidia dostarczane z X.org ("nv") wspierają programowe obracanie ekranu. Zauważ jednak, że nie jest ono akcelerowane i może być wolne. Przeczytaj #How to install Graphics Driver (NVIDIA) jeśli chcesz zainstalować firmowe sterowniki nVidii.
 • Jeśli masz zainstalowane firmowe sterowniki nVidii, przeczytaj zamiast tego #Jak ustawić obracający się pulpit z firmowymi sterownikami NVIDIA
 • By móc obracać ekran, znajdź sekcję "Device" dla sterownika "nv" w pliku /etc/X11/xorg.conf:
Section "Device"                                
    Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
    Driver     "nv"
 • Dodaj poniższą opcję do sekcji:
    Option "Rotate" "CW"

Opcja "Rotate" może przyjąć dwie wartości (w zależności od orientacji monitora):

 1. CW - obraca ekran zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo)
 2. CCW - obraca ekran w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo) 


Jak ustawić obracający się pulpit z firmowymi sterownikami NVIDIA

 • Niektóre monitory LCD mają możliwość wykonywania obrotu - by móc z tego skorzystać ekran musi zostać obrócony o 90 stopni. Firmowe sterowniki nVidii wspierają sprzętowy obrót ekranu dzięki rozszerzeniu Xrandr.
 • By uruchomić sprzętowy obrót ekranu znajdź sekcję "Device" sterownika "nvidia" w pliku /etc/X11/xorg.conf:
Section "Device"                                
    Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
    Driver     "nvidia"
 • Dodaj następującą opcję do tej sekcji:
    Option     "RandRRotation" "on"

Jak wyłączyć wyświetlanie się loga NVIDIA podczas startu systemu

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Znajdź sekcję:
 ...
Section "Device"
	Identifier	"NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
	Driver		"nvidia"
	BusID		"PCI:1:0:0"
...
 • Dodaj do niej linię:
  Option		"NoLogo"
 • Zapisz plik

Jak zainstalować sterowniki do kart graficznych (ATI)

 • Zobacz [3]
 • Lub [4]
 • Lub [5]

Jak poprawić rozdzielczość (Intel)

 • Intel 915g, 945g, itd. inne graficzne chipsety, mają początkowo zainstalowane minimalne ustawienia rozdzielczości, pomimo tego, że są poprawnie wykrywane.
 • Zainstaluj narzędzie zmieniające rozdzielczość
sudo apt-get install 915resolution
 • By zobaczyć dostępne ustawienia, wykonaj następujące polecenie:
915resolution -l
 • Wybierz ustawienie, które nie jest Ci potrzebne i zamień je na pożądane, np. 1920x1440 na 1920x1200:
915resolution 5c 1920 1200
 • To powinno dodać szukane ustawienie rozdzielczości do narzędzia "System>Preferencje>Rozdzielczość ekranu"
 • Jeśli wszystko jest w porządku, to ustawiamy tę rozdzielczość na stałe:
sudo gedit /etc/rc.local
 • Po prostu dodaj polecenie, które wykonałeś powyżej, przed:
exit 0

Jak pokazać temperaturę nvidia GPU (nvidia-settings)

 • W terminalu wpisz:
nvidia-settings

Jak wykryć temperaturę, prędkość wiatraczka i napięcia procesora (lm-sensors)

sudo apt-get install lm-sensors

Stwórz plik mkdev.sh i wklej do niego:

#!/bin/bash
# Here you can set several defaults.
# The number of devices to create (max: 256)
NUMBER=32
# The owner and group of the devices
OUSER=root
OGROUP=root
# The mode of the devices
MODE=600
# Ten skrypt nie musi działać, jeśli devfs jest używany
if [ -r /proc/mounts ] ; then
if grep -q "/dev devfs" /proc/mounts ; then
echo "You do not need to run this script as your system uses devfs."
exit;
fi
fi
i=0;
while [ $i -lt $NUMBER ] ; do
echo /dev/i2c-$i
mknod -m $MODE /dev/i2c-$i c 89 $i || exit
chown "$OUSER:$OGROUP" /dev/i2c-$i || exit
i=$[$i + 1]
done
#end of file
 • Nadaj plikowi prawo do wykonywania i uruchom go:
sudo chmod +x mkdev.sh
sudo ./mkdev.sh
 • Teraz wykryj czujniki, na wszystkie pytania odpowiadaj Y:
sudo sensors-detect
 • Załaduj moduły do kernela:
sudo sensors -s
sudo /etc/init.d/module-init-tools
 • Sprawdź dane wyjściowe:
sudo sensors

Jak kontrolować prędkość wiatraczka procesora (lm-sensors)

Zainstaluj i skonfiguruj lm-sensors, tak jak w to pokazano w sekcji powyżej. By przetestować Toje ustawienia uruchom pwmconfig:

pwmconfig

 • Jeśli możesz kontrolować wiatraczek to świetnie. Utwórz teraz plik /etc/init.d/fancontrol i wklej do niego co następuje:
#!/bin/sh
#
# Fancontrol start script.
#
set -e
# Defaults
DAEMON=/usr/sbin/fancontrol
PIDFILE=/var/run/fancontrol-pid
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
test -f $DAEMON || exit 0
. /lib/lsb/init-functions
case "$1" in
    start)
        log_begin_msg "Starting fancontrol daemon..."
        start-stop-daemon --start -o -q -m -b -p $PIDFILE -x $DAEMON
        log_end_msg $?
        ;;
    stop)
        log_begin_msg "Stopping fancontrol daemon..."
        start-stop-daemon --stop -o -q -p $PIDFILE
        log_end_msg $?
        ;;
    force-reload|restart)
        sh $0 stop
        sh $0 start
        ;;
    *)
        log_success_msg "Usage: /etc/init.d/fancontrol {start|stop|restart|force-reload}"
        log_success_msg " start - starts system-wide fancontrol service"
        log_success_msg " stop - stops system-wide fancontrol service"
        log_success_msg " restart, force-reload - starts a new system-wide fancontrol service"
        exit 1
        ;;
esac
exit 0
 • Zrób go plikiem wykonywalnym:
sudo chmod +x /etc/init.d/fancontrol
 • Przetestuj go:
/etc/init.d/fancontrol start

i

/etc/init.d/fancontrol stop
 • Jeśli pracuje w porządku to dodaj go do automatycznego ładowania przy starcie. Wklej następującą linijkę do pliku /etc/rc.local przed "exit 0"
/etc/init.d/fancontrol start

Jak monitorować temperaturę CPU i GPU, prędkość wiatraczka i napięcia procesora (GKrellM)

 • Najpierw zainstaluj lm-sensors by monitorować temperaturę CPU, prędkość wiatraczka i napięcia procesora w GKrellM #Jak wykryć temperaturę, prędkość wiatraczka i napięcia procesora (lm-sensors)
 • Zainstaluj sterownik wideo nvidia by monitorować temperaturę GPU nvidia #Jak zainstalować sterownik kart nVidia?
 • By monitorować temperaturę dysku twardego zainstaluj najpierw hddtemp:
sudo apt-get install hddtemp

GKrellM potrafi monitorować i wyświetlać temperaturę CPU i GPU, prędkośc wiatraczka i napięcia procesora, podawać wykorzystanie procesora i sieci, aktywność i temperaturę dysku twardego, wykorzystanie pamięci oraz swap. Instalacja jest bardzo prosta i sprowadza się do kilku kliknięć myszką. Możesz tak ustawić GKrellM by ostrzegał Cię gdy temperatura CPU jest zbyt wysoka lub nie działa wiatraczek. Dodatek hddtemp pozwala GKrellM wyczuć temperaturę dysku (dysk będzie działał dłużej, jeżeli jego temperatura nie będzie przekraczać 40 stopni)

sudo apt-get install gkrellm

Teraz uruchom program

kliknij Applications -> System Tools -> GKrellM

Aby konfigurować ustawienia,

Kliknij prawym przyciskiem myszy na GKrellM -> Configuration

Wcześniej walczyłem z lm-sensors, ale nie wykrywały one wszystkich czujników na moim komputerze. Potem znalazłem "GKrellM". Wyświetla on temperaturę GPU dla mojej nowiusieńkiej nVidii 6600 GT. GKrellM posiada też wtyczki, które wyświetlają pogodę, ustawiają przypomnienia, itp.

Dodaj ostrzeżenie dźwiękowe (opcjonalnie): Podaję tu, jak sprawić by usłyszeć ostrzeżenie dźwiękowe, gdy procesor jest zbyt ciepły lub nie działa wiatraczek. Najpierw musisz znaleźć lub nagrać twoje pliki muzyczne (do nagrywania używam Audacity). Teraz przejdź do:

Configuration -> Builtins folder (Left side)-> Sensors -> Temperatures folder (Right side)-> CPU -> Alerts Button

Wklej JEDNĄ z następujących linii w oknie Terminalu, by przetestować dźwięk. Jeśli masz dwie karty dźwiękowe, to możesz użyć opcji "-ao oss:/dev/dsp1" by skierować dźwięk do drugiej karty. Zmodyfikuj ścieżkę dostępu i nazwę pliku by odnosił do odpowiedniego pliku. Jeśli słyszysz dźwięk, to skopiuj wybraną linię do tekstowego pola linii poleceń w oknie Alerts w GKrellM.

mplayer /home/myfolder/alert_messages/heat_alert.mp3

CPU

Jak włączyć oszczędzanie enegrii/zmianę częstotliwości procesora

Wejdź do BIOSu podczas uruchamiania komputera i upewnij się, że opcje ACPI oraz Cool'n'Quiet (AMD) lub SpeedStep (Intel) są włączone. Niektóre BIOSy nie mają tych opcji. Możliwe, że są wtedy włączone domyślnie. Inne BIOSy mogą mieć tą opcję, ale jest ona nazwana inaczej. Sprawdź wtedy instrukcję do swojego BIOSu po więcej informacji.

 • Krok 2: Remove Userspace Scaling Software

powernowd

sudo apt-get remove powernowd

cpudyn

sudo apt-get remove cpudyn
 • Krok 3: Zainstaluj moduł CPU

Zidentyfikuj swój typ procesora używając komendy

cat /proc/cpuinfo

Możesz także sprawdzić te strony Procesory AMD - [[6]] Procesory Intel - [[7]]

AMD Sempron/Athlon/MP ( K7 )

Typy podstawek (socket): A, Slot A

sudo modprobe powernow-k7

AMD Duron/Sempron/Athlon/Opteron 64 ( K8 )

Typy podstawek (socket): 754, 939, 940, S1 ( 638 ), AM2 ( 940 ), F ( 1207 )

sudo modprobe powernow-k8

Intel Core Duo

sudo modprobe speedstep-centrino

Intel Pentium M

sudo modprobe speedstep-centrino

Intel Pentium 4

sudo modprobe p4_clockmod

Others (Unknown)

Nie jestem pewien, które procesory są obsługiwane przez ten moduł. Jeżeli Twój procesor nie działa z jedną z wyżej wymienionych metod, sprawdź tą.

sudo modprobe acpi-cpufreq
 • Krok 4: Ładuj moduły
sudo modprobe cpufreq_conservative
sudo modprobe cpufreq_ondemand
sudo modprobe cpufreq_powersave
sudo modprobe cpufreq_stats
sudo modprobe cpufreq_userspace
 • Krok 5: Testowanie/Konfiguracja
 • Wyświetl dostępne moduły
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
 • Powinieneś zobaczyć coś takiego:
powersave conservative ondemand performance
 • Krok 6: Załaduj moduły

Dodaj poniższe linie na koniec pliku /etc/modules

cpufreq_conservative
cpufreq_ondemand
cpufreq_powersave
cpufreq_stats
cpufreq_userspace
odpowiedni moduł z kroku 3


 • Krok 7: Zainstaluj cpufrequtils
sudo apt-get install cpufrequtils

Przetestuj, czy narzędzie pracuje.

cpufreq-info
 • Krok 8: Wybierz zarządcę częstotliwości (ang. governor)

ondemand

Częstotliwość CPU jest ustalana dynamicznie, zależnie od potrzeb. Oznacza to wyższą częstotliwość pod obciążeniem, niższą w innym wypadku.

conservative

Zarządca podobny do ondemand ponieważ także ustawia częstotliwość procesora zależnie od obciążenia. Różnica między nimi polega na dynamice procesu: ten zarządca zmienia częstotliwość stopniowo, podczas gdy tamten ma skłonność do używania od razu najniższego/najwyższego dostępnego zegara. Zachowanie konserwatywne jest lepszym rozwiązaniem w przypadku korzystania z baterii.

performance

Niezależnie od obciążenia używa najwyższej dostępnej częstotliwości.

powersave

Niezależnie od obciążenia używa minimalnej dostępnej częstotliwości.

userspace

Pozostawia zmianę częstotliwości użytkownikowi lub dowolnej aplikacji użytkownika z prawami administratorskimi.

Zobacz [[8]] aby uzyskać więcej informacji.

Do typowych zastosowań zalecane jest użycie zarządcy ondemand, który pozwala na używanie całej mocy procesora tylko gdy jest potrzebna, czyli może wydatnie zmniejszyć ilość wydzielanego ciepła. W wypadku zasilania bateryjnego można się także zastanowić nad użyciem conservative lub powersave.

Można zmienić zarządcę ręcznie przy pomocy:

sudo cpufreq-set -g ondemand

W systemach wieloprocesorowych lub z wieloma rdzeniami należy powtórzyć tę komendę dla każdego z nich. Służy do tego flaga -c (CPU). Liczenie procesorów/rdzeni zaczyna się od 0, a komenda nie zawierająca flagi -c odnosi się do pierwszego z nich. By ustawić zarządcę dla drugiego procesora/rdzenia należy użyć:

sudo cpufreq-set -c 1 -g ondemand

By zobaczyć ile procesorów się ma należy wydać komendę:

ls /sys/devices/system/cpu/ 

Lub alternatywnie:

ls /sys/devices/system/cpu | grep cpu | wc -l
 • Krok 9: Konfiguruj cpufrequtils aby automatycznie uruchamiał odpowiedniego zarządcę

Edytuj plik /etc/default/cpufrequtils. Zamień linię:

ENABLE="false"

na

ENABLE="true"

Źródła: [[9]] [[10]]

Modemy / Sieci

Jak zidentyfikować chipset modemu

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aby zainstalować identyfikator chipsetu modemu
wget -c http://easylinux.info/uploads/scanModem.gz
gunzip -c scanModem.gz > scanModem
chmod +x scanModem
sudo cp scanModem /usr/bin/
 • Aby zidentyfikować chipset modemu:
sudo scanModem
gedit Modem/ModemData.txt

Jak zainstalować Windows Wireless Drivers (Ndiswrapper)

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • By zainstalować ndiswrapper potrzebujesz kopię windowsowych sterowników Twojego bezprzewodowego urządzenia ethernet
 • Powinieneś to instalować, jeśli Twoja karta nie jest wspierana przez Ubuntu, co możesz sprawdzić na liście wspieranych kart przez Ubuntu.
 • Sprawdź, czy masz załadowany moduł acx. Ponieważ nie współpracuje on ze sterownikiem windowsowym, trzeba go usunąć. Ndiswrapper's official supported cards list
lsmod | grep acx
 • Jeśli znajdziesz moduł acx - usuń go. Może on się nazywać acx_pci lub podobnie. Proszę, zwróć uwagę: jeśli zaktualizujesz kernel, to moduł acx automatycznie zostanie przywrócony. Powtórz więc te dwa polecenia za każdym razem, gdy aktualizujesz kernel.
sudo rmmod acx
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist
 • Dodaj nową linię na końcu pliku:
# drivers wireless ACX
blacklist acx
 • Zainstaluj ndiswrapper (z powodu błędu w Edgym, musisz określić: ndiswrapper-utils-1.8)
sudo apt-get install ndiswrapper-utils-1.8
sudo ndiswrapper -i /location_of_your_wireless_driver/your_driver.inf
sudo ndiswrapper -l
sudo modprobe ndiswrapper
 • Ustaw ndiswrapper by ładował się przy starcie
sudo ndiswrapper -m
gksudo gedit /etc/modules
 • Dodaj następujący moduł do listy:
ndiswrapper
 • Teraz możesz skonfigurować Twoją bezprzewodową kartę korzystając z ifconfig oraz iwconfig, zakładając, że wlan0 to Twoje bezprzewodowe urządzenie.
sudo iwconfig wlan0 essid "AP" key ababababababababab mode Managed
iwconfig
 • Teraz powinieneś zobaczyć adres MAC punktu dostępowego oraz sygnał.

Ndiswrapper dla chipsetów radiowych Broadcom 43xx

 • Upewnij się, że masz urządzenie bcm43xx. Aby to sprawdzić:
lspci | grep Broadcom\ Corporation

Jeśli otrzymałeś coś podobnego do poniższego,

0000:02:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller (rev 03)

to posiadasz chipset Broadcom wireless. Postępuj według poniższych instrukcji.

 • Włóż do napędu CD płytę instalacyjną Ubuntu.
 • Pobierz to na pulpit.
 • Wpisz w terminalu:
cd ~/Desktop 
tar -xf bcm4318*.tar.gz
sudo ./ndiswrapper_setup_Feisty

Twój chipset powinien już pracować. Uruchom ponownie komputer w razie problemów. Jeśli masz problem, przeczytaj: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=197102&highlight=install+ndiswrapper

Jak uruchomić WPA ze sterownikami Ndiswrapper

 • Najpierw, upewnij się, że sterownik Ndiswrapper działa sam bez szyfrowania.
 • Stwórz plik o nazwie /etc/wpa_supplicant.conf, i wklej do niego poniższy kod. Zmodyfikuj wartości ssid i psk.
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
 network={
  ssid="YourWiFiSSID"
  psk="YourWiFiPassword"
  key_mgmt=WPA-PSK
  proto=WPA
  pairwise=TKIP
 }
 • Przetestuj. Upewnij się, że twój router nadaje ten SSID.
sudo wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -dd
 • Jeśli twój WPA działa. Ładuj go automatycznie podczas uruchamiania systemu.
gksudo gedit /etc/network/interfaces
 • Zmień fragment wlan0 na poniższy.

Jeśli używasz statycznego IP:

auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.20
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
pre-up wpa_supplicant -Bw -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf
post-down killall -q wpa_supplicant

lub ten, jeśli używasz dhcp.

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
pre-up wpa_supplicant -Bw -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf
post-down killall -q wpa_supplicant


 • Uruchom komputer ponownie.

Jak zainstalować sterowniki modemu (SmartLink)

uname -r (musi być 2.6.10-5-386)
wget -c http://easylinux.info/uploads/sl-modem-modules-2.6.10-5-386_2.9.9a-1ubuntu2+2.6.10-34_i386.deb
sudo dpkg -i sl-modem-modules-*.deb
sudo apt-get install sl-modem-daemon

Palm

Konfiguracja PalmOS

gksudo gedit /etc/udev/rules.d/10-custom.rules
 • Wpisz poniższą linię do pliku:
BUS="usb", SYSFS{product}="Palm Handheld*", KERNEL="ttyUSB*", NAME{ignore_remove}="pilot", MODE="666"
 • Zapisz plik
 • Dodaj skrypt pilotujący do Taskbaru przez kliknięcie prawym pryciskiem myszy na pustym miejscu.
 • Postępuj według instrukcji na ekranie.

Dysk twardy

Jak wyświetlić listę partycji

sudo fdisk -l
 • Możesz także poprzez System -> Administracja -> Dyski

Jak wyświetlić wykorzystanie przestrzeni dysku

df -Th
 • Możesz rownież użyć System -> Administracja -> Dyski

Jak wyświetlić zamontowane urządzenia

mount

Jak bez restartu ponownie zamontować /etc/fstab

sudo mount -a

USB

Jak wyświetlić urządzenia USB

lsusb


Napędy optyczne

Jak przyspieszyć CD/DVD-ROM

Np. zakładając, że /dev/cdrom to położenie CD/DVD-ROM
sudo hdparm -d1 /dev/cdrom
sudo cp /etc/hdparm.conf /etc/hdparm.conf_backup
gksudo gedit /etc/hdparm.conf
 • Dołącz nastepujące fragmenty na końcu pliku
/dev/cdrom {
  dma = on
}
 • Zapisz edytowany plik

Jak zamontować/odmontować CD-DVD ROM ręcznie

Działa, gdy lokacja CD-DVD ROMu to /media/cdrom0
 • Aby zamontować CD/DVD-ROM:
sudo mount /media/cdrom0/ -o unhide
 • Aby odmontować CD/DVD-ROM:
sudo umount /media/cdrom0/

Jak ręcznie odmontować CD/DVD-ROM

Np. zakładając, że /media/cdrom0/ to położenie CD/DVD-ROM
sudo umount /media/cdrom0/ -l

Monitory / Ekrany

Jak włączyć wsparcie dla monitorów o dużych ekranach

 • 23/24" monitory mają czasami problem z ustawieniem rozdzielczości 1920x1200.
 • Przyklad obejmuje Dell 2405, HP 2335 i Apple Cinema Display.
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Dodaj nasŧepującą linijkę do sekcji "Monitor":
Modeline	"1920x1200" 154 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235
 • Przykładowo, jeśli korzystamy z monitora HP2335, to sekcja ta powinna wyglądać tak:
Section "Monitor"
	Identifier	"hp L2335"
	Option		"DPMS"
	Modeline	"1920x1200" 154 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235
EndSection

Jak włączyć wyjście CRT (dla projektora/monitora) w notebookach (Intel)

Uwaga: Działa tylko z produktami graficznymi Intel®

sudo apt-get install i810switch

Włącz wyjście CRT

i810switch crt on

Wyłącz wyjście CRT

i810switch crt off

Dźwięk

Jak ustawić głośniki surround (5.1 i inne) korzystając z ALSA

 • Edytuj plik ~/.asoundrc file lub stwórz go:
gedit ~/.asoundrc
 • Wpisz następujący fragment:
pcm.!default {
  type plug
  slave.pcm "surround51"
  slave.channels 6
  route_policy duplicate
}
 • To pozwoli odgrywać dźwięk w systemie surround i duplikować dźwięk stereo na wszystkie 6 kanałów (nie tylko na przednie)).


Jak zmienić domyślną kartę dźwiękową

 • Przejrzyj dostępne karty dźwiękowe:
sudo asoundconf list
 • Powinieneś otrzymać coś takiego:
Names of available sound cards:
 Live
 V8237
 • Zamień kartę dźwiękową na 'xxxx' co jest nazwą preferowanej karty
sudo asoundconf set-default-card example

Inne

Jak zobaczyć listę urządzeń PCI

lspci

Jak zobaczyć listę urządzeń USB

lsusb

Jak zainstalować tablet Wacom

Szczegółowy przewodnik z obrazkami, dotyczący konfiguracji "Rozszerzonych urządzeń wejściowych" w aplikacjach graficznych, znajduje się w oficjalnym przewodniku systemu Dapper, na stronie https://wiki.ubuntu.com//Wacom

W sterowniku Linux Wacom (0.7.2) w Ubuntu 6.06 Dapper Drake, jeśli odłączysz tablet, to nie będzie on działał gdy podłączysz go ponownie - będziesz musiał wtedy restartować "X-y". Dlatego najlepiej nie rozłączać tego tabletu. To ograniczenie zostanie usunięte, gdy do Ubuntu zostanie dołączona nowsza wersja sterownika (0.7.4).

 • 1.Jeśli użyjesz menadżera paczek Synaptic, sprawdź czy paczki xserver-xorg-input-wacom oraz wacom-tools są już zainstalowane - jeśli nie - zainstaluj je. Jeśli wolisz korzystać z komend tekstowych, możesz wykonać:
   sudo apt-get install xserver-xorg-input-wacom wacom-tools
 • 2. Wykonaj kopię pliku /etc/X11/xorg.conf :
   sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
 • Następnie edytuj go, korzystając z polecenia: :
   gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Zmiń wszystkie /dev/wacom occurences na /dev/input/wacom (stworzone przez skrypty udev wacom-tools ) i zapisz plik.
 • Po zrestartowaniu X-ów wszystko powinno być gotowe. Pamiętaj by skonfigurować "Rozszerzone urządzenia wejściowe" w aplikacjach graficznych (Gimp, Inkscape), however you can already check if it's working by moving your stylus on the tablet : the mouse cursor should go through the whole screen.
mplayer -ao oss:/dev/dsp1 /home/myfolder/alert_messages/heat_alert.mp3

Nagrywanie płyt CD/DVD

Jak nagrać CD-RW/DVD-RW

Napęd CD/DVD musi znajdować się w /media/cdrom
sudo umount /dev/cdrom
cdrecord dev=/dev/cdrom blank=fast

Jak zapisać pliki/foldery na płycie CD/DVD

Miejsca -> Asystent CD/DVD
 • Przeciągnij pliki/foldery do okna asystenta
Menu pliku -> Napisz na płycie... -> Zapisz

Jak zapisać obraz płyty (ISO) na płycie CD/DVD

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku (ISO) -> Zapisz na dysku... -> Zapisz

Jak skopiować płytę CD/DVD

Jak stworzyć obraz płyty (ISO) z płyty CD/DVD

Napęd CD/DVD musi znajdować się w /media/cdrom
sudo umount /dev/cdrom
dd if=/dev/cdrom of=file.iso bs=1024

Jak stworzyć obraz płyty (ISO) z folderów

mkisofs -r -o file.iso /location_of_folder/

Jak wygenerować sumę kontrolną z pliku .iso

md5sum file.iso > file.iso.md5

Jak wygenerować sumę kontrolną z pliku

Pliki file.iso i file.iso.md5 muszą być w tym samym folderze.
md5sum -c file.iso.md5

Jak zamontować/odmontować obraz (ISO) bez nagrywania

sudo mkdir /media/iso
sudo modprobe loop
sudo mount file.iso /media/iso/ -t iso9660 -o loop
 • Odmontuj plik z obrazem .iso
sudo umount /media/iso/

Jak ustawiać/zmieniac prędkość nagrywania w programie nagrywającym CD/DVD

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Edytor konfiguracji
 • Edytor konfiguracji
/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> default_speed (set/change the burn speed)

Jak umożliwić korektę nagrywania przez CD/DVD Burner

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Edytor konfiguracji
 • Edytor konfiguracji
/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> burnproof (Checked)

Sieć

 • Konfiguracja sieci w Ubuntu

Jak skonfigurować Google Talk

 • Google Talk Help Center

Jak skonfigurować połączenie szerokopasmowe (Neostrada, Net24)

 • Skorzystaj z instrukcji na stronie projektu UbuDSL

Jak aktywować/deaktywować połączenie sieciowe

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • System -> Administracja -> Sieć
 • Ustawienia sieci
Zakładka Połączenia -> Wybierz "Połączenie Ethernet" -> Aktywuj/Deaktywuj

Jak konfigurować połączenie sieciowe

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • System -> Administracja -> Sieć
 • Ustawienia sieci
Zakładka Połączenia -> "Połączenie Ethernet" -> Ustawienia
Połączenie -> Aktywuj połączenie (Checked)
Ustawienia połączenia -> Konfiguracja: Wybierz "DHCP/Static IP adres"
Zakładka DNS -> Serwery DNS -> Dodaj/Usuń

Konfiguracja połączenia modemowego

sudo pppconfig
 • Łączenie się:
sudo pon provider_name
 • Rozłączanie się:
sudo poff

Konfiguracja połączenie szerokopasmowego

sudo pppoeconf

Zmiana nazwy komputera

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • System -> Administracja -> Sieć
 • Ustawienia sieci
Zakładka Generalne -> Ustawienia hosta -> Nazwa hosta: Ustal nazwę komputera 
 • Zapisz i zamknij otwarte okna, zrebootuj komputer.

Udostępnianie zasobów

Jak zmienić opis komputera

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tą linię
...
 server string = %h server (Samba, Ubuntu)
...
 • Zastąp ją następującą linią
 server string = new_computer_descriptions
 • Zapisz i zrestartuj serwer Samby
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Jak zmienić domenę komputera

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię:
...
 workgroup = MSHOME
...
 • Zastąp znalezioną linię poniższą:
 workgroup = new_domain_or_workgroup
 • Zapisz plik
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Jak ustawić nazwę hosta na lokalnej maszynie z dynamicznym IP używając darmowego serwisu DynDNS

sudo apt-get install ipcheck
gksudo gedit /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update
 • Wklej poniższe linie do pliku, zamień "myusername" i "mypassword" na odpowiednio nazwę użytkownika i hasło.
 #!/bin/sh
 USERNAME=myusername
 PASSWORD=mypassword
 HOSTNAME=myhostname.dyndns.org
 cd /root/
 if [ -f /root/ipcheck.dat ]; then
 ipcheck -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
 else
 ipcheck --makedat -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
 fi
 • Zapisz plik
sudo chmod 700 /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update
sudo sh /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update

Jak w łatwy sposób udostępniać foldery

Prawy przycisk mysza na folderze -> Udostępnij folder
Udostępnij folder -> Udostępnij z: Wybierz "SMB"
Preferencje udostępniania -> Nazwa: Ustal nazwę udostępniania

Jak przeglądać komputery sieciowe

e.g. Połączenie sieciowe musi być poprawnie skonfigurowane.
 • Miejsca -> Serwery sieciowe

Jak udostępnić folder sieciowy bez montowania

e.g. Załóż połączenie sieciowe posiadające właściwą konfigurację
IP komputera sieciowego: 192.168.0.1
Nazwa udostępnionego folderu: linux
 • Naciśnij 'Alt+F2' i wpisz:
smb://192.168.0.1/linux

Jak ręcznie zamontować/odmontować folder sieciowy, pozwalający wszystkim użytkownikom na odczyt

e.g. Utwórz połączenie sieciowe o poprawnej konfiguracji
IP komputera sieciowego: 192.168.0.1
Nazwa komputera sieciowego: myusername
Hasło komputera sieciowego: mypassword
Nazwa udostępnionego folderu: linux
Lokalny folder montowania: /media/sharename
 • Aby zamontować folder sieciowy:
sudo mkdir /media/sharename
sudo mount //192.168.0.1/linux /media/sharename/ -o username=myusername,password=mypassword
 • Aby odmontować folder sieciowy:
sudo umount /media/sharename/

Jak ręcznie zamontować/odmontować folder sieciowy, pozwalający wszystkim użytkownikom na zapis/odczyt

e.g. Utwórz połączenie sieciowe o poprawnej konfiguracji
IP komputera sieciowego: 192.168.0.1
Nazwa komputera sieciowego: myusername
Hasło komputera sieciowego: mypassword
Nazwa udostępnionego folderu: linux
Lokalny folder montowania: /media/sharename
 • Aby zamontować folder sieciowy:
sudo mkdir /media/sharename
sudo mount //192.168.0.1/linux /media/sharename/ -o username=myusername,password=mypassword,dmask=777,fmask=777
 • Aby odmontować folder sieciowy:
sudo umount /media/sharename/

Jak zamontować foldery sieciowe boot-up, pozwalając użytkownikom na odczyt

e.g. Utwórz połączenie sieciowe o poprawnej konfiguracji
IP komputera sieciowego: 192.168.0.1
Nazwa komputera sieciowego: myusername
Hasło komputera sieciowego: mypassword
Nazwa udostępnionego folderu: linux
Lokalny folder montowania: /media/sharename
sudo mkdir /media/sharename
gksudo gedit /root/.smbcredentials
 • Wklej poniższe linie do pliku:
username=myusername
password=mypassword 
 • Zapisz plik
sudo chmod 700 /root/.smbcredentials
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Dodaj poniższą linię na końcu plików:
//192.168.0.1/linux  /media/sharename smbfs credentials=/root/.smbcredentials  0  0
 • Zapisz plik

Jak zamontować foldery sieciowe boot-up, pozwalając użytkownikom na odczyt

e.g. Utwórz połączenie sieciowe o poprawnej konfiguracji
IP komputera sieciowego: 192.168.0.1
Nazwa komputera sieciowego: myusername
Hasło komputera sieciowego: mypassword
Nazwa udostępnionego folderu: linux
Lokalny folder montowania: /media/sharename
sudo mkdir /media/sharename
gksudo gedit /root/.smbcredentials
 • Wklej poniższe linie do pliku:
username=myusername
password=mypassword
 • Zapisz plik
sudo chmod 700 /root/.smbcredentials
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Dodaj poniższe linie na końcu pliku
//192.168.0.1/linux  /media/sharename smbfs credentials=/root/.smbcredentials,dmask=777,fmask=777 0  0
 • Zapisz plik

Jak przygotować ipw2200 i wpa do pracy

 • Zobacz Ubuntuforums.org how-tos
 • Zobacz też Network Manager and WPA

Jak przygotować ipw3945 i wep/wpa do pracy

 • Zainstaluj ręcznie ze źródeł:
Zobacz daemon source i Intel ipw3945 project page.

lub

 • Zainstaluj deamona (polecane dla nowych użytkoników):
sudo apt-get install linux-restricted-modules-generic
Uruchom ponownie komputer, powinneś uż mieć połączenie sieciowe.

Jak skonfigurować i wystartować tunele PPTP (VPN)

 • Instaluj ręcznie
wget -c http://linux.edu.lv/uploads/content/pptp.tar.gz
tar zxvf pptp.tar.gz
cd ./pptp/
sudo sh ./pptp/install
cd ..
 • Konfiguruj klienta PPTP
gksudo gedit /usr/share/applications/pptpconfig.desktop
 • Wpisz poniższe do utworzonego pliku
[Desktop Entry]
Name=PPTP Client
Comment=Configure and start PPTP tunnels (VPN)
Categories=Application;Network
Encoding=UTF-8
Exec=gksudo pptpconfig
Icon=gnome-remote-desktop.png
StartupNotify=true
Terminal=false
Type=Application
 • Zapisz plik
 • Włącz klienta poprzez Aplikacje -> Internet -> PPTP Client

Jak konfigurować Ubuntu/Kubuntu z WPA używając Menadzera sieciowego

 • Dla Ubuntu:
sudo apt-get install network-manager-gnome
 • Dla Kubuntu (zainstalowany musi być knetworkmanager):
sudo apt-get install network-manager-kde

Wyloguj się/Uruchom ponownie komputer

Użytkownicy Ubuntu powinni widzieć aplet Menadzera sieciowego w obszarze powiadomień GNOME. Użytkownicy Kubuntu muszą prawdopodobnie uruchomić knetworkmanager przed ujrzeniem Menadzera w obszarze powiadomień.

Jeśli zamiast tego masz wiadomość: "The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot continue.", wtedy:

sudo gtk-update-icon-cache -f /usr/share/icons/hicolor

Kiedy Network-Manager jest już zainstalowany, kliknij na jego ikonie która powinna znajdować się w obszarze powiadamiania (domyślnie w prawym górnym rogu pulpitu).

Choose your network, then enter your passphrase. Type a password for the keyring, and you're set.

Jeżeli nie widzisz sieci, kliknij "Create New Wireless Network...", wprowadź essid/nazwa sieci, nastepnie wybierz "WPA Personal" dla zabezpieczenia sieci.

Jak tworzyć klucze GPG z Seahorse i Evolution

apt-get install seahorse
 • Aplikacje > Akcesoria > Passwords and Encryption Keys
 • Key > Create New Key
 • Wybierz "PGP Key".
 • Poczekaj do końca procesu generowania klucza.
 • Musisz kliknąc prawym przyciskiem myszy na klucz aby wyeksportować lub opublikować klucz.


Zdalny dostęp

Dostęp zdalny przez XDMCP

Co jest XDMCP?

Środowisko graficzne GNOME umożliwia obsługę kilku różnych użytkowników jednocześnie. Niestety vncviewer może tylko kierować zdalnie aktualnie zalogowanym użytkownikiem, XDMCP pozwala połączyć się i kierować różnymi użytkownikami jednocześnie, każdy użytkownik będzie miał swoją sesję. Więc kiedy masz dobry komputer z Ubuntu, inni użytkownicy ze słabszymi komputerami mogą wykonywać bardziej złożone i pamięciożerne operacje zdalnie, na twoim komputerze.

Jak włączyć cechy XDMCP
 • Aby włączyć cechy XDMCP, kliknij w menu na:
System -> Administracja -> Okno logowania 
 • W oknie wybierz:
Zakładka Zdalny -> Styl: Taki sam jak lokalny -> Zamknij okno -> Uruchom ponownie komputer
Jak zalogować się z innego PC używającego Ubuntu
1. Uruchom ponownie komputer i zatrzymaj się na ekranie logowania
2. Kliknij na Opcje w lewym dolnym rogu ekranu
3. Wybierz "Zdalne logowanie przez XDMCP"
4. W oknie dialogowym, wpisz nazwę hosta i IP komputera, z którym chcesz się połączyć

Zdalne dzielenie/dyplikowanie pulpitu przez VNC

Jak skonfigurować zdalny pulpit (niebezpieczne)
Uwaga! Zdalny pulpit powienien pracowac tylko, gdy jest w sesji logowania GNOME
 • System -> Preferencje -> Zdalny pulpit
 • Ustawienia zdalnego pulpitu
Udostępnianie ->
Zezwolenie innym użytkownikom na podgląd pulpitu (Zaznaczone)
Zezwolenie innym użytkownikom na kontrolę pulpitu (Zaznaczone)
Bezpieczeństwo ->
Pytanie o potwierdzenie (Nie zaznaczone)
Wymagane podanie poniższego hasła: (Zaznaczone)
Hasło: Podaj swoje hasło
Jak połączyć się ze zdalnym pulpitem Ubuntu
takie jak: Sprawdź czy zdalny komputer ma skonfigurowany zdalny pulpit
Zobacz #Jak skonfigurować zdalny pulpit (niebezpieczne)
Zdalna maszyna Ubuntu: 192.168.0.1
vncviewer -fullscreen 192.168.0.1:0
 • Aby wyjść z vncviewer

Naciśnij 'F8' -> Quit viewer

Jak połączyć się ze zdalnym pulpitem Ubuntu przez komputer z Windowsem
Poprawnie skonfiguruj zdalny pulpit Ubuntu
Przeczytaj #Jak skonfigurować zdalny pulpit (niebezpieczne)
Zdalna maszyna z Ubuntu: 192.168.0.1
 • Jeśli posiadasz router pamiętaj, aby otworzyć odpowiedni port. Domyślnie jest to 5900.
 • Pobierz DotNetVNC: stąd lub RealVNC stąd
 • Otwórz wybranego przez siebie klienta VNC i ustal połączenie w taki sposób <LINUX BOX IP><:numer pulpitu>|<::PORT>
Na przykład: 192.168.1.2:0 lub 192.168.1.2::5900 aby połączyć się z pulpitem 0, aby połączyć się w pulpitem 1 użyj 192.168.1.2:1 lub 192.168.1.2::5901 i tak dalej.
Jak połączyć się ze zdalnym pulpitem Ubuntu przez komputer z OSX
Skonfiguruj poprawnie Zdalny pulpit Ubuntu
Przeczytaj #Jak skonfigurować zdalny pulpit (niebezpieczne)
Zdalna maszyna Ubuntu: 192.168.0.1
 • Jeśli masz router, pamiętaj, aby ustawić odpowiedny port, domyślnie jest to 5900
 • Pobierz ChickenOfTheVNC: stąd
 • Otwórz ChickenOfTheVNC i ustaw host (adres IP zdalnej maszyny), oraz numer (0 jest domyslne, domyślnym portem zaś jest 5900) i hasło.
Na przykład: Host: 192.168.0.1, Numer 0, Hasło: xzxzxz

Windows

Jak ręcznie zamontować/odmontować partycje Windows (NTFS), zezwalając wszystkim użytkownikom tylko na odczyt


np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (NTFS)
Lokalny folder montowania /media/windows
 • Montowanie partycji Windows
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
 • Odmontowanie partycji Windows
sudo umount /media/windows/

Jak ręcznie zamontować/odmontować partycje Windows (FAT), zezwalając wszystkim użytkownikom na zapis/odczyt

np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (FAT)
Lokalny folder montowania /media/windows
 • Montowanie partycji Windows
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
 • Odmontowanie partycji Windows
sudo umount /media/windows/

Jak montować partycje Windows (NTFS) przy starcie systemu, zezwalając wszystkim użytkownikom tylko na odczyt


np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (FAT)
Lokalny folder montowania /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Dodaj następującą linijkę na końcu pliku
/dev/hda1  /media/windows ntfs nls=utf8,umask=0222 0  0

Jak montować partycje Windows (FAT) przy starcie systemu, zezwalając wszystkim użytkownikom na zapis/odczyt

np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (FAT)
Lokalny folder montowania /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Dodaj następujacą linijkę na końcu pliku
/dev/hda1  /media/windows vfat iocharset=utf8,umask=000 0  0

Jak montować partycje Windows (NTFS) przy starcie systemu, zezwalając wszystkim użytkownikom na zapis/odczyt

 • Aplikacje -> Dodaj usuń -> szukaj 'NTFS', Powinieneś znaleźć 'NTFS Configuration Tool', zainstaluj je.
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> NTFS Configuration Tool -> Włącz zapis
 • Rozwiązania problemów szukaj na comprehensive howto thread.

Bezpieczeństwo

Jakie są podstawowe rzeczy, które powinienem wiedzieć o zabezpieczaniu swojego Ubuntu

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Upewnij się, czy dysk twardy jest pierwszy na liście uruchamiania w BIOSie
  • Nie dopuść intruzów do użycia Płyty Instalacyjnej Linux, dzięki której mogliby uzyskać dostęp do konta root
  • Nie dopuść intruzów do użycia LiveCD Linux (np. UBUNTU/KNOPPIX/MEPIS), które zezwoliłoby im na zniszczenie/przeglądanie/udostępnienie całego dysku
  • Nie dopuść intruzów do instalowania innych Systemów Operacyjnych
 • Upewnij się, że masz ustawione hasło w BIOSie
  • Nie dopuść intruzów do zmiany w BIOS-ie dotyczącej kolejności uruchamiania urządzeń
 • Upewnij się, że komputer stoi w bezpiecznym miejscu
  • Nie dopuść intruzów do wyjęcia z Twojego komputera dysku twardego, dzięki czemu mogliby, korzystając z innego komputera zniszczyć/przeglądać/udostępnić cały dysk twardy
  • Nie dopuść intruzów do wyjęcia baterii z płyty głównej, co spowodowałoby zresetowanie hasła BIOS-u
 • Upewnij się, czy używane przez Ciebie hasła są trudne do odgadnięcia
  • Nie dopuść intruzów do złamania Twojego hasła korzystając z metod siłowych (np. przy użyciu John the Ripper)
  • Utwórz haslo składajace się przynajmniej z 8 znaków
  • Uzyj w haśle liter i cyfr oraz dużych i małych liter
  • Nie twórz haseł, które łatwo można odszukać w słownikach (zwłaszcza słów w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim)
 • Upewnij sie że możliwość edycji GRUBa jest nieaktywna
 • Nie dopuść intruzów do modyfikacji argumentów uruchamiania kernela, co pozwoliłoby im na dostęp do konta root
 • Upewnij się, czy w konsoli masz wyłączone pamiętanie wydanych poleceń
 • Upewnij się, że Ctrl+Alt+Del jest wyłączone podczas korzystania z konsoli
  • Nie dopuść intruzów do zrestartowania komputera korzystając z konsoli bez Twojej zgody
  • Przeczytaj [[#Jak wyłączyć Ctrl+Alt+Del by uniemożliwić restart komputera z poziomu konsoli]]
 • Upewnij się, czy masz włączoną dodatkową opcję przy usuwaniu, kopiowaniu i przenoszeniu plików/folderów w konsoli
 • W codziennej pracy loguj się jako zwykły użytkownik
 • Wyłącz konto użytkownika root - w zamian używaj polecenia "sudo"
  • By zredukować czas spędzany z uprawnieniami użytkownika root, co mogłoby zwiększyć ryzyko wykonania polecenia bez Twojej wiedzy czy przypadkowo
  • "Sudo" dostarcza bardziej użytecznej kontroli/sprawdzania śladów (/var/log/auth.log)
  • Przeczytaj #Jak wyłączyć konto root
 • Zainstaluj Firewall
 • Wykonaj test podatności na atak

Jak wyłączyć interaktywną kontrolę edycji menu GRUB

 • Włącz to:
grub-md5-crypt 
Password: 
Retype password: 
$1$tumnZ1$xB/shuXs7MlawZXkLiBDV/
 • Stwórz kopię bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego:
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź poniższą sekcję
...
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#  password --md5 $1$tumnZ1$xB/shuXs7MlawZXkLiBDV/
# password topsecret
...
 • Dodaj poniższą linię poniżej znalezionej sekcji
password --md5 $1$tumnZ1$xB/shuXs7MlawZXkLiBDV/ (encrypted password above)
 • Znajdź sekcję podobną do poniższego:
...
title		Ubuntu, kernel 2.6.10-5-386 (recovery mode)
root		(hd0,1)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro single
initrd		/boot/initrd.img-2.6.10-5-386
savedefault
boot
...
 • Dodaj to między tytułem a linią roota:
...
title		Ubuntu, kernel 2.6.10-5-386 (recovery mode)
lock
root		(hd0,1)
...
 • Zapisz plik

Jak wyłączyć pamiętanie poleceń wydanych w konsoli

rm -f .bash_history
gedit ~/.bash_profile
 • Dodaj do pliku:
export HISTFILESIZE=4
unset HISTFILE=5
# Wybierz liczbę zapamiętywanych linii, polecam wpisać 100.
export HISTSIZE=1
# Zignoruj zduplikowane linie:
export HISTCONTROL=ignoredups

Jak zablokować restart komputera przez Ctrl+Alt+Del w trybie konsolowym

sudo cp /etc/inittab /etc/inittab_backup
gksudo gedit /etc/inittab
 • Znajdź tę linię:
...
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
...
 • Zastąp ją poniższą linią:
#ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
 • Zapisz plik
sudo telinit q

Jak umożliwić szybkie usuwanie/nadpisywanie plików/folderów w trybie konsolowym

sudo cp /etc/bash.bashrc /etc/bash.bashrc_backup
gksudo gedit /etc/bash.bashrc
 • Dodaj poniższe linie na końcu pliku:
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
 • Zapisz plik

Boot Menu

Jak uzyskać dostęp do konta root bez logowania

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Najprostsza metoda (nie zadziała jeśli menu GRUB jest zabezpieczone hasłem)
  • Uruchom komputer computer
  • Jeśli menu GRUB jest ukryte, naciśnij 'Esc' aby wejść do menu GRUB
  • Wybierz
Ubuntu, kernel 2.6.10-5-386 (recovery mode)

Jak zmodyfikować argumenty startowe jądra aby uzyskać prawa dostępu użytkownika root

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Uruchom komputer
 • Jeśli menu GRUB jest ukryte, naciśnij 'Esc' aby wejść do menu GRUB
 • Jeśli hasło GRUB jest ustawione, naciśnij 'p' aby odblokować menu GRUB
 • Wybierz
Ubuntu, kernel 2.6.10-5-386
 • Naciśnij 'e' aby wyedytować to polecenie przed uruchomieniem
 • Wybierz
kernel /boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash
 • Naciśnij 'e' aby wyedytować wybrane polecenie w sekwencji uruchomienia systemu
 • Dodaj "rw init=/bin/bash" na końcu linii argumentów
grub edit> kernel /boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash rw init=/bin/bash
 • Naciśnij 'b' aby uruchomić

Jak użyć płyty instalacyjnej Ubuntu, aby zyskać dostęp do konta roota

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Włóż płytę Ubuntu do napędu, ustaw bootowanie płyty i uruchom ponownie komputer.
 • W poleceniu "boot:", dodaj argument "rescue"
boot: rescue
 • Postępuj wedle instrukcji na ekranie

Jak zmienić zapomniane hasło roota/głównego użytkownika

# passwd root
 • Aby zmienić hasło głównego użytkownika
# passwd system_main_username

Jak zmienić zapomniane hasło do menu GRUBA

grub
grub> md5crypt
Password: ****** (ubuntu)
Encrypted: $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (encrypted password)
grub> quit
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tę linię:
...
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
...
 • Zastąp znalezioną linię poniższą:
password --md5 $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (encrypted password above)
 • Zapisz plik

Jak odzyskać GRUB po instalacji Windows

Super Grub Dysk
 • Użyj Super Grub Disk
 • Więcej na temat używania dysku znajdziesz tu
Grub

Jeśli uruchomiłeś swoją dystrybucję linuksa za pomocą Super Grub Disk lub live CD i chcesz odzyskać swojego gruba, wykonaj poniższe instrukcje:

 • Jako root (lub używając sudo), wpisz grub
 • Kiedy pojawi się znak zachęty gruba wpisz find /boot/grub/stage2
 • To powinno spowodować wyszukanie partycji zawierającej twojego starego gruba i wyświetlenie czegoś wyglądającego podobnie do (hd0,2)
 • Aby ustawić twoją starą partycję bootującą jako bootującą wpisz root (hd0,2). To jest właśnie ten dysk twardy i partycja, na której zainstalowany jest twój linux...
 • Póżniej, aby skonfigurować gruba wpisz setup (hd0)
 • Skończyłeś, więc wyjdź wpisując quit

Jak zidentyfikować nazwę dysku uruchamiającego (hd0, hd1, hd2, etc)

Naciśnij "c" w menu startowym. Jeśli nie widzisz menu startowego naciśnij naciśnij najpierw 'Esc' wyświetlić menu startowe.

Wpisz:

root (hd0,0)

Najpewniej zobaczysz "(hd0,0) ext2fs", co powinno pokazać twój aktualny dysk z linuksem. Teraz zmień hd0 na hd1 aby zobaczyć co tam jest.

root (hd1,0)

Jeśli otrzymasz "(hd1,0) filesystem type unknown, partition type 0x7", to oznacza, że hd1 jest dyskiem z Windowsem.

Teraz zmień hd1 na hd2, i tak dalej aż dojdziesz do hd7.

Jak dodać Windowsa do menu GRUBA

e.g. Domyślną lokacją partycji Windows jest /dev/hda1
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Wklej poniższe linie na końcu pliku
title		Microsoft Windows
rootnoverify	(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
 • Zapisz plik

Jak uruchomić Windows zainstalowany na osobnym dysku SATA

Ta konfiguracja dotyczy osób które zainstalowały Linuksa na dysku IDE oraz Windowsa na osobnym dysku SATA. Dysk IDE startuje jako pierwszy, więc aby uruchomić Windows potrzebujemy dodać wpis do menu startowego znajdującego się na dysku z Linuksem. Zakładamy, że Windows jest zainstalowany na dysku hd1. Jeśli nie jesteś tego pewien skorzystaj z linków umieszczonych powyżej aby się upewnić.

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Dodaj poniższe liniena końcu pliku
title      Windows XP na dysku SATA
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader (hd1,0)+1
 • Zapisz edytowany plik

Jak odblokować lame w FFMPEG (potrzebne do dekodowania FLV z dźwiękiem)

KINO FLVs silent? Musisz przekompilować FFMPEG z odblokowanym LAME. FFMPEG może być zainstalowane poprzez apt-get jako pakiet, ale nie jest zdolne do dekodowania MP3, który jest strumieniem audio w pliku wideo FLV (jak Google i YouTube).

 • Przeczytaj #Jak dodawać nowe repozytoria
 • Upewnij się, że repozytorium Universe nie jest poprzedzone przez # w /etc/apt/sources.list
 • Pobierz i zainstaluj pakiety lame, liblame-dev i gcc (dekoder mp3 + kolekcja kompilatorów GNU)
sudo apt-get build-dep ffmpeg
sudo apt-get install liblame-dev libfaad2-dev libfaac-dev libxvidcore4-dev liba52-0.7.4 \
liba52-0.7.4-dev libx264-dev checkinstall build-essential gcc
 • Pobierz i rozpakuj źródła FFMPEG do katalogu roboczego
sudo apt-get source ffmpeg
 • Skompiluj FFMPEG ze źródeł
cd ffmpeg-*
sudo ./configure --enable-gpl --enable-pp --enable-vorbis --enable-libogg \
--enable-a52 --enable-dts --enable-dc1394 --enable-libgsm --disable-debug \
--enable-mp3lame --enable-faad --enable-faac --enable-xvid --enable-pthreads \
--enable-x264
może spróbuj zamiast = 
sudo ./configure --enable-gpl --enable-pp --enable-libvorbis --enable-libogg \
--enable-liba52 --enable-libdts --enable-dc1394 --enable-libgsm --disable-debug \ 
--enable-libmp3lame --enable-libfaad --enable-libfaac --enable-xvid --enable-pthreads \
--enable-x264
sudo make
sudo checkinstall [zaakceptuj domyślne ustawienia, zmień wersję na 3:0.cvs20060823-3.1ubuntu2]

Jeżeli aplikacja, którą używasz, wykożystuje FFMPEG do dekodowania FLV, teraz powinna działać prawidłowo. Możesz także wywołać FFMPEG bezpośrednio z linii poleceń. Rozszerzenie/przyrostek pliku wyjściowego mówi FFMPEG, do jakiego formatu audio lub wideo ma zakodować plik.

ffmpeg [-i plik_wejsciowy] [plik_wyjsciowy]

Jak ustawić wygładzanie czcionek

gedit ~/.fonts.conf
 • Wklej do pliku:
<?xml version=”1.0” ?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM “fonts.dtd”>
<fontconfig>
<match target=”font”>
<edit name=”autohint” mode=”assign”>
<bool>true</bool>
</edit>
</match>
</fontconfig>
 • Przeloguj się i zobacz zmiany.

Jak zrestartować GNOME bez restartu systemu

 • Zapisz i zamknij wszystkie otwarte okna
Naciśnij 'Ctrl + Alt + Backspace'
lub
sudo /etc/init.d/gdm restart

Jak włączyć Num Lock podczas startu GNOME

sudo aptitude install numlockx
sudo cp /etc/X11/gdm/Init/Default /etc/X11/gdm/Init/Default_backup
gksudo gedit /etc/X11/gdm/Init/Default
 • Znajdź tę linię:
...
exit 0
 • Dodaj poniższą linię przed exit 0:
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
 /usr/bin/numlockx on
fi
 • Zapisz plik

Jak przemapować klawisz Caps Lock, jako inny klawisz kontrolny

gksudo gedit /etc/console-tools/remap

W terminalu

 • Zamień
#s/keycode 58 = Caps_Lock/keycode 58 = Control/;

na:

s/keycode 58 = Caps_Lock/keycode 58 = Control/;
 • Zapisz zmiany
sudo /etc/init.d/console-screen.sh
 • Spróbuj używając tego

W X Windows

gksudo gedit ~/.Xmodmap
 • Dodaj to:
keycode 66 = Control_L
clear Lock
add Control = Control_L
 • Teraz zastosuj zmiany.
xmodmap ~/.Xmodmap
 • Aby zastosować je przy uruchamianiu
  • Jeśli plik ~/.xinitrc nie istnieje,
cp /etc/X11/xinit/xinitrc ~/.xinitrc
 • We wszystkich wypadkach
gedit ~/.xinitrc
 • Jako pierwszą linię zrób:
xmodmap ~/.Xmodmap
 • Zrestartuj serwer X (Ctrl - Alt - Backspace)
 • Log In, a dialog should pop up, add .Xmodmap to the left side with the add button, and Save.

Jak uruchamiać programy podczas startu GNOME

 • System -> Preferencje -> Sesje
 • Sesje
Zakładka Programy startowe -> Dodaj/Edytuj/Usuń

Jak przyspieszyć Twoje Ubuntu

 • Przeczytaj ten post: http://forum.ubuntu.pl/viewtopic.php?t=10996

Jak przejść do trybu konsoli w GNOME

 • Aby przejść do trybu konsoli
Naciśnij 'Ctrl + Alt + F1' (F2 - F6)
 • Aby przechodzić między konsolami w trybie konsoli
Naciśnij 'Alt + F1' (F2 - F6)
 • Aby przejść z powrotem do GNOME
Naciśnij 'Alt + F7'

Jak wyłączyć restartowanie X serwera w GNOME i KDE 3.5.x kombinacją Ctrl+Alt+Backspace

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Dopisz poniższe linie na końcu pliku
Section "ServerFlags"
	Option		"DontZap"		"yes"
EndSection

Jak kombinacją klawiszy Ctrl+Alt+Del otwierać Monitor Systemu w GNOME

gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/global_keybindings/run_command_9 "<Control><Alt>Delete"
gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/keybinding_commands/command_9 "gnome-system-monitor"

Jak odświeżyć pulpit GNOME

killall nautilus

Jak odświeżyć panel GNOME

killall gnome-panel

Jak ustawić autozapis i zablokować tworzenie kopii bezpieczeństwa w Gedicie

 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Edytor konfiguracji
 • Edytor konfiguracji
/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> create_backup_copy (Odznaczone)
/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> auto_save (Zaznaczone)

Jak wyświetlić wszystkie ukryte pliki/foldery w Nautilusie

 • Miejsca -> Folder domowy
 • Aby jednorazowo wyświetlić wszystkie ukryte pliki/foldery w Nautilusie
Naciśnij 'Ctrl + H'
 • Aby zawsze wyświetlać ukryte pliki/foldery w Nautilusie
Menu Edycja -> Preferencje
Zakładka Widoki -> Domyślny widok -> Wyświetlanie plików ukrytych i zapasowych (Zaznaczone)

Jak przeglądać pliki/foldery jako root w Nautilusie

 • Aby zainstalować menadżera plików (Root)
gksudo gedit /usr/share/applications/Nautilus-root.desktop
 • Wpisz poniższe linie do nowego pliku:
[Desktop Entry]
Name=File Browser (Root)
Comment=Browse the filesystem with the file manager
Exec=gksudo "nautilus --browser %U"
Icon=file-manager
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;System;
 • Zapisz plik
 • Aby przeglądać pliki/foldery jako root w Nautilusie
Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> File Browser (Root)

Jak zainstalować menu "Pokaż w Terminalu" dla Nautilusa

sudo aptitude install nautilus-open-terminal
 • Nautilus -> Prawy przycisk myszy na pliku -> Otwórz w Terminalu

Jak zmienić domyślne "Otwórz z" programu

Prawy przycisk myszy na pliku -> Właściowości
Zakładka Otwórz z -> Dodaj
Wybierz program
Wybierz program "Otwórz z" (Zaznaczone)

Jak zmienić preferowanego klienta poczty na Mozilla Thunderbird

 • System -> Preferencje -> Preferowane Aplikacje
 • Preferowane Aplikacje
Zakładka Czytnik poczty -> Domyślny czytnik poczty -> Komenda: mozilla-thunderbird %s

Jak otwórzyć pliki jaki root prawym kliknięciem myszy

gedit $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ as\ root
 • Wklej poniższe linie do nowego pliku
for uri in $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS; do
	gksudo "gnome-open $uri" &
done
 • Zapisz plik
chmod +x $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ as\ root
Prawy przycisk myszy na pliku -> Skrypty -> Otwórz jako root

Jak wyłączyć dzwonek Terminala

 • Aplikacje -> Akcesoria -> Terminal
 • Terminal
Edytuj menu -> Bieżący profil...
Zakładka Ogólne -> Ogólne -> Dzwonek terminala (Odznaczone)Jak szybciej ładować strony w Mozilla Firefox

 • Przyspieszanie FireFoxa
 • Aplikacje -> Internet -> Przeglądarka WWW Firefox
 • Mozilla Firefox
Pasek adresu -> about:config
Filtr: ->
network.dns.disableIPv6 -> true
network.http.pipelining -> true
network.http.pipelining.maxrequests -> 8
network.http.proxy.pipelining -> true
 • Uruchom ponownie Mozilla Firefox

Jak wyłączyć dźwięk podczas znajdowania strony w Mozilla Firefox

 • Aplikacje -> Internet -> Przeglądarka WWW Firefox
 • Mozilla Firefox
Pasek adresu -> about:config
Filtr: -> accessibility.typeaheadfind.enablesound -> false
 • Uruchom ponownie Mozilla Firefox

Jak w łatwy sposób używać apt-get (Synaptic)

 • Step By Step Synaptic Package Manager Tutorials with Screenshots
 • System -> Administracja -> Menadżer pakietów Synaptic
 • Jak uruchomić dodatkowe repozytoria Universe i Multiverse
  1. Ustawienia -> Repozytoria
  2. Kliknij na Add, aby dodać
  3. Wklej poniższe linie (nie musisz tego robić, gdy wykonałeś punkt Jak dodawać nowe repozytoria):
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-backports main restricted universe multiverse
deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free
deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty non-free
deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free
deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty non-free
 • To refresh the list of known packages (equivalent to apt-get update)
Edycja menu -> Odśwież informacje o pakietach
 • To install all possible upgrades (equivalent to aptitude upgrade)
Edycja -> Zaznacz wszystkie do aktualizacji -> Domyślna aktualizacja
Edycja -> Wykonaj zaznaczone zmiany
 • Aby szukać paczek:
Edycja -> Szukaj... Wpisz słowa kluczowe
 • Aby zainstalować wybraną paczkę:
Wybierz "nazwa_paczki"
Prawy przycisk mysza na pakiecie -> Zaznacz do instalacji
Edycja -> Wykonaj zaznaczone zmiany
 • Aby usunąć zainstalowane paczki:
Wybierz "nazwa_paczki"
Prawy przycisk mysza na pakiecie -> Zaznacz do usunięcia
Edycja -> Wykonaj zaznaczone zmiany

Jakie paczki dostarczają dodatkowe repozytoria

 • PLF repository dostarczają:
  1. Wsparcie odtwarzania DVD (libdvdcss2)
  2. Skype
  3. Sun Java SDK i JRE
  4. Przeglądarka WWW Opera
  5. RealPlayer 10
  6. Multimedialne kodeki Win32

Jak zainstalować/odinstalować paczki .deb

 • Aby zainstalować paczkę .deb
sudo dpkg -i package_file.deb
 • Aby odinstalować paczkę .deb
sudo dpkg -r package_name

Jak sprawdzić wersję zainstalowanego pakietu

dpkg -l nazwa_pakietu

Jak przekonwertować pliki .rpm na pliki .deb

sudo alien -d package_file.rpm

Jak skompilować pliki .deb ze źródeł

 • Przeczytaj #Jak dodawać nowe repozytoria
 • Są różne programy pomagające automatycznie stworzyć plik .deb ze źródeł. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź linki znajdujące się niżej. Podstawową metodę opisaliśmy poniżej.
 • Zainstaluj niezbędne oprogramowanie aby zbudować źródła: build-essential (może być jedynym niezbędnym) i checkinstall (który tworzy paczki .deb).
sudo aptitude install checkinstall build-essential
 • W lokalizacji, w której znajdują się źródła, po wpisaniu ./configure i make możesz stworzyć paczkę .deb. Do póżniejszej instalacji nie będą potrzebne już źródła.
sudo checkinstall

lub

sudo checkinstall -D
 • Więcej informacji na CheckInstall home page i Installing software on Ubuntu page.

Jak zmienić nazwy wszystkich plików w danej lokalizacji za jednym razem

 • Aby zainstalować program do zmiany nazw - "mvb"
wget -c http://easylinux.info/uploads/mvb_1.6.tgz
sudo tar zxvf mvb_1.6.tgz -C /usr/share/
sudo chown -R root:root /usr/share/mvb_1.6/
sudo ln -fs /usr/share/mvb_1.6/mvb /usr/bin/mvb
 • Aby zmienić wszystkie nazwy plików w danej lokalizacji:
mvb NEW_NAME

Jak zarządzać wszystkimi obrazami w danej lokalizacji

sudo aptitude install imagemagick
wget -c http://easylinux.info/uploads/bbips.0.3.2.sh
sudo cp bbips.0.3.2.sh /usr/bin/bbips
sudo chmod 755 /usr/bin/bbips
 • Aby zarządzać wszystkimi obrazami w danej lokalizacji:
bbips


Jak zachować podręczniki "man" do plików

man polecenie | col -b > plik.txt

Jak ukryć menu GRUB podczas uruchamiania komputera

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tą linię
...
#hiddenmenu
...
 • Zamień na tą linię
hiddenmenu
 • Zapisz plik

Jak zmienić czas oczekiwania menu GRUB podczas uruchamiania komputera

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tą linię
...
timeout   3
...
 • Zamień na tą linię
timeout   X_seconds
 • Zapisz plik

Jak zmienić domyślną kolejność uruchamiania systemów w menu GRUB

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tą linię
...
default   0
...
 • Zamień na tą linię
default   X_sequence
 • Zapisz plik

Jak zmienić wygląd menu GRUBA

e.g. Ustalmy, że hd0,1 są lokalizacją partycji Ubuntu.
wget -c http://easylinux.info/uploads/ubuntu.xpm.gz
chmod 644 ubuntu.xpm.gz
sudo mkdir /boot/grub/images
sudo cp ubuntu.xpm.gz /boot/grub/images/
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tę sekcję:
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#   grub-install(8), grub-floppy(8),
#   grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#   and /usr/share/doc/grub-doc/.
...
 • Dodaj poniższą linię pod znalezioną sekcją:
splashimage (hd0,1)/boot/grub/images/ubuntu.xpm.gz
 • Zapisz plik

Jak skonwertować tapetę do tła menu GRUB

splashimage.xpm.gz jest obrazkiem splash menu GRUB
ImageMagick jest zainstalowane
convert -resize 640x480 -colors 14 wallpaper.png splashimage.xpm && gzip splashimage.xpm

Jak wyświetlać tylko jeden wpis kernela w menu GRUB

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup-`date +%F`
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tę linię:
...
# howmany=all
...
 • Zastąp znalezioną linię poniższą:
# howmany=1

Jeśli wpiszesz 1, wyświetli się ostatnio zainstalowany kernel, jeśli 2, to dwa ostatnio zainstalowane, itd. Nie usuwaj symbola "#".

 • Zapisz plik

Jak włączyć systemowy dzwonek kiedy okno logowania jest gotowe

echo foo >> ~/foo.wav
 • System -> Administracja -> Okno logowania -> Dostępność

Spójrz czy "Gotowość ekranu logowania" jest zaznaczone. Kliknij na ikonie folderu i wybierz "foo.wav".

rm foo.wav

Jak jednorazowo przeskoczyć ładowanie poszczególnej usługi podczas uruchamiania systemu?

Naciśnij 'Ctrl + C'

Posprzątaj system Ubuntu GNU/Linux

 • Clean up Ubuntu GNU/Linux System

Jak na stałe wyłączyć/włączyć usługi uruchamiane z systemem

Jak czyścić zawartość folderu /tmp/ podczas wyłączania się systemu

sudo cp /etc/init.d/sysklogd /etc/init.d/sysklogd_backup
gksudo gedit /etc/init.d/sysklogd
 • Znajdź tę sekcję:
...
 stop)
 log_begin_msg "Stopping system log daemon..."
 start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $binpath --pidfile $pidfile
 log_end_msg $?
...
 • Dodaj pod znalezioną sekcją poniższe linie:
 rm -fr /tmp/* /tmp/.??*
 • Zapisz plik

Jak przewijać w górę i w dół informacje wyświetlone w trybie konsoli

 • Aby przewinąć w górę informacje wyświetlone w konsoli
Naciśnij 'Shift + Page Up'
 • Aby przewinąć w dół informacje wyświetlone w konsoli
Naciśnij 'Shift + Page Down'

Jak sprawdzić jaką wersję Ubuntu używam

cat /etc/issue

Jak włączyć automatycznie program do dynamicznej zmiany tapety pulpitu GNOME

 • Aby zainstalować skrypt w innym miejscu niż folder domowy, zamień ~ na odpowiednią ścieżkę.
cd ~
wget http://members.chello.at/horst.jens/files/wallpaperchanger.py
chmod +x wallpaperchanger.py
~/wallpaperchanger.py
gedit ~/.wallpaperchanger/wallpaperchangerconfig.py
 • Wyedytuj linię niezaczynające się na "#" według swoich potrzeb. Zapisz plik i zamknij gedit.
 • Aby utworzyć skrót do wallpaperchanger:
Kliknij na: Aplikacje -> Akcesoria -> Edytor menu Alacarte -> Plik -> Nowy wpis:
Nazwa: wallpaperchanger
Komenda: ~/wallpaperchanger.py
 • Aby zmienić tapetę na inną przy każdym uruchomieniu systemu:
Kliknij na: System -> Preferencje -> Sesje -> Programy startowe -> Dodaj:
~/wallpaperchanger.py

Jak automatycznie zmieniać tapetę (KDE)

 • Idź do K-menu -> Ustawienia systemowe -> Pulpit -> Tapeta
 • Wybierz Pokaz slajdów
 • Naciśnij Setup...
 • Naciśnij Dodaj... aby dodać obrazy, które chcesz zobaczyć na tapecie pulpitu
 • Wybierz 'Zmień obrazy później'
 • Naciśnij 'OK'


Jak dodawać style klawiatury dla innych języków (Xfce)

 • użyj plików *.lst z /etc/X11/xkb/rules aby wybrać 2nd_laguage_code
setxkbmap -option grp:switch,grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll us,2nd_laguage_code
 • Możesz dodać to do sesji startowej poniższe linie (będzie on uruchamiał się przy starcie systemu, pamiętaj, aby nadać mu uprawnienia chmod +x):
#!/bin/tcsh
setxkbmap -option grp:switch,grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll us,il

Jak dodać Wskaźnik klawiatury do panelu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pustej przestrzeni panelu i zobaczysz menu.
 • Kliknij na Dodaj do panelu...
 • Wybierz Wskaźnik klawiatury (znajduje się w kategorii Narzędzia, na końcu)

Wskaźnik klawiatury pojawił się na panelu. Domyślny dla Polski powinien być Pol. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na tym elemencie by zobaczyć więcej opcji lub patrz wyżej jak skonfigurować.

Jak ustawić przycisk Compose do specjalnych znaków

 • Kliknij System, Preferencje, Klawiatura.
 • Pod Opcje ułożenia, rozwiń Compose key position.
 • Zaznacz Right-Win key is compose, nasićnij Zamknij.

Trochę przykładów,

 • RightWin + C + = powstaje €
 • RightWin + = + C powstaje €
 • RightWin + C + O powstaje ©
 • RightWin + O + C powstaje ©
 • RightWin + a + ' powstaje á
 • RightWin + a + " powstaje ä
 • RightWin + a + ` powstaje à
 • RightWin + a + ~ powstaje ã
 • RightWin + a + * powstaje å
 • RightWin + a + ^ powstaje â
 • RightWin + a + > powstaje â
 • RightWin + a + , powstaje ą
 • RightWin + e + - powstaje ē
 • RightWin + S + 1 powstaje ¹
 • RightWin + S + 2 powstaje ²
 • RightWin + S + 3 powstaje ³

Jak zainstalować czcionkę użytą w logo Ubuntu

sudo aptitude install ttf-ubuntu-title

Teraz możesz ją używać w dowolnych aplikacjach.

Jak skojarzyć Adobe Reader z plikami w Nautilusie

 • Otwórz Nautilusa (Miejsca -> Pulpit)
 • Przejdź do pliku .pdf
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik .pdf, wybierz Właściwości, przejdź do zakładki Otwarcie za pomocą, wybierz Adobe Reader.

Teraz gdy podwójnie klikniesz na plik .pdf zostanie on otworzony w Adobe Reader.

Jak drukować w Adobe Reader

 • Aplikacje -> Biuro -> Adobe Reader
 • Plik -> Drukuj
 • W okienku Komenda drukowania wprowadź -d printername. Na przykład, jeśli twoja drukarka nazywa się FS-1010, komenda drukowania wygląda tak:
/usr/bin/lp -d FS-1010

Jak rozłączać i łączyć pliki pdf

sudo aptitude install pdftk
cd
mkdir bin
cd bin
gedit pdftk_burst
 • Dodaj poniższe linie do pdftk_burst:
#!/bin/bash
cd ${1%/*}
/usr/bin/pdftk "$1" burst
rm doc_data.txt
 • Zapisz i zamknij pdftk_burst
gedit pdftk_cat
 • Dodaj poniższe linie do pdftk_cat:
#!/bin/bash
cd ${1%/*}
outfile="00out.pdf"
if [ -f $outfile ] ; then
  rm -f $outfile
fi
/usr/bin/pdftk *.pdf cat output $outfile
 • Zapisz i zamknij pdftk_cat
chmod u+x pdftk_burst pdftk_cat
 • Otwórz Nautilus (Miejsca -> Pulpit) i odszukaj plik .pdf
 • Prawy przycisk myszy na pliku .pdf, wybierz Właściwości, idź do zakładki Otwórz z, kliknij Dodaj, kliknij Użyj własnej komendy, kliknij Wybierz, wpisz pdftk_burst. Zrób to samo z pdftk_cat.

Teraz, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy na pliku .pdf, będziesz miał dodatkowe opcje:

 • Otwórz z -> pdftk_burst
 • Otwórz z -> pdftk_cat

Uwaga: - Przeczytaj man pdftk

Jak usunąć jedit gdy menadżer pakietów zawiesi się po instalacji

sudo dpkg --remove --force-depends --force-remove-reinstreq jedit

Teraz możesz znowu używać Synaptica.

Jak skompilować kernel sposobem dla Ubuntu

http://www.howtoforge.com/kernel_compilation_ubuntu

Systemowe polecenia (Gdy twój system nie odpowiada)

Możesz "mówić" do kernela za pośrednictwem systemowych poleceń: Naciśnij "ALT" + "sysreq-key" + "jedną z liter z poniższej listy" (Przycisk sysreq-key może być zastąpiony przyciskiem 'print screen').

(Opis funkcji znajduje się w /usr/src/linux/Documentation/sysrq.txt)

Jak dodać lokalizacje w Ubuntu poprzez linię poleceń

 • Otwórz terminal
 • Wygeneruj /var/lib/locales/supported.d/local z /usr/share/i18n/SUPPORTED:
cat /usr/share/i18n/SUPPORTED | grep "en\|ru" > /var/lib/locales/supported.d/local

Ten przykład pokazuje wszystkie Rosyjskie (ru) i angielskie (en) dostępne lokalizacje. Przejrzyj/usr/share/i18n/SUPPORTED i znajdź odpowiednie dla Ciebie, potem dodaj je do listy, zamieniając en\|ru oraz separując każdy język poprzez \| (ukośnik wsteczny, pionowa kreska). Jeśli chcesz tylko jeden język, poprostu wklej go w cudzysłowie.

 • Teraz wygeneruj wszystkie lokalizacje:
dpkg-reconfigure locales
 • Wybierz swoją lokalizację:
update-locale LANG=en_US.UTF-8

To jest krok, w którym wybierasz język i kraj, który ma być używany przez komputer. Wybrałem en_US, czyli amerykańską wersję języka angielskiego.

Jak zmienić domyślny rozmiar okna terminala (gnome-terminal)

Rozmiar okna terminala określa parametr geometry, wyrażony poprzez liczbę kolumn oraz wierszy (np. 80x40). Domyślnie wynosi on 80x25.

 • Pierwszym sposobem na zmianę rozmiarów terminala, jest dodanie parametru geometry do skrótu aplikacji:
--geometry 100x40
 • Drugi sposób umożliwia globalną zmianę parametru dla wszystkich okien terminala. Wystarczy dokonać edycji pliku /usr/share/applications/gnome-terminal.desktop modyfikując linię EXEC w następujący sposób:
Exec=gnome-terminal --geometry=120x30

Obsługa edytora VI

Kilka prostych trików dla osób, posługujących się edytorem vi można znaleźć na tej stronie.

Jak odtwarzać płyty DVD

 • Zainstaluj potrzebne kodeki:
sudo aptitude install libdvdnav4 libdvdplay0 libdvdread3 libdvdcss2
 • Podmień domyślne "totem-gstreamer" na "totem-xine":
sudo aptitude remove --purge totem totem-gstreamer
sudo aptitude install totem-xine

Jak zainstalować alternatywę dla Gmail Notifier (CheckGmail)

 • Dodaj poniższe wpisy do listy repozytoriów:
deb http://asher256-repository.tuxfamily.org dapper main dupdate french
deb http://asher256-repository.tuxfamily.org ubuntu main dupdate french
 • Zainstaluj program
sudo aptitude install checkgmail
 • Idź do 'System/Preferencje/Sesje/Programy startowe' i dodaj poniższą linię, aby program startował razem z GNOME
/usr/bin/checkgmail

Po tym ikona programu pojawi się w obszarze powiadamiania.

Jak zemulować "światło reflektorów" w Mac OS X

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na panelu i naciśnij 'Dodaj do panelu...'. Wybierz aplet 'Deskbar' i naciśnij przycisk 'Dodaj'.
 • Zainstaluj pakiet 'Beagle' aby umożliwić indeksowanie danych na twoim komputerze.

Jak stworzyć Ubuntu wyglądające jak Mac OS X

 • Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu.

Jak usuwać tymczasowe pliki podczas wyłączania komputera

 • Stwórz kopię bezpieczeństwa pliku sysklogd
sudo cp /etc/init.d/sysklogd /etc/init.d/sysklogd_backup
 • Edytuj plik sysklogd
gksudo gedit /etc/init.d/sysklogd
 • Po tych liniach...
stop)
log_begin_msg "Stopping system log daemon..."
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $binpath --pidfile $pidfile
log_end_msg $?
 • Dodaj tę linię:
rm -fr /tmp/* /tmp/.??*

Jak ustawić tile windows w GNOME

na początku pobierz to.

Jeśli nie używasz i386, project's strona główna jest tu.

 • Dwukrotnie kliknij na paczkę, aby ją zainstalować.
 • Zaloguj się do roota i przeglądaj /usr/share/tile/
 • Otwórz plik rc w gedicie
 • Wybierz drugą opcję "multi-desktop netwm"
 • Zapisz plik rc


 • Kliknij prawym przyciskiem na panel GNOME i wybierz "Dodaj do panelu"
 • Wybierz "Aktywator aplikacji" i wpisz:
  • Typ: Aplikacja
  • Nazwa: Tile Windows Vertically
  • Komenda: tile -v -w
 • Możesz dodac ikonę do aktywatora.
 • Kliknij "OK"

Serwery

Serwer Ubuntu Feisty LAMP

 • Ubuntu Feisty LAMP Server Installation with Screenshots Simple Step by Step Installation Guide
 • Ubuntu Edgy LAMP Server Installation with Screenshots Simple Step by Step Installation Guide for Ubuntu Users

Serwer AntiVirus

Jak zainstalować ClamAV AntiVirus Server

sudo clamscan -r /location_of_files_or_folders

Jak automatycznie skanować pliki/foldery w poszukiwaniu wirusów

 export EDITOR=gedit && sudo crontab -e
*Wklej poniższą linię na końcu pliku
00 00 * * * sudo clamscan -r /location_of_files_or_folders
 • Zapisz plik

Serwer monitorujący

Serwer monitoruje użycie pamięci, użycie CPU, użycie dysku, monitoring MySQL, monitoring sieci.

Monitor your Ubuntu Servers and Clients using Munin

Serwer drukarki (cupsd)

Jak zainstalować cupsd

 sudo apt-get install cupsys*

Jak dodać drukarkę

 • Idź do System -> Administracja -> Drukowanie.
 • Wybierz "Dodaj drukarkę".

Jak drukować na zdalnej maszynie Ubuntu z innej zdalnej maszyny Ubuntu

 • Kliknij na - System -> Administracja -> Drukowanie -> Ustawienia globalne -> Dzielnie drukowania
 • Adres serwera IP: 192.168.0.1
 • Adres klienta IP: 192.168.0.23
  • Konfiguracja serwera
 sudo cp /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf.backup
 gksudo gedit /etc/cups/cupsd.conf
znajdź blok
<Location />
 ...
 Allow localhost
 ...
</Location>
i dodaj poniższe linie do niego.
 Allow 192.168.0.23
Uruchom ponownie cups.
 sudo /etc/init.d/cupsys restart
  • Konfiguracja klienta:
 sudo cp /etc/cups/client.conf /etc/cups/client.conf.backup
 gksudo gedit /etc/cups/client.conf
dodaj do pliku poniższe linie.
 ServerName 192.168.0.1
uruchom ponownie cups.
 sudo /etc/init.d/cupsys restart
Wybróbuj "lpq". Powinineś zobaczyć coś takiego.
 bartek@bartek-ubuntu:~$ lpq
 HPLJ6P is ready
 no entries

Jak drukować na zdalnej maszynie Ubuntu z komputera z Windowsem

Serwer NFS

Instalacja serwera NFS

sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap

Rekonfiguruj Portmap nie wiążąc go z interfejsem pseudosieci:

sudo dpkg-reconfigure portmap 
sudo /etc/init.d/portmap restart

Wskaż współdzielone foldery (export):

sudo vi /etc/exports

Dodaj definicję udostępnienia:

/path/to/shared/files 192.168.1.1/24(rw,no_root_squash,async)

To powinno aksportować do wszystkich IP między 192.168.1.1 i 192.168.1.255 z prawami do odczytu:

/path/to/shared/files 192.168.1.1/24(ro,async)

Kiedy zakończysz, zapisz zmiany i uruchom ponownie serwer NFS:

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

Weksportu nową konfigurację:

sudo exportfs -a

Instalacja klienta NFS

sudo apt-get install portmap nfs-common
Ręczne montowanie
cd ~
mkdir temp
sudo mount 192.168.1.1:/path/to/shared/files temp

Możesz potrzebowac restartu NFS:

sudo /etc/init.d/portmap restart
sudo /etc/init.d/nfs-common restart
Montowanie automatyczne

Utwórz punkt montowania:

sudo mkdir /mnt/files

Edytuj konfigurację:

sudo vi /etc/fstab

Dodaj coś podobnego poniżej:

192.168.1.1:/path/to/shared/files /mnt/files nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr

Przetestuj nową konfigurację:

sudo mount /mnt/files

Uruchom ponownie system.

Serwer Samba

Jak zainstalować serwer Samba dla udostępniania plików/folderów

sudo apt-get install samba smbfs

Jak dodawać/edytować/usuwać użytkowników sieci

sudo smbpasswd -a system_username
gksudo gedit /etc/samba/smbusers
  • Wklej poniższą linię do nowego pliku
system_username = "network username"
  • Zapisz plik
 • Aby edytowac użytkowników sieci
sudo smbpasswd -a system_username
 • Aby usuwać użytkowników sieci
sudo smbpasswd -x system_username

Jak udostępnić folder domowy nadając prawa tylko do odczytu

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź linię:
...
; security = user
...
 • Zastąp ją poniższą linią:
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Zakomentuj poniższe linie:
;[homes]
;comment = Home Directories
;browseable = no
;valid users = %S
;writable = yes
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Jak udostępnić folder domowy nadając prawa do odczytu i zapisu

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź linię:
...
; security = user
...
 • Zastąp ją poniższymi liniami:
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Znajdź tę sekcję:
...
# By default, the home directories are exported read-only. Change next
# parameter to 'yes' if you want to be able to write to them.
 writable = no
...
 • Zastąp ją poniższym:
# By default, the home directories are exported read-only. Change next
# parameter to 'yes' if you want to be able to write to them.
 writable = yes
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Jak udostępnić foldery grupowe nadając prawa tylko do odczytu

sudo mkdir /home/group
sudo chmod 777 /home/group/
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię:
...
; security = user
...
 • Zastąp ją poniższymi liniami:
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Dodaj poniższe linie na końcu pliku:
[Group]
 comment = Group Folder
 path = /home/group
 public = yes
 writable = no
 valid users = system_username1 system_username2
 create mask = 0700
 directory mask = 0700
 force user = nobody
 force group = nogroup
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Jak udostępnić foldery grupowe nadając prawa do odczytu i zapisu


sudo mkdir /home/group
sudo chmod 777 /home/group/
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię:
...
; security = user
...
 • Zastąp ją poniższymi liniami:
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Dodaj poniższe linie na końcu pliku
[Group]
 comment = Group Folder
 path = /home/group
 public = yes
 writable = yes
 valid users = system_username1 system_username2
 create mask = 0700
 directory mask = 0700
 force user = nobody
 force group = nogroup
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Jak udostępnić foldery publiczne nadając prawa do odczytu


sudo mkdir /home/public
sudo chmod 777 /home/public/
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię:
...
; security = user
...
 • Zastąp ją poniższymi liniami:
 security = user 
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Dodaj poniższy wpis na końcu pliku:
[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = no
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Jak udostępnić foldery publiczne nadając prawa do odczytu i zapisu

sudo mkdir /home/public
sudo chmod 777 /home/public/
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię:
...
; security = user
...
 • Zastąp ją poniższymi liniami:
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • dodaj poniższe linie na końcu pliku:
[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = yes
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody 
 force group = nogroup
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restartJak drukować na zdalnej maszynie Ubuntu przez Sambę

 sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
 gedit /etc/samba/smb.conf
Znajdź poniższe linie
 ...
 # printing = cups
 # printcap name = cups
 ...
i odkomentuj je.
 printing = cups
 printcap name = cups
Zrestartuj serwer cupsd
 sudo /etc/init.d/cupsys restart
Teraz drukowanie na maszynie Ubuntu powinno być dostępne poprzez Sambę.

Samba Web Administration Tool (SWAT)

Jak zainstalować INETD Superserver

 sudo apt-get install netkit-inetd

Jak zainstalować SWAT dla deamona Samby

 sudo apt-get install swat
 • Otwórz konfigurację deamona inetd
 sudo gksu gedit /etc/inetd.conf
 • Jeśli widzisz:
 <#off#> swat      stream tcp   nowait.400   root  /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/swat
 • Zmień to na:
 swat      stream tcp   nowait.400   root  /usr/sbin/swat swat
 • Uruchom ponownie daemona
 sudo /etc/init.d/inetd restart
 • http://localhost:901/

Serwer SSH

Jak zainstalować serwer SSH dla zdalnego dostępu do powłoki?

sudo apt-get install ssh

Jak uzyskać dostęp do zdalnego komputera z systemem Ubuntu używając SSH

np. Chcemy uzyskać dostęp do komputera na którym zainstalowano system Ubuntu i uruchomiono serwer SSH
Przeczytaj #Jak zainstalować serwer SSH dla zdalnego dostępu do powłoki?
Zdalny komputer z Ubuntu: 192.168.0.1
ssh użytkownik@192.168.0.1

Jak kopiować pliki/katalogi ze zdalnego komputera na komputer lokalny z użyciem SCP

Przeczytaj #Jak uzyskać dostęp do zdalnego komputera z systemem Ubuntu używając SSH
 : Lokalizacja zdalnych plików/katalogów: /home/użytkownik/zdalnyplik.txt
Lokalizacja do zapisu plików: . (aktualna lokalizacja)
scp -r użytkownik@192.168.0.1:/home/użytkownik/zdalnyplik.txt .

Jak kopiować pliki/katalogi z lokalnego komputera na zdalną maszynę Ubuntu (scp)

scp -r plik_lokalny.txt użytkownik@192.168.0.1:/home/użytkownik/

Jak kopiować pliki/foldery ze zdalnej maszyny Ubuntu into local machine (rsync)

e.g. Zdalna maszyna Ubuntu musi mieć zainstalowany serwer SSH
Przeczytaj #Jak zainstalować serwer SSH dla zdalnego dostępu do powłoki?
Zdalna maszyna Ubuntu: 192.168.0.1
Lokalizacja zdalnych plików/folderów: /home/username/remotefile.txt
Lokalizacja zapisu maszyny lokalnej: . (aktualna lokalizacja)
rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats username@192.168.0.1:/home/username/remotefile.txt .

Jak kopiować pliki/foldery z lokalnej maszyny do zdalnej maszyny Ubuntu (rsync)

e.g. Zdalna maszyna Ubuntu musi mieć zainstalowany serwer SSH
Przeczytaj #Jak zainstalować serwer SSH dla zdalnego dostępu do powłoki?
Lokalizacja lokalnych plików/folderów: localfile.txt
Zdalna maszyna Ubuntu: 192.168.0.1
Lokalizacja zapisu lokalnej maszyny: /home/username/
rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt username@192.168.0.1:/home/username/

Jak zamontować zdalny katalog do lokalnego komputera? (sshfs)

Przeczytaj #Jak zainstalować serwer SSH dla zdalnego dostępu do powłoki?
Lokalizacja folderu zdalnej maszyny: /media/music
 • Zainstaluj pakiet sshfs
sudo apt-get install sshfs
 • Załaduj moduł jądra dla sshfs
sudo modprobe fuse
 • Dołącz do grupy "fuse"
sudo adduser your_user_name fuse
 • Wyloguj się i zaloguj ponownie aby zmiany zostały wprowadzone.
 • fix group on /dev/fuse
 sudo chgrp fuse /dev/fuse
 • Stwórz katalog w którym zamontujesz zdalny system plików
mkdir ~/remote_music
 • Zamontuj zdalny katalog do uprzednio stworzonej lokazlizacji
sshfs 192.168.0.1:/media/music ~/remote_music

Jak połączyć się ze zdalnym komputerem(SSH) używając systemu Windows

np. Chcemy uzyskać dostęp do komputera na którym zainstalowano system Ubuntu i uruchomiono serwer SSH
Przeczytaj #Jak zainstalować serwer SSH dla zdalnego dostępu do powłoki?

Jak kopiować pliki/foldery z/do zdalnego komputera przez Windows

np. Chcemy uzyskać dostęp do komputera na którym zainstalowano system Ubuntu i uruchomiono serwer SSH
Przeczytaj #Jak zainstalować serwer SSH dla zdalnego dostępu do powłoki?
 • Pobierz FileZilla: Tutaj

Jak stworzyć limit na koncie użytkownika, kiedy będzie chciał się połączyć przez ssh

 • Stwórz kopię bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego ssh

sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.ORIGINAL

 • Edytuj plik konfiguracyjny:

gksudo gedit /etc/ssh/sshd_config

 • Zmień parametr PermitRootLogin z yes na no.
 • Dodaj parametr AllowUsers i wybierz nazwy użytkowników mogących łączyć się zdalnie.
 • Jeśli umożliwiasz serwer openssh i nie masz potrzeby używania zdalnych połączeń, mozesz dodać opcję AllowUsers nosuchuserhere aby uniemożliwić połączenia wszystkim.

Serwer DHCP

Jak zainstalować serwer DHCP i skonfigurować go aby automatycznie przydzielał adresy IP

np. Zakładamy że "eth0" jest interfejsem karty sieciowej
IP Address Range: 192.168.0.100 to 192.168.0.200
Subnet Mask: 255.255.255.0
DNS Servers: 202.188.0.133, 202.188.1.5
Domains: tm.net.my
Gateway Address: 192.168.0.1
sudo apt-get install dhcp3-server
sudo cp /etc/default/dhcp3-server /etc/default/dhcp3-server_backup
gksudo gedit /etc/default/dhcp3-server
 • Znajdź linię:
...
INTERFACES=""
 • Zastąp ją:
INTERFACES="eth0"
 • Zapisz edytowany plik.
sudo cp /etc/dhcp3/dhcpd.conf /etc/dhcp3/dhcpd.conf_backup
gksudo gedit /etc/dhcp3/dhcpd.conf
 • Znajdź sekcję:
...
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
...
 • Zastąp ją:
# option definitions common to all supported networks...
#option domain-name "example.org";
#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
#default-lease-time 600;
#max-lease-time 7200;
 • Znajdź sekcję:
...
# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
# range 10.5.5.26 10.5.5.30;
# option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
# option domain-name "internal.example.org";
# option routers 10.5.5.1;
# option broadcast-address 10.5.5.31;
# default-lease-time 600;
# max-lease-time 7200;
#}
...
 • Zastąp ją:
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.0.100 192.168.0.200;
 option domain-name-servers 202.188.0.133, 202.188.1.5;
 option domain-name "tm.net.my";
 option routers 192.168.0.1;
 option broadcast-address 192.168.0.255;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
}
 • Zapisz edytowany plik.
sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart

Kopia bezpieczeństwa Ubuntu

Jeśli chcesz stworzyć backup systemu zainteresuj się tymi aplikacjami:

Sbackup

 • Backup Using Sbackup - Tworzenie backupu i odzyskiwanie systemu używając Sbackup.

Dar and Kdar

 • Backup Using Dar and Kdar - Tworzenie backupu i odzyskiwanie systemu używając Dar i Kdar

Serwer baz danych

Jak zainstalować serwer baz danych MYSQL

sudo apt-get install mysql-server
 • MySQL początkowo pozwala na połączenia z adresu localhosta (127.0.0.1). Potrzebujesz usunąć te ograniczenie jeśli chcesz aby serwer był dostępny dla każdego z internetu. Otwórz plik /etc/mysql/my.cnf
gksudo gedit /etc/mysql/my.cnf
 • Znajdź line bind-address = 127.0.0.1 i zakomentuj ją
...
#bind-address      = 127.0.0.1
...
 • MySQL domyślnie nie ma ustawionego hasła dla użytkownika root. Jest to ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa więc będziesz potrzebował ustawić hasło. Aby komputer lokalny miał dostęp do konta root, potrzebujesz ustawić hasło również dla niego. nazwa-komputera-lokalnego jest nazwą komputera na którym pracujesz. Aby dowiedzieć się więcej zobacz tutaj
mysqladmin -u root password your-new-password
mysqladmin -h root@nazwa-komputera-lokalnego -u root -p password your-new-password
sudo /etc/init.d/mysql restart

##MySQL Database backup using AutoMySQLBackup

 • AutoMySQLBackup is a script to take daily, weekly and monthly backups of your MySQL databases using mysqldump.
 • AutoMySQLBackup Script Features
  • Backup mutiple MySQL databases with one script. (Now able to backup ALL databases on a server easily. no longer need to specify each database seperately)
  • Backup all databases to a single backup file or to a seperate directory and file for each database.
  • Automatically compress the backup files to save disk space using either gzip or bzip2 compression.
  • Can backup remote MySQL servers to a central server.
  • Runs automatically using cron or can be run manually.
  • Can e-mail the backup log to any specified e-mail address instead of “root”. (Great for hosted websites and databases).
  • Can email the compressed database backup files to the specified email address.
  • Can specify maximun size backup to email.
  • Can be set to run PRE and POST backup commands.
  • Choose which day of the week to run weekly backups.
 • Download from here
 • AutoMySQLBackup Requirements

The AutoMySQLBackup script only requires mysqldump (A standard utility provided with the mysql client) and gzip or bzip2 for compression of the backup files. If you would like to have the log emailed to you then you will need to have permission to execute the “mail” program. If you want the compressed backup files mailed to you then Mutt must be available on the server. Finally you will need a bash shell and the standard system tools and utilities (all these requirements should be the default on most linux system.)

 • What AutoMySQLBackup does

Every day AutoMySQLBackup will run (if setup in /etc/cron.daily) and using mysqldump and gzip will dump your specified databases to the /backups/daily directory, it will rotate daily backups weekly so you should never have more than 7 backups in there..

Every Saturday AutoMySQLBackup will again backup the databases you have chosen but they will be placed into /backups/weekly, these will be rotated every 5 weeks so there should never be more than 5 backups in there..

Every 1st of the month AutoMySQLBackup will create a backup of all databases and place them into /backups/monthly. These will never be rotated so it will be up to you to do your own house keeping. I would suggest taking a copy of this offline every month or two so that if you have a hard drive failure you will be able to restore your database

 • AutoMySQLBackup Installation

The install is as simple as editing a few variables in the AutoMySQLBackup file. The full setup is documented in the AutoMySQLBackup script file below the variables section.

 • Download automysqlbackup.sh and place it into your /etc/cron.daily directory or your home directory.
 • Edit (at least) the following lines :
...
USERNAME=dbuser 
PASSWORD=password DBNAMES=”DB1 DB2 DB3″
...
 • Note:The user must have at least select privileges to the databases and make sure to keep the quotes ” ” otherwise it won’t work
 • Make the file executable :
sudo chmod u+rwx
 • Create the following directory
./backups
 • That’s it...Now you can run it using the command line “./automysqlbackup.sh” or if it is in /etc/cron.daily it will run each day when cron

Jak zainstalować MYSQL Administrator

sudo apt-get install mysql-admin

Jak zainstalować MySQL Query Browser (SQL Client)

sudo apt-get install mysql-query-browser

Jak zainstalować Oracle Database XE

 • Otwórz plik sources.list:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Dodaj tą linijkę do pliku sources.list:
deb http://oss.oracle.com/debian unstable main non-free
 • Zainstaluj potrzebne pakiety używając apt-get
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-xe
 • Dodaj swoją nazwę użytkownika do grupy 'dba' (Zakładając, że twoja nazwa to username).
sudo usermod -G dba -a username
 • Uruchom podstawową konfigurację:
sudo /etc/init.d/oracle-xe configure

Możesz definiować tylko te porty, z których nie korzystają inne usługi. Możesz wybierać domyślne porty naciskając enter zamiast wpisywania numeru.

Serwer HTTP Apache

Jak zainstalować serwer WWW Apache?

sudo apt-get install apache2
 • http://localhost

Jak zainstalować PHP dla serwera Apache?

Jak zainstalować PHP4
sudo apt-get install php4
sudo apt-get install libapache2-mod-php4
sudo /etc/init.d/apache2 restart
 • Aby sprawdzić, czy PHP4 zostało zainstalowane poprawnie
gksudo gedit /var/www/testphp.php
 • Wstaw poniższą linię do nowego pliku
<?php phpinfo(); ?>
 • Zapisz tak przygotowany plik
 • http://localhost/testphp.php
 • Upewnij się potem, że usunąłeś plik testphp.php, który może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa
Jak zainstalować PHP5
sudo apt-get install php5
sudo apt-get install libapache2-mod-php5
sudo /etc/init.d/apache2 restart
 • Aby sprawdzić, czy PHP4 zostało zainstalowane poprawnie
gksudo gedit /var/www/testphp.php
 • Wstaw poniższą linię do nowego pliku
<?php phpinfo(); ?>
 • Zapisz tak przygotowany plik
 • http://localhost/testphp.php
 • Upewnij się potem, że usunąłeś plik testphp.php, który może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa

Jeżeli nie działa (np. twoja przeglądarka chce zapisać plik testphp.php na dysk), spróbuj tych poloceń:

sudo a2enmod php5
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload

Spróbuj otworzyć http://localhost/testphp.php ponownie

 • (Opcjonalne) Zainstaluj rekomendowane moduły PHP5
sudo apt-get install php5-xsl php5-gd php-pear
 • Uruchom ponownie Apache
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Many PHP applications use XSLT technology as well as server-side graphic manipulation (via GD). Also, PEAR provides access to PHP's module repository.

pear help

Jak zainstalować obsługę MYSQL dla serwera Apache HTTP

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
 • Wybierz php4-mysql lub php5-mysql w zależności od tego jaką wersję PHP zainstalowałeś
sudo apt-get install php<version-number>-mysql
sudo apt-get install phpmyadmin
 • Aby nakłonić PHP do współpracy z MySQL otwórz plik (gdzie <wersja> to 4 lub 5 w zależności od wersji zainstalowanego PHP)
gksudo gedit /etc/php<version>/apache2/php.ini
 • Odkomentuj linię ";extension=mysql.so" aby wyglądała tak
...
extension=mysql.so
...
 • Zapisz plik i zakończ edycję
sudo /etc/init.d/apache2 restart
 • http://localhost/phpmyadmin

Alternatywnie, jeśli powyższe rozwiązanie nie zadziała upewnij się, że serwer bazdanych MySQL jest już zainstalowany:

 sudo apt-get install mysql-server

Jak zainstalować Pythona dla Apache 2

sudo aptitude install python
sudo aptitude install libapache2-mod-python
sudo gedit /etc/apache2/mods-available/mod_python.conf
 • Dopisz następujące linie do pliku
AddType application/x-httpd-python .py
AddHandler mod_python .py
PythonHandler mod_python.publisher
PythonDebug On
 • Zapisz tak przygotowany plik
cd /etc/apache2/mods-enabled
sudo ln -s ../mods-available/mod_python.conf mod_python.conf
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Jak zamapować adresy URL dla lokalizacji spoza /var/www/?

gksudo gedit /etc/apache2/conf.d/alias
 • Wstaw poniższe linie do nowego pliku
Alias /URL-path /sciezka_dostepu_do_katalogu/
<Directory /sciezka_dostepu_do_katalogu/>
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride All
 Order allow,deny
 Allow from all
</Directory>
 • Zapisz tak przygotowany plik
sudo /etc/init.d/apache2 restart
 • http://localhost/URL-path
 • Jeżeli otrzymasz błąd "403 - Permission denied", spróbuj:
chmod o+x /sciezka_dostepu_do_katalogu/
 • jeżeli dalej nie działa, to spawdź:
chmod o+r,o+x /sciezka_dostepu_do_katalogu/

Jak zmienić domyślny numer portu dla serwera Apache?

Przyjęto, że nowy numer portu to 78
sudo cp /etc/apache2/ports.conf /etc/apache2/ports.conf_backup
gksudo gedit /etc/apache2/ports.conf
 • Znajdź poniższą linię
Listen 80
 • Zastąp ją następującym wpisem
Listen 78
 • Zapisz tak przygotowany plik
sudo /etc/init.d/apache2 restart
 • http://localhost:78

Jak przetwarzać kanał RSS za pomocą PHP i serwera Apache?

Przyjęto że kanałem RSS jest kanał serwisu DistroWatch.com - News
wget -c http://easylinux.info/uploads/magpierss-0.71.1.tar.gz
sudo mkdir /var/www/feeds
sudo tar zxvf magpierss-0.71.1.tar.gz -C /var/www/feeds/
sudo mv /var/www/feeds/magpierss-0.71.1/* /var/www/feeds/
sudo rm -fr /var/www/feeds/magpierss-0.71.1/
sudo chown -R www-data:root /var/www/feeds/
gksudo gedit /var/www/feeds/index.php
 • Wstaw poniższe linie do nowego pliku
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
 <head>
 <title>DistroWatch.com - News</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
 <style type="text/css">
 /*<![CDATA[*/
 /* 
 DEFAULT TAG STYLES
 */
 body {
 background: #ffffff;
 margin-left: 20px;
 font-family: bitstream vera sans,sans-serif;
 font-size: 9pt;
 }
 h1 {
 font-family: luxi sans,sans-serif;
 font-size: 15pt;
 }
 /*]]>*/
 </style>
 </head>
 <body>
 <?php
 require_once 'rss_fetch.inc';
 error_reporting(E_ERROR);
 $url = 'http://distrowatch.com/news/dw.xml';
 $rss = fetch_rss($url);
 if ($rss) {
 echo "<h1>";
 echo "<a href=$url>", $rss->channel[title], "</a><br/>";
 echo "</h1>";
 foreach ($rss->items as $item ) {
  $url = $item[link];
  $title = $item[title];
  $description = $item[description];
  echo "<li>";
  echo "<b>Temat:</b> <a href=$url><b><u>$title</u></b></a><br/><br/>";
  echo "$description<br/><br/>";
  echo "</li>";
 }
 }
 else {
 echo "<a href=$url>", $url, "</a> - serwer nie odpowiada!<br/>";
 }
 ?>
 </body>
 </html>
 • Zapisz tak przygotowany plik
 • http://localhost/feeds/index.php


Serwer FTP

Jak zainstalować serwer FTP?

sudo apt-get install proftpd

Jak określić prawa użytkownika, by mógł się on poruszać jedynie po swoim katalogu domowym?

sudo cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpd.conf_backup
gksudo gedit /etc/proftpd/proftpd.conf
 • Znajdź tę sekcję
...
DenyFilter      \*.*/
...
 • Dodaj poniższą linię na jej końcu
DefaultRoot      ~
 • Zapisz tak przygotowany plik
sudo /etc/init.d/proftpd restart

Jak skonfigurować serwer FTP tak, aby użytkonicy anonimowi mieli jedynie prawo do odczytu?

sudo cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpd.conf_backup
gksudo gedit /etc/proftpd/proftpd.conf
 • Dodaj następujący fragment na końcu pliku
<Anonymous ~ftp>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>
 • Zapisz tak przygotowany plik
sudo /etc/init.d/proftpd restart

Jak skonfigurować serwer FTP tak, aby użytkownicy anonimowi mieli prawo do odczytu i zapisu?

sudo cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpd.conf_backup
gksudo gedit /etc/proftpd/proftpd.conf
 • Dodaj następujący fragment na końcu pliku
<Anonymous ~ftp>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
</Anonymous>
 • Zapisz tak przygotowany plik
sudo /etc/init.d/proftpd restart

Jak zamapować użytkownika anonimowego do katalogu spoza /home/ftp/?

sudo cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpd.conf_backup
gksudo gedit /etc/proftpd/proftpd.conf
 • Dodaj następujący fragment na końcu pliku
<Anonymous /location_of_folder/>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>
 • Zapisz tak przygotowany plik
sudo /etc/init.d/proftpd restart

Jak zmienić domyślny numer portu dla serwera FTP?

Przyjęto że nowym numerem portu jest 77
sudo cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpd.conf_backup
gksudo gedit /etc/proftpd/proftpd.conf
 • Znajdź tę linię
Port       21
 • Zastąp ją następującym wpisem
Port       77
 • Zapisz tak przygotowany plik
sudo /etc/init.d/proftpd restart

Jak połączyć się z serwerem FTP za pomocą komputera z systemem Windows?

Przyjęto że komputer zdalny posiada zainstalowaną usługę FTP
Przeczytaj #Jak zainstalować serwer FTP?
 • Pobierz FileZilla: Tutaj

Prywatne repozytorium APT

Ustaw repozytorium

 • Zainstaluj paczki narzędziowe
sudo apt-get install dpkg-dev
 • Stwórz repozytorium w systemie plików
mkdir /somewhere/apt
mkdir /somewhere/apt/archives
mkdir /somewhere/apt/archives/binary
 • Stwórz listę paczek w repozytorium
cd /somewhere/apt/archives
dpkg-scanpackages binary /dev/null | gzip -9c > binary/Packages.gz
 • Publikuj repozytorium przez Apache
cd /var/www
sudo ln -s /somewhere/apt/archives apt
 • Dodaj repo do źródeł w /etc/apt/sources.list

Otwórz /etc/apt/sources.list

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Dodaj poniższą linię na końcu pliku:

# My Repos
deb http://localhost/apt binary/
 • Odśwież bazę danych APT
sudo apt-get update

Odświeżanie repozytorium

Skopiuj lub pobierz pliki ".deb" do /somewhere/apt/archives/binary/ i wtedy odswież listę paczek:

cd /somewhere/apt/archives
dpkg-scanpackages binary /dev/null | gzip -9c > binary/Packages.gz

Serwer mediów strumieniowych

Jak zainstalować serwer mediów strumieniowych GNUMP3d?

Przyjęto, że katalog /var/music/ zawiera pliki multimedialne
sudo apt-get install gnump3d
 • http://localhost:8888
 • Streaming Media Server Guide

Jak zmienić domyślny folder zawierający pliki multimedialne dla GNUMP3d

Przyjęto, że nowy folder zawierający pliki multimedialne to /home/music/
sudo cp /etc/gnump3d/gnump3d.conf /etc/gnump3d/gnump3d.conf_backup
gksudo gedit /etc/gnump3d/gnump3d.conf
 • Znajdź poniższą linię
root = /var/music
 • Zastąp ją następującym wpisem
root = /home/music
 • Znajdź poniższą linię
user = gnump3d
 • Zastąp ją następującym wpisem
user = root
 • Zapisz tak przygotowany plik
sudo /etc/init.d/gnump3d restart
 • http://localhost:8888

Jak zmienić domyślny numer portu dla GNUMP3d

Przyjęto, że nowy numer portu to 7878
sudo cp /etc/gnump3d/gnump3d.conf /etc/gnump3d/gnump3d.conf_backup
gksudo gedit /etc/gnump3d/gnump3d.conf
 • Znajdź poniższą linię
port = 8888
 • Zastąp ją następującym wpisem
port = 7878
 • Zapisz tak przygotowany plik
sudo /etc/init.d/gnump3d restart
 • http://localhost:7878

Oprogramowanie zespołowe (Email/Kalendarz)

Jak zainstalować Meldware Communication Suite

sudo aptitude install sun-java5-jdk
sudo update-java-alternatives -s java-1.5.0-sun
 • Pobierz plik .jar for lub zbudujstąd
 • Otwórz nowy terminal
 • Zmień lokalizację na lokalizację z pobranym plikiem
 • Zamień nazwę pliku na poprawną, następnie:
sudo java -jar buni-meldware-20070225.jar
sudo cp /etc/init.d/skeleton /etc/init.d/meldware-cs
sudo vi /etc/init.d/meldware-cs
 • Edytuj linię zaczynającą się na PATH przy "/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/opt/mcs/bin" wykluczając cytat
 • Edytuj linię zaczynającą się na DESC przy "Meldware Communication Suite" dołączając cytat
 • Edytuj linię zaczynającą się na NAME przy "run.sh" wykluczając cytat
 • Edytuj linię zaczynającą się na DAEMON przy "/opt/mcs/bin/$NAME" wykluczając cytat
 • Edytuj linię zaczynającą się na DAEMON_ARGS przy "-c meldware" wykluczając cytat
 • Edytuj linię zaczynającą się na SCRIPTNAME przy "/etc/init.d/meldware-cs" wykluczając cytat
 • Zapisz (ESC):wq
sudo chmod 755 /etc/init.d/meldware-cs
sudo ln -s /etc/init.d/meldware-cs /etc/rc3.d/S21meldware-cs
sudo ln -s /etc/init.d/meldware-cs /etc/rc6.d/K21meldware-cs
sudo ln -s /etc/init.d/meldware-cs /etc/rc4.d/S21meldware-cs 
 • Wystartuj MCS
sudo /etc/init.d/meldware-cs restart

Serwer galerii zdjęć

 • Dla porównania Gallery1 i Gallery2 zobacz tutaj

Gallery1

Jak zainstalować serwer galerii zdjęć Gallery1
sudo apt-get install gallery (when prompted to restart Apache, choose No or Cancel)
sudo apt-get install imagemagick
sudo apt-get install jhead
sudo apt-get install libjpeg-progs
sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo sh /usr/share/gallery/configure.sh
 • http://localhost/gallery/setup/index.php
 • Konfiguracja Gallery
Gallery Configuration Wizard: Step 1
Next Step ->
Gallery Configuration Wizard: Step 2
General settings Tab ->
Admin password: Specify the password
Locations and URLs Tab ->
Album directory: /var/www/albums/
Temporary directory: /tmp/
Gallery URL: http://localhost/gallery
Albums URL: http://localhost/albums
Next Step -->
Gallery Configuration Wizard: Step 3
Next Step -->
Gallery Configuration Wizard: Step 4
Save Config ->
 • http://localhost/gallery/albums.php
Jak skonfigurować Gallery1 aby był dostępny przez Internet (nazwa hosta lub stałe IP) lub LAN (stałe IP)
n.p. Przypuszczając, że to połączenie jest poprawnie skonfigurowane
Internet (nazwa hosta lub stałe IP) lub LAN (stały IP): http://www.url.com
sudo cp /etc/gallery/config.php /etc/gallery/config.php_backup
gksudo gedit /etc/gallery/config.php
 • Znajdź ten fragment
...
$gallery->app->photoAlbumURL = "http://localhost/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "http://localhost/albums";
...
 • Zastąp tymi liniami
$gallery->app->photoAlbumURL = "http://www.url.com/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "http://www.url.com/albums";
 • Zapisz edytowany plik
 • http://www.url.com/gallery/albums.php
Jak skonfigurować Gallery1 aby był dostępny przez LAN (dynamiczne IP)
n.p. Przypuszczając, że to połączenie jest poprawnie skonfigurowane
LAN (dynamiczne IP): 192.168.0.1
sudo cp /etc/gallery/config.php /etc/gallery/config.php_backup
gksudo gedit /etc/gallery/config.php
 • Znajdź ten fragment
...
$gallery->app->photoAlbumURL = "http://localhost/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "http://localhost/albums";
...
 • Zastąp tymi liniami
$gallery->app->photoAlbumURL = "/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "/albums";
 • Zapisz edytowany plik
 • http://192.168.0.1/gallery/albums.php
Jak zrobić/przywrócić kopię bezpieczeństwa Gallery1
sudo tar zcvf gallery.tgz /var/www/albums/ /etc/gallery/
 • Aby przywrócić kopię bezpieczeństwa Gallery
sudo tar zxvf gallery.tgz -C /

Gallery2

Jak zainstalować Gallery2
Jak skonfigurować Gallery2

Jak zainstalować wersję Subversion serwera kontrolnego (ze wsparciem Apache)

 • Zainstaluj moduły Subversion i Apache 2
sudo aptitude install subversion libapache2-svn
sudo a2enmod dav_svn
 • Konfiguruj Apache 2
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dav_svn.conf

Edytuj plik, aby wyglądaj jak poniżej:

<Location /svn>
 DAV svn
 SVNPath /home/svn
 AuthType Basic
 AuthName "Subversion Repository"
 AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
 Require valid-user
</Location>
 • Stwórz repozytorium Subversion
sudo mkdir /home/svn
sudo svnadmin create /home/svn
 • Dodaj Apache 2 Permissions do repozytorium
sudo chown -R www-data /home/svn
 • Stwórz użytkownika repozytorium

Zastąp 'username' wybraną nazwą użytkownika.

sudo htpasswd2 -cm /etc/apache2/dav_svn.passwd username

Wpisz hasło.

 • Zrestartuj Apache 2
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Jak zainstalować wersję Subversion serwera kontrolnego (svnserve)

 • Zainstaluj daemona Subversion i Internet services
sudo apt-get install subversion xinetd
 • Stwórz użytkownika - właściciela repozytorium
sudo adduser --system --no-create-home --home /var/svn --group --disabled-login svn
 • Stwórz lokalizację utrzymująca repozytorium
sudo mkdir /var/svn
sudo chown svn:svn /var/svn
 • Stwórz plik /etc/xinetd.d/svnserve z poniższą zawartością:
service svn
{
    port = 3690
    socket_type = stream
    protocol = tcp
    wait = no
    user = svn
    server = /usr/bin/svnserve
    server_args = -i -r /var/svn
}
 • Uruchom ponownie xinetd
sudo /etc/init.d/xinetd restart
 • Stwórz pierwsze repozytorium
sudo -u svn svnadmin create /var/svn/testrepo
 • Sprawdź repozytorium
svn co svn://localhost/testrepo

Częste problemy

Jak wyłączyć resetowanie czasu/daty do UTC (GMT)

sudo cp /etc/default/rcS /etc/default/rcS_backup
gksudo gedit /etc/default/rcS
 • Znajdź tą linię
...
UTC=yes
...
 • Zamień na tą linię
UTC=no
 • Zapisz plik
 • System -> Administracja -> Czas i data

Ustaw prawidłowy czas i datę

sudo /etc/init.d/hwclock.sh restart

Jak skonfigurować dźwięk aby działał prawidłowo w GNOME

sudo killall esd
sudo cp /etc/esound/esd.conf /etc/esound/esd.conf_backup
gksudo gedit /etc/esound/esd.conf
 • Znajdź tą sekcję
...
auto_spawn=0
spawn_options=-terminate -nobeeps -as 5
...
 • Zamień na te linie
auto_spawn=1
spawn_options=-terminate -nobeeps -as 2 -d default
 • Zapisz plik
sudo apt-get install libesd-alsa0
gksudo gedit /etc/asound.conf
 • Wstaw poniższe linie do nowego pliku
pcm.card0 {
type hw
card 0
}
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
}
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1025
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 2048
buffer_size 32768
rate 48000
}
bindings {
0 0
1 1
}
}
 • Zapisz plik
sudo ln -fs /usr/lib/libesd.so.0 /usr/lib/libesd.so.1
System -> Preferencje -> Dźwięk
Preferencje dźwięku
Zakładka Dźwięki -> Dźwięki systemowe (Odznaczone)
 • Zapisz i zamknij wszystkie aplikacje, zrestartuj komputer

Jak wymusić opróżnienie kosza w GNOME

sudo rm -fr $HOME/.Trash/

Jak usunąć zduplikowane menu/pozycje w menu w GNOME

Jak odświeżyć menu Miejsca w GNOME (jeśli punkty montowania do /media/ w /etc/fstab nie są widoczne)

sudo /etc/init.d/dbus restart

Jak stworzyć statyczne połączenie (nie dhcp) LAN (WLAN) w KDE

 • Zakładam, że pomyślnie utworzyłeś połączenie WLAN w Windows
 • Aby umożliwić połączenie postępuj według zaleceń:
 • Idź do K-menu -> Ustawienia systemowe -> Ustawienia sieciowe
 • Wejdź w tryb Administratora
 • Wybierz zakładkę Interfejsy sieciowe i interfejs wireless (zazwyczaj ath0) aby skonfigurować
 • Kliknij Konfiguruj interfejsy...
 • Wybierz Ręcznie lub Automatycznie. Zaznacz Ręcznie.
 • Fill the preferred IP address to identify your computer and the netmask. Choose to activate when computer starts
 • Kliknij Advanced Settings aby otrzymać więcej ustawień
 • Select Routes tab and fill the gateway IP address
 • Make sure you choose the correct device in the right dropdown (e.g. ath0)
 • Idź do K-menu -> Internet -> Asystent Wireless
 • Right click on preferred connection ssid
 • Choose and complete fields for Manual connection
 • Kliknij Ok
 • Stwórz konfigurację połączenia
gksudo gedit /etc/wpa_supplicant.conf
 • Wklej poniższe linie do nowego pliku
network={
ssid="YOUR_PREFERRED_CONNECTION_SSID"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
psk="STRING_TO_GENERATE_PASSWORD"
#psk=123456789 #you have option to use connection key instead of connection password
}
 • Zapisz plik
 • Stwórz skrypt:
gksudo gedit /etc/init.d/wifi_wpa.sh
 • Wklej poniższe linie do nowego pliku
#! /bin/sh
# wifi: wpa_supplicant init
echo " * [Wifi]: Enabling WPA supplicant..."
if [ -x /sbin/wpa_supplicant ]; then
/sbin/wpa_supplicant -B -i ath0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -D madwifi -w
fi
exit 0
 • Zapisz plik
 • Make sure both file readable and executable
sudo chmod +r /etc/wpa_supplicant.conf
sudo chmod +x /etc/init.d/wifi_wpa.sh
 • Ustaw, aby połączenie startowało ze startem systemu.
sudo ln -s /etc/init.d/wifi_wpa.sh /etc/rcS.d/S40netwifiwpa
 • Zamknij otwarte aplikacje, uruchom ponownie komputer.

Jak uzyskać rozdzielczość 1400x1050

 • Zobacz http://ubuntu.vdb-studios.be/installationDapper.php