Ubuntu:Gutsy vi

From

Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon)

Ubuntu Gutsy Gibbon được phát hành vào ngày 18 tháng 10 năm 2007, là phiên bản kế tiếp của Ubuntu Feisty Fawn. Xin hãy kiểm thử và hoàn thiện hướng dẫn này.

Chua Wen Kiat (Kuala Lumpur, Malaysia) là nguời đầu tiên viết hướng dẫn này. Trung tâm Linux tiếp tục duy trì hướng dẫn, cùng với Đại học Quốc gia Latvia, và những người tình nguyện đã đóng góp vào đây.

Bạn có thể tham gia thảo luận về hướng dẫn này tại Diễn đàn UbuntuGuide.org trong ubuntuforums.org. Xin hãy tham gia trao đổi để làm nó ngày một tốt hơn.


Contents


Khái quát

Giới thiệu sơ lược về Gutsy

 • Ngày 18 tháng 10 năm 2007, Ubuntu 7.10 được chính thức phát hành.
 • Tên code là Gutsy Gibbon và đây là tiền thân của Ubuntu 7.04 Feisty Fawn (Feisty+1 or the very next release after Feisty)
 • Gutsy sẽ được hỗ trợ trong vòng 18 tháng trên cả trên desktop và sever.
 • Người sử dụng cần có sự hỗ trợ lâu dài trên server nên tiếp tục sử dụng Ubuntu 6.06 LTS, với sự hỗ trợ về an ninh (security) đến năm 2011, hơn là nâng cấp hay cài đặt phiên bản 7.10.

Làm sao để biết bạn đang sử dụng phiên bản Ubuntu nào ?

 • Đọc #General Notes
 • Trong Gutsy, vào System -> Administration -> System Monitor -> System Tab

hoac sử dụng lệnh sau (trong tất cả các phiên bản của Ubuntu)

lsb_release -a

Các phiên bản Ubuntu mới hơn

 • Ubuntu được phát hành theo chu kỳ 6 tháng một lần, vào các tháng 4 và tháng 10
 • Kỳ phát hành kế tiếp được kế hoạch vào ngày 24 tháng 4, 2008. Đó là bản phát hành Ubuntu 8.04 (Hardy Heron), thực chất là Gutsy+1.
 • Hardy Heron sẽ là bản hỗ trợ dài hạn (LTS - Long Term Support) và sẽ được hỗ trợ về security trong vòng 5 năm cho bản chạy trên server và 3 năm cho bản chạy trên desktop.

Cấu hình để Update Ubuntu với tốc độ cực nhanh

 • Các bạn có thể thay đổi file sources.list bằng tay. Chú ý lưu 1 bản dự phòng để đề phòng sai sót. Vào terminal gõ :

sudo gedit /etc/apt/sources.list

 • Sau đó thêm vào cuối file các dòng


deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy main restricted universe multiverse

deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy-security main restricted universe multiverse

deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy-updates main restricted universe multiverse

deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy-proposed main restricted universe multiverse

deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse

Bạn có thể Disable các repository ở nước ngoài bằng cách thêm dấu # vào đầu cách dòng ví dụ

#deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main universe restricted multiverse