Ubuntu:Hardy th

From

Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron)

Ubuntu Hardy Heron, the successor to Gutsy Gibbon was released on the 24th of April 2008. Please help test and perfect this guide.

This guide was started by Chua Wen Kiat (Kuala Lumpur, Malaysia).


Contents

คำนำ

เกี่ยวกับ Hardy

 • Ubuntu 8.04 ได้รีลีสตัวจริงออกมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
 • รหัสการพัฒนาคือ Hardy Heron และเป็นรุ่นต่อจาก Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon
 • * Hardy Heron เป็นเวอร์ชั่น LTS (Long Term Support) รีลีสนี้จะสนับสนุนด้านความปลอดภัยให้ 5 ปีสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ และ 3 ปีสำหรับรุ่นเดสท์ทอป

จะทราบได้อย่างไรว่า Ubuntu ที่ใช้อยู่นั้น เป็นรุ่นอะไร

ใช้คำสั่งนี้:

lsb_release -a

จะทราบได้อย่างไรว่า Kernel ที่ใช้อยู่นั้น เป็น Kernel รุ่นใด

ใช้คำสั่งนี้:

 uname -r

Ubuntu รุ่นที่ใหม่กว่า

 • Ubuntu มีรอบการพัฒนาละ 6 เดือน
 • การออกรุ่นใหม่จะอยู่ในเดือนเมษายน และตุลาคม
 • กำหนดการของรุ่นตอไปจะอยู่ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 และ Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) คือรุ่นถัดไปจาก Hardy

เกี่ยวกับ Ubuntu และ Official Ubuntu Derivatives

คู่มือการใช้งาน Ubuntu 8.04 และลิงค์

 • Ubuntu Official Website
 • Official About Ubuntu Page
 • Official Ubuntu Forums
 • Wikipedia: Ubuntu (Linux Distribution)
 • Ubuntu Geek includes Tips,Howtos,Tutorials and Articles about Ubuntu Linux
ภาพจับหน้าจอของ Ubuntu

Ubuntu 8.04 Screenshots Gallery

ภาพจับหน้าจอของ Kubuntu

Kubuntu 8.04 Screenshots Gallery

ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

ในส่วนนี้จะบรรจุขอมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์สำหรับคู่มือนี้

การใช้งาน console / terminal / shell

console terminal และ shell ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งเดียวกัน คือ บรรทัดคำสั่ง บรรทัดคำสั่งสามารถใช้ควบคุมระบบแทนที่ระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิก (graphical user interface หรือ GUI) งานที่สำคัญส่วนใหญ่ภายในคู่มือนี้ สามารถกระทำผ่านระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิกได but it is simpler for many users to use the command line.

ขั้นตอนการเรียกใช้งาน console:

Applications --> Accessories --> Terminal

ทุกๆ คำสั่งจะต้องขึ้นต้นด้วย "sudo" คือการยอมให้ใช้อำนาจของผู้แลระบบ หรือ root ผ่านทางผู้ใช้ โดยคุณจะต้องใส่รหัสผ่านของคุณเมื่อระบบถามหา

การใช้คู่มือเพื่อแสดงทางเลือก และขอความช่วยเหลือผ่านบรรทัดคำสั่ง

โปรแกรม และคำสั่งส่วนใหญ่จะมีคู่มือช่วยเหลือเรียกว่า manpages

การทำงานของคำสั่ง และทางเลือกสำหรับการใช้งานของบรรทัดคำสั่ง สามารถแสดงได้โดยการพิมพ์ผ่านทางหน้าต่าง terminal (กล่าวคือ จากบรรทัดคำสั่ง)

man <command>

ตัวอย่าง

man apt-get

จะแสดงทางเลือกสำหรับการใช้งานคำสั่ง apt-get

บูต 2 ระบบระหว่าง Windows และ Ubuntu

คุณอาจจะมีประสพการณ์เกี่ยวกับปัญหาในการ ในการบูต Ubuntu และ Windows Vista นี่คือหนทางใหม่ที่จะใน Windows Vista ที่จะใช้ Bootloader ใหม่ที่ทำงานได้ ทั้งใน MBR และ bootsector. EasyBCD เป็น ฟรีแวร์บนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งมันทำให้ง่ายต่อการ dual-boot ระหว่าง Windows Vista และ Ubuntu (หรือ ระบบปฏิบัติการอื่นๆ) , ปลอดภัยและรวดเร็ว

 • EasyBCD ดาวโหลต
 • Ubuntu and Windows Vista Dual-Boot รูปภาพในการแนะนำการใช้

การทำให้ระบบทันสมัยอยู่เสมอ

 • การที่ทำให้ระบบทันสมัยด้วยระบบติดตั้งอัตโนมัติเป็นความสำคัญอย่างหนึ่ง, ซ่อมแซมความปลอดภัยและส่วนประกอบทั้งหมดถูกพัฒนาให้ดีขึ้นจากผู้ได้รับความไว้วางใจ
 • คุณต้องมั่นใจว่า repositories ถูกต้องและเปิดใช้งาน:
System --> Administration --> Software Sources
 • เปิด command-line terminal:
 Applications --> Accessories --> Terminal
 • Update the repositories:
 sudo apt-get update

(ระบบจะถามเกี่ยวกับรหัสของคุณ)

 • Upgrade the packages of the currently installed version:
 sudo apt-get upgrade
 • ถ้าคุณต้องการพัฒนาระบบให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด, ใช้:
 sudo apt-get dist-upgrade
การ Upgrade ไปยังเวอร์ชั่นใหม่ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง คุณต้องมั่นใจว่าคุณไม่ได้ใช้ระบบทีต้องการเวอร์ชันเฉพาะของ Ubuntu ซึ่งบางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่รองรับกับเวอร์ชันใหม่และอาจจะหยุดการทำงานเมื่อคุณพัฒนาระบบไปยังเวอร์ชั่นใหม่ นี่คือที่ที่คุณจะหาของแท้โดยเฉพาะถ้าคุณใช้ "appliance" ในการตรวจสอบเวอร์ชันของ Ubuntu สิ่งเหล้านี้ควรจะมีการใช้ในการพัฒนาระบบไปยังเวอร์ชันที่ใหม่ในการประสานงานกันกับเครื่องมือที่สมบูรณ์ในการพัฒนาระบบ

การติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดของโปรแกรมและการเก็บรวมโปรแกรมมาตรฐานของคอมพิวเตอร์

ใน Ubuntu มี 2 วิธีที่จะติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดลงยังระบบของคุณ

คุณสามารถติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดจาก command-line Terminal หรือจาก Synaptic Package Manager

วิธีการติดตั้งส่วนประกอบด้วย Apt (จาก command-line terminal)

 • Apt คือตัวจัดการส่วนประกอบใน Debian และถูกใช้ใน Ubuntu
 • เริ่มต้นเปิด terminal:
 System --> Accessories --> Terminal 
 • ติดตั้งส่วนประกอบโดยการพิมพ์:
 sudo apt-get install package
 • ตัวอย่างการติดตั้ง โปรแกรมเล่นเพลง Amarok:
 sudo apt-get install amarok
 • ถอนหารติดตั้งส่วนประกอบ:
 sudo apt-get remove package
ตัวอย่างการถอน โปรแกรม Exaile:
 sudo apt-get remove exaile
 • Apt ตรวจสอบ dependencies ของ โปรแกรมอย่างอัตโนมัติในการติดตั้งหรือถอนโปรแกรมprogram automatically it is installed or removed.

วิธีติดตั้งส่วนประกอบด้วย Synaptic Package Manager

 • เปิด Synaptic Package Manager:
System --> Administration --> Synaptic Package Manager
 • หาโปรแกรมที่ต้องการหรือส่วนประกอบโดยใช้ปุ่ม ค้นหา
 • ใส่เครื่องหมายถูกในช่องข้างหน้าของส่วนประกอบหรือโปรแกรมที่ต้องการที่จะติดตั้ง มันจะถูกเก็บไว้ในลำดับไว้ในการติดตั้ง
 • กดปุ่ม "ประยุกต์". Synaptic จะคำนวณ dependencies และ ติดตั้งส่วนประกอบที่เลือกไว้

การค้นหา package หรือ program

มีหลายวิธีการในการค้นหา package ได้แก่

การค้นหา package ใน Synaptic

 • เปิด Synaptic:
System --> Administration --> Synaptic Package Manager
 • กดปุ่มค้นหา

การเลือกเว็บสำรองที่เร็วที่สุด

 • ดูใน How to select the fastest mirror.

หา package บนเว็บไซต์ของ Ubuntu

 • ไปยัง เป็นเว็บไซต์รวบรวม package ของ Ubuntu.
 • ค้นหา package ของ Hardy ที่ at:
 • http://packages.ubuntu.com/hardy/
 • http://packages.ubuntu.com/hardy-updates/
 • http://packages.ubuntu.com/hardy-backports/ :*http://packages.ubuntu.com/hardy-backports/main/newpkg

การหา package ด้วย Apt

 • เปิด command-line terminal:
 Applications --> Accessories --> Terminal
 • หา package โดยการพิมพ์
 sudo apt-cache search <package-name>
 • ตัวอย่าง:
 sudo apt-cache search music player

หา package ใน Aptitude

 • Aptitude is a menu-driven version of apt. It is invoked from the command-line terminal.
Applications --> Accessories --> Terminal
user> aptitude
 • Use the Search option similar to Synaptic Package Manager.

Add a program to the Applications menu

 • Right click on the menu bar to edit the menus.
 • Optionally, from the command-line terminal:
alacarte
 • To find the location of the application on the hard drive:
 locate <applicationname>

Graphics cards and displays

Installation of ATI and nVidia Graphics drivers

Install restricted drivers

NVidia Driver
 • Determine what kernel you have running:
user@localhost:~$ uname -a
Linux ubuntu804server 2.6.24-17-server #1 SMP Thu May 1 14:28:06 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux
 • I have the server kernel, so I need to install the following:
sudo apt-get install linux-restricted-modules-server

You can also install this package from Synaptic Package Manager (which I did.)

 • Go to System > Administration > Restricted Drivers Manager and turn on the driver.
 • Reboot
 • Some users may receive an error screen: "The software source for the packsge nvidia-glx-new is not enabled." This can be overcome by going to System > Administration > Software Sources and ticking all the boxes under the heading "Downloadable from the Internet", click close and then allow Ubuntu to reload the package lists. The NVidia drivers can then be enabled using the method above.
 • You can optionally prevent showing NVidia logo on startup by:
sudo nvidia-xconfig --no-logo

Install latest EnvyNG driver (ATI & nVidia)

 • Ensures you are always running the latest version of the drivers.
 • Read this faq.
 • Install the gtk package:
 sudo apt-get install envyng-gtk

Install drivers from the repository (ATI & nVidia)

 • From Synaptic Package Manager:
 System --> Administration --> Hardware Drivers
 • Choose your Graphics Card and desired options.
 • Reboot.

Open Source rRadeon driver (ATI)

 • For those that have older ATi GPU installed
 • See these instructions.

RadeonHD driver (ATI only)

 • For those that own the latest ATi cards (2xxx and 3xxx generations) and can't have appropriate display with the latest ATi drivers (via EnvyNG) or with the repository driver.
 • Make sure that you don't have another ATI driver installed.
 • Also see this location for more info.
 • Search Synaptic Package Manager for the package:
 xf86-video-radeonhd

Fix for Video Playback Problem in Compiz-Fusion

Problem: While running Compiz-Fusion in fullscreen, a blue screen appears instead of special effects (3D cube, expo window viewing, video while moving the window).

Solution: Try this fix.

Note: This fix is not a permanent fix. It makes your CPU render the video, not your graphic card. The video will seem pixelated when re-sized at a higher resolution because the CPU is not able to post-process the video (and taxes your system resources). There seems to be no current fix for this video playback issue. This is a driver problem at the X-Server side.

Configuring multiple monitors with a nVidia graphics card

Install the nVidia graphics control panel:

 sudo apt-get install nvidia-settings

And then run the configuration utility:

 gksu nvidia-settings

You should be able to configure all your monitors, set them to seperate resolutions, and change their positioning relative to one another. When you are finished, make sure you click 'Save to X Configuration File'. It is possible that you may have problems with the boundries of monitors; logging off and back on again should resolve this.

How to install multimedia support on Hardy Heron

Installing Codecs

Open a terminal and type :

 sudo -s -H 

or

 sudo -i

and then enter your user password.

After that :

 apt-get update
 apt-get upgrade

To be upgraded. Please check that you have all repositories enabled in Software sources.

Then these commands :

 apt-get install gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse 
 gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-ffmpeg libxine1-ffmpeg libdvdread3

Now you have the most of the codecs needed to play most of multimedia you may own.

Installing DVD Support

If you want to install codecs in i386 and 64 bit check This

At the console, type:

 sudo gedit /etc/apt/sources.list

Αnd paste in the end of the file the below:

 ## Medibuntu - Ubuntu 8.04 "hardy" 
 ## Please report any bug on https://bugs.launchpad.net/medibuntu/ 
 deb http://packages.medibuntu.org/ hardy free non-free

save the document and then in the terminal type:

 wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -

in order to receive the appropriate key.

Finally, at the terminal, type:

  sudo apt-get update 
  sudo apt-get install libdvdcss2

Pulseaudio

On Xubuntu, you may experience some glitches with Pulseaudio like no sound at all after upgrading from Gutsy. The reason may be that the Pulseaudio daemon is not started. Take note that the sound server is not started at boot time (to reduce the risk of inter-user audio corruption), but at login time. So, you will have to add an entry to your autostarted applications for Pulseaudio. Here is an example:

:[Desktop Entry]
:Encoding=UTF-8
:Version=0.9.4
:Type=Application
:Name=Pulseaudio
:Comment=
:Exec=pulseaudio
:StartupNotify=false
:Terminal=false
:Hidden=false

Installing VLC Media Player

At the console, type:

 sudo apt-get install vlc

To remove,

sudo apt-get --purge autoremove vlc

If you encounter sound problems (due to PulseAudio ), type:

  sudo apt-get install vlc-plugin-pulse

and choose PulseAudio as output in VLC options.

How to make VLC open when you insert a DVD

Some users may run into problems using Totem to play DVDs. Totem is the default program for DVD-playback in Hardy, and there is no obvious way to change it. A lot of tips that worked in previous versions no longer work. The main problem is that VLC does not register itself as a DVD-capable application. These steps will set VLC media player as your default DVD player.

Create a new directory, if it doesn't already exist, for our custom settings. At the console, type:

  mkdir ~/.local/share/applications

Copy the standard VLC settings file. Type:

  cp /usr/share/applications/vlc.desktop ~/.local/share/applications/vlc-dvd.desktop

Edit vlc-dvd.desktop. Type:

  gedit ~/.local/share/applications/vlc-dvd.desktop

Scroll down, and find the line that reads:

  Exec=vlc %U

Replace the above line with one of the following:

1. (all you really need)
  Exec=vlc %f
2. (recommended settings from ubuntuforums for better dvd playback)
  Exec=vlc --vout-filter deinterlace --deinterlace-mode blend --volume 512 %f
3. (recommended settings from ubuntuforums for better dvd playback and automatic full screen playback)
  Exec=vlc --vout-filter deinterlace --deinterlace-mode blend --volume 512 --fullscreen %f

Save the file and close gedit, then open mimeapps.list. At the console, type:

  gedit ~/.local/share/applications/mimeapps.list

In most cases this will be a new (blank) file, and all you will need to do is paste in the following text. If mimeapps.list already exists, scroll down until you find the line that begins with «x-content/video-dvd» under the [Added Associations] heading, and change it to match the following text (or paste in the entire line if you couldn't find it).

  [Added Associations]
  x-content/video-dvd=vlc-dvd.desktop;totem.desktop;

Save the file and close gedit. To check that the settings have properly applied, from the Gnome menus go to Places → Home Folder, then from the file manager menus go to Edit → Preferences → Media, and «DVD Video» should be set to «Open VLC media player» (you should be able to choose between Totem/Move Player and VLC)

Installing Amarok (a Music Player)

Whilst Amarok is a KDE/Qt application, it will work fine on Ubuntu, and can be installed by typing:

 sudo apt-get install amarok

Installing Exaile (Amarok-like Music Player)

Exaile is a GTK, Amarok-like Music Player. From the command-line terminal:

 sudo apt-get install exaile

Make sure you have the appropriate multimedia codecs installed.

Installing Pulseaudio Tools

This will install pulseaudio utilities such as individual application volume controls and audio server tools.

Open a Terminal window and type the following:

 sudo apt-get install libasound2-plugins "pulseaudio-*" paman padevchooser paprefs pavucontrol pavumeter libflashsupport

Run Pulseaudio Device Manager from the Applications > Sound and Video menu to access the tools.

Installing XMMS

Note: XMMS is no longer included in the package tree and must be installed from source. This guide is based on <http://blog.sartek.net/2008/04/install-xmms-on-ubuntu-804-hardy-heron.html>.Be extra carefull. The installation of a package out of PMS (package management system, that means apt and its frontend, Synaptic) may be dangerous, since the system doesn't have a trace of the binaries that are installed after the compilation.

Be sure that you know very well what you do.

Instead of that you should consider of making a .deb package so that you may do an appropriate installation'XMMS depends on a lot of packages; install them by typing the following into a terminal:

 sudo apt-get install autotools-dev automake1.9 libtool gettext libasound2-dev libaudiofile-dev 
 libgl1-mesa-dev libglib1.2-dev libgtk1.2-dev libesd0-dev libice-dev libmikmod2-dev libogg-dev 
 libsm-dev libvorbis-dev libxxf86vm-dev libxml-dev libssl-dev build-essential make

Download the source from the XMMS website and unpack the .tar.gz:

 http://xmms.org/

From a terminal move to the newly untarred director and type:

 ./configure --prefix=/usr

Compile the code:

 make

Then install:

 sudo make install

You can remove the untarred directory if you so desire. To make audio output work properly, you may have to change the output audio plugin to ALSA from the OSS driver. This is done by opening xmms and navigating through the Options-Preferences menus.

Installing Real Player 11 and Configuring Mozilla Plugin

The following steps show how to install Real Player 11 and Mozilla Plugin for Firefox 3.0 browsers running on Hardy Heron.

Download Real Player 11 from:

 www.real.com

Open a terminal and change to the directory where the file was downloaded. Grant execute permissions and run the setup using the following commands:

 chmod 770 RealPlayer11GOLD.bin
 sudo ./RealPlayer11GOLD.bin

Use the following default installation directory during the installation:

 /opt/real/RealPlayer

The installer will copy the files and create menu shortcuts. Then run the following commands.

 cd /usr/lib/firefox-addons/plugins
 sudo ln -s /opt/real/RealPlayer/mozilla/nphelix.xpt nphelix.xpt
 sudo ln -s /opt/real/RealPlayer/mozilla/nphelix.so nphelix.so
 sudo mv /usr/lib/totem/gstreamer/libtotem-complex-plugin.so ~/.

Open Firefox and type about:plugins in the address bar. Scroll down and look for the following entry.

 Helix DNA Plugin: RealPlayer G2 Plug-In Compatible
 File name: /opt/real/RealPlayer/mozilla/nphelix.so
 Helix DNA Plugin: RealPlayer G2 Plug-In Compatible version 0.4.0.4005 built with gcc 3.4.3 on Feb 25 2008

If found, your Real Plugin is installed properly!

Systems and Network Monitoring

Install the Zenoss stack

Zenoss is a full-featured open source networking monitoring application. To install a version of Zenoss which includes all dependencies, first add the repository by typing:

 sudo gedit /etc/apt/sources.list

Αnd paste in the end of the file:

 ## Zenoss - Ubuntu
 ## Please report any bugs at http://dev.zenoss.org/trac
 deb http://dev.zenoss.org/deb main stable

Save the file and exit. Then type:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install zenoss-stack

Start zenoss:

  sudo /etc/init.d/zenoss-stack start

Then in your browser, visit http://yourhost:8080, where yourhost is the FQDN of the server on which you installed Zenoss. Zenoss docs are available at http://docs.zenoss.com.

Internet and Web Development

Install a LAMP server on a Desktop

LAMP stands for Linux, Apache, MSQL and PHP. You can install an integrated package that includes all four from the Synaptic Package manager (if you are using a Desktop Edition).

System-->Administration-->Synaptic Package Manager-->
Edit-->Mark Packages by Task-->LAMP server -->Apply

Install a LAMP server for local web development

This will install Apache2, PHP5, MySql5, and PHPMyAdmin.

Firstly, type the following command at the console:

 sudo apt-get install apache2 php5 mysql-server-5.0 phpmyadmin

This will install all the necessary applications. You may be prompted to decide on a MySQL root password (set one if you want), and to configure PHPMyAdmin (select apache2 as the server type). After this is complete, we need to perform some minor configuration to get PHPMyAdmin working. Type:

 sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf

Scroll right to the bottom of the file that opens, and add:

 # Enable PHPMyAdmin
 Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Now save, exit, and type:

 sudo /etc/init.d/apache2 restart

Everything should now be configured - go to http://127.0.0.1 for webpages, and http://127.0.0.1/phpmyadmin for database administration. The webroot is located in /var/www/ by default. This is not particularly useful, as we do not have write access to this directory. Fortunately, this is easy to solve, by...

Adding a virtual host to your LAMP server

This allows us to access a different folder as our webroot from a different address in our browser - face it, 'localhost' or 127.0.0.1 is boring.

Start by adding a new host. This is easy to do via System --> Administration --> Network; click on the Hosts tab, select the localhost item from the list and click properties. You may need to click the 'Unlock' button and enter your password first. Underneath the entry 'localhost', on a new line, add your entry of choice; for example, we'll use 'testhost'. Add this, and close all the dialogs.

Now we need to edit a configuration file, so type into the console:

 sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf

In the resulting file (which may well be empty), add the definition for your host! My username is 'dan', and I want my webpages to be served from a directory named 'www' in my home, so I would add:

 <VirtualHost *>
   ServerName testhost
   DocumentRoot /home/dan/www
 </Virtualhost>

I can now add files to /home/dan/www, and access them by visiting http://testhost

Home Automation / Home Theater / Home Security

Complete Systems

Linux MCE (Media Center Edition)

LinuxMCE is an integrated home theater/home security/home automation/telephone PBX/intercom system for your home. It is a community project that is a fork of the Linux Pluto commercial endeavour. There is a version that runs on Kubuntu 7.04 (Feisty) and a version for Kubuntu 7.10 (Gutsy). A version for Kubuntu 8.04 (Hardy) is due out soon. It is available in 32 and 64 bit versions. LinuxMCE can run either as a standalone Home Theater PC or can co-ordinate a fully networked home, using the networking capabilities that are intrinsically part of the Kubuntu Linux OS. For more info see the LinuxMCE website.

LinuxMCE can be installed at the same time as the Kubuntu OS, on a new PC with an Nvidia graphics card (6000, 7000, or 8000 series), from a single DVD.

LinuxMCE can also be installed as an add-on package to an existing Kubuntu system, using the LinuxMCE 2 CD installation. You will need a Kubuntu LiveCD for your installation, even if you already have a full Kubuntu installation in place. (The LinuxMCE installation uses the Kubuntu LiveCD for additional modules.) Note that the LinuxMCE version must match the Kubuntu version -- i.e. the LinuxMCE 710 version CDs require the Kubuntu 7.10 (Gutsy) Live CD.

With the 2 CD installation, it is possible to run Kubuntu separately from LinuxMCE on the same PC, but it is recommended to dedicate at least one PC to LinuxMCE as a Core server.

LinuxMCE incorporates MythTV, Pluto home automation, Motion security surveillance, Asterisk PBX, VDR video disk recorder, and other home automation/security/theater packages in an integrated platform.

At this time, the automatic installer for Linux MCE uses the KDE desktop (Kubuntu). There are users that have made Linux MCE work with the Gnome desktop (Ubuntu) and other Linux distributions, but it is recommended to stick with the Kubuntu OS, as required by the LinuxMCE automatic installation.

PVR (Personal Video Recorder)

Mythbuntu

Mythbuntu is an Ubuntu-based derivative (based on the Xubuntu (XFCE) desktop) that is meant to function as a standalone PVR, based on MythTV. It can be used, however, with a Gnome (Ubuntu), KDE (Kubuntu) or XFCE (Xubuntu) desktop, which can be added at any later time.

 • Start Synaptic Package Manager.
System-->Administration-->Synaptic Package Manager
 • Choose to install the Mythbuntu LiveCD package, or a combination of the Mythbuntu frontend, master backend, slave backend, and/or additional roles. See the website for details.
Synaptic Package Manager-->Mark Packages by Task...

Home Security

Zoneminder surveillance system

Zoneminder manages surveillance cameras and stores images on the hard disk. Images can be viewed using a (LAMP) server remotely. X10 devices can be triggered using built-in perl scripts. For more info see the Zoneminder website.

apt-get install ffmpeg
Installing the latest Zoneminder version
 • Minor tweaks are required to install the latest version (1.23.3) of Zoneminder on Hardy. See the Zoneminder forums here or a note on installing from source here.
Using the repository package
 • There is a Zoneminder (version 1.22.3) package for Hardy (that was also the package from Gutsy) in the repositories. You should be able to install the package from Synaptic Package Manager. It is available in 32-bit and 64-bit versions.
 • Detailed instructions that appeared to work for Gutsy are at the Zoneminder Installation Wiki.
Original Feisty installation instructions
 • However, if that does not work, try the original instructions that worked for Feisty:
 • You must have the LAMP server installed. In addition, you may need additional modules if they are not satisfied by the package dependencies:
sudo apt-get install libarchive-tar-perl libarchive-zip-perl libdate-manip-perl libdevice-serialport-perl
sudo apt-get install libjpeg62 libmime-perl libstdc++6 libunwind7 libwww-perl zlib1g
 • Download the .deb package from the package manager's website:

ftp://www.northern-ridge.com.au/zoneminder/ubuntu/edgy/zoneminder_1.22.3-8_i386.deb

 • Install using the Debian package manager. (No other method seems to work.)
dpkg -i zoneminder_1.22.3-8_i386.deb
 • (Note: If some dependencies are still unsatisfied, make sure you have these packages installed):
sudo apt-get install libc6 libc6.1 libgcc1 libgcc4 libstdc++6
(These should already be installed as part of the LAMP installation):
sudo apt-get install apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php5 libmysqlclient15off mysql-client mysql-server php5 php5-mysql
Setup Zoneminder configuration

If your installation is successful, you will now need to set up the configuration files and databases for Zoneminder.

 • Copy the configuration file and restart the Apache2 server.
sudo ln -s /etc/zm/apache.conf /etc/apache2/conf.d/zoneminder.conf
sudo /etc/init.d/apache2 reload
 • View Zoneminder from your web browser:
http://localhost/zm
 • Set up a MySQL database for Zoneminder
 • Note: In Hardy, the next two steps are accomplished during a LAMP server installation or during MySQL installation.
 • If this is the first time you have used MySQL, the default global MySQL superuser root will not have a password. You should set one now. Instructions for setting mySQL initial privileges are here.
In short:
mysql -u root
mysql> UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('your_new_password') WHERE User='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit
 • In addition, you can set up an additional global MySQL user (such as mysql_user, for example) by following the instructions here. That way you can reserve root login for emergencies.
In short:
mysql -u root
mysql> CREATE USER 'mysql_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mysql_user_passwd';
mysql> quit
 • Now you must create a MySQL database for use by Zoneminder. This is an administrative MySQL command, so you must use one of your global MySQL users (either root or mysql_user, as created in the example above). You can name your Zoneminder database anything you want, instead of zmdatabase.
mysqladmin -u root -p CREATE zmdatabase
or
mysqladmin -u mysql_user -p CREATE zmdatabase
 • Create users for the Zoneminder database. As always, I create a root user for emergency use. I use the same password for root as I do elsewhere on my system. Then I also create a user named zm_user (but you could also creat a user named mysql_user, to keep everything consistent). [I use a unique user here because this is a home security system, after all, and I don't want it breached.] These users are specific to this database; they can be the same users as used elsewhere in the system or can be unique users.
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON zmdatabase.* 
TO 'zm_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON zmdatabase.* 
TO  'root'@'localhost' 
IDENTIFIED BY 'password'; (I used my usual root password here).
mysql> quit
mysqladmin reload
Note: mysql commands (i.e. any entered at the mysql> prompt) must end with a semicolon. If you forget the semicolon, nothing will happen.

Myth Zoneminder

MythZoneminder allows you to view your security cameras through Myth TV, essentially. It is a plugin that interfaces the two packages Zoneminder (which must be working on your system) and Myth TV (which must also be working.) It can be found in Synpatic Package Manager as the mythzoneminder package.

See the installation instructions.

How to restore GRUB to a partition or MBR with an Ubuntu Live CD

Sometimes, if an Ubuntu installation goes wrong, or a Windows NT bootloader overwrites MBR and doesn't recognise the Linux installation, we have to restore our GRUB bootloader that is, generally, very flexible.

First of all, we burn a Hardy Heron (Ubuntu 8.04) ISO (on a CD(R , RW) or DVD (+R , +RW)) or make sure that we have one already.

Then, we change, in the BIOS, the boot load sequence and we put the CD/DVD option first.

After that, we boot the Live CD, we choose the first option and in a few minutes we have arrived at the Live CD Desktop.

So, we go :

 Applications --> Accessories --> Terminal 

Then, we have to remember which is our Ubuntu installation partition.

In our example, it is the second one (/dev/sda2), formatted as ext3, in the first HDD of a SATA controller. We suppose that it is the second one, since, in case we have Windows that demand to be in the first partition (/dev/sda1), this one is occupied.

Now, you have to be really careful. You have to enter the right partition, instead of sda2 (unless it is the same) In the terminal :

 cd /
 sudo -s -H
 mount -t ext3 /dev/sda2 /mnt
 mount -t proc proc /mnt/proc
 mount -t sysfs sys /mnt/sys
 mount -o bind /dev /mnt/dev
 chroot /mnt /bin/bash

And now, you are actually "running" Ubuntu within the Hard Drive but through Live CD's terminal.

Now we restore GRUB like that:

1) Restoration to MBR

 grub-install /dev/sda

2) Restoration to partition (example: /dev/sda2)

 grub-install /dev/sda2

In the first case (that is the most usual) you have certainly installed GRUB on MBR after you receive, in the terminal, the message that there are no errors.

After you reboot, you have your favorite bootloader restored.

Encrypt home partition with cryptsetup & LUKS

First step is to backup all necessary data, if something goes wrong your data will be lost in the process if it's not backed up. Also note that your home folder needs to be located on a separate partition than your root partition, if not see #How to make partitions.

Second, install necessary software:

 sudo apt-get install cryptsetup

Insert the new module, dm-crypt into the kernel:

 sudo modprobe dm-crypt

Check to see what encryption schemes are available:

 cat /proc/crypto

If only MD5 is listed, try inserting the appropriate modules into the kernel:

 sudo modprobe serpent

Above is an example, this could also be twofish, blowfish or anything other crypto module that you would like to use.

The following commands will assume that your home partition is /dev/sda1, please change it to match your own configuration.

Next step we use cryptsetup to change the partition with the luksFormat option, this command will cause you to lose all data on /dev/sda1.

 sudo cryptsetup luksFormat -c algorithm -y -s size /dev/sda1

Where algorithm is the algorithm that you chose above such as serpent aes, etc.

Size is the key size for encryption, this is generally 128 or 256. Without specifying the algorithm or the size, I believe it defaults to AES 256, more information and additional options can be found by reading the man page. The above step will ask you to choose a password and verify it. Do not forget this password.

We can then use the luksOpen option to open the encrypted drive.

 sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda1 home

Home is a nickname which cryptsetup uses to refer to /dev/sda1. It also creates the device /dev/mapper/home, this is what you would actually mount to access the filesystem. If you specify another name other than home, it will create the device /dev/mapper/[name], where [name] is the nickname that cryptsetup will use. This step will ask you for your LUKS passphrase, this is the password you created in the previous step.

Next, we create the actual filesystem on the device. I use reiserfs, but it could just as well be ext3.

 sudo mkreiserfs /dev/mapper/home

Or

 sudo mkfs.ext3 /dev/mapper/home

Next step is to mount your encrypted device and copy your files back to your home directory.

 mkdir new_home
 sudo mount /dev/mapper/home new_home
 cp -r * new_home

Now we have to set up everything so that it's ready to go at boot, we need to tell the system that there are encrypted disks that we want mounted.

 gksudo gedit /etc/crypttab

Enter the following as one line at the end of the file.

 home    /dev/sda1    none    luks,tries=3

remember home can be any name that you want, just remember that this maps to /dev/mapper/[name]. The option tries=3 allows 3 tries before a reboot is required or the disk is not decrypted.

Next enter the device info in fstab that we want to mount on boot.

 gksudo gedit /etc/fstab

Enter the information as one line at the end of the file.

 /dev/mapper/home    /home    reiserfs    defaults    0    0

Remember to substitute /dev/mapper/home with your device /dev/mapper/[name], /home is the mount point, since this is our home directory, reiserfs is the filesystem type, put ext3 if you formatted it as ext3. For now the default options should be good, change this if you need/require something else. Also, now is a good time to remove the old /dev/sda1 device entry so that fstab doesn't try to load it at boot. This can be accomplished by commenting out the /dev/sda1 line or deleting it.

Final step is to make sure that the proper modules are loaded at boot time.

 gksudo gedit /etc/modules

Now add dm-crypt and the crypto module that you used earlier, such as serpent, aes, etc. Each needs to be on its own line.

 dm-crypt
 serpent

That should be it, all that's required is a reboot. During the reboot process, the computer will say "Starting early crypto disks" and ask for your passphrase. If the passphrase is accepted, it will unlock the encrypted partition and mount it on your specified mount point.

Aliases

You can change the way you enter a command in order to be executed by entering an alias.

For example, you may enter in a terminal "update-system" (a command that in face doesn't exists) that replaces "sudo apt-get update". You can do the same thing for other commands.

This is what you do. Our example is going to be the alias of the command

 ls -FCal --color=auto

that shows with colours and many details the contents of a folder.

Open a terminal

 Applications --> Accessories --> Terminal

and enter

 gedit ~/.bashrc

Be carefull now. Don't erase anything there.

Now, go to the end of the document and enter

 alias ll="ls -FCal --color=auto"

As you can see, now with the command

 ll

whenever we want, we call, in fact, this one

 ls -FCal --color=auto

You can do the same thing for other commands that need a lot of switches.

Save the document, close the terminal and reopen it. You may now check your new alias.

Tips & Tricks

Change the splash screen color

Originally a brownish color to match the Ubuntu theme, it does not quite fit with other themes and might want to be changed. Enter the gdm.conf file (sudo gedit /etc/gdm/gdm.conf). About two-thirds of the way down you will see the lines:

 BackgroundColor=#dab082
 GraphicalThemedColor=#dab082

Change it to what you like. For all black, use:

 BackgroundColor=#000000
 GraphicalThemedColor=#000000

Change the default Terminal window size

The default size of the Terminal window is around 80 columns wide and 24 columns high. To alter this, edit the file /usr/share/vte/termcap/xterm. You can use the following command:

 sudo gedit /usr/share/vte/termcap/xterm

Just a few lines from the top will be the line reading:

 :co#80:it#8:li#24:\

Change the number right after co# to change the width. Change the number right after li# to change the height.

Change the Samba workgroup

 • The Samba workgroup for use in a Windows network is set to "WORKGROUP" by default. It should be changed to match the workgroup used on your Windows network
 • Edit the Samba configuration file:
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Edit the line:
workgroup = WORKGROUP

Change it to the name of your actual workgroup name. For example, my workgroup is MSHOME, so I changed the line to:

workgroup = MSHOME

Save the file.

 • Reboot.

Fix the shutdown "Network Error" display (restore shutdown splash screen)

Many Ubuntu systems have a minor bug when shutting down. Instead of displaying a splash screen indicating the progress of the shutdown process, the user is dropped out to a console screen flooded with shutdown notices (mostly network error messages). These messages are normal and expected, there is nothing to be concerned about. But it can be a bit unsightly, and it would seem that the Ubuntu team intended to have those messages hidden by the splash screen. The splash screen can be restored without much effort:

 • Go to System → Administration → Login Window, and select the Local tab
 • Select a different theme, then re-select the default theme ("Human"). This just refreshes the setting
 • Click Close, then go back to System → Administration → Login Window, and select the Local tab again
 • You'll notice that the settings are different to what you've just chosen. Restore the setting to their defaults -- Choose Selected only from the Theme drop-down box (instead of "Random from selected"), and re-select the default Ubuntu theme ("Human"). When complete, click Close. The setting will have saved properly this time, and the shutdown splash screen should work as intended.

How to make partitions

It is very easy to make partitions with Ubuntu .

Open a terminal and type:

 sudo apt-get install gparted

Then navigate to

 System --> Administration --> Partition Editor

Then gParted is going to check for your disks and partitions.

There you can modify your partitions but on those that are NOT on the System.

More info :

1) Usage of gParted (it is distributed as Live CD as well) -->http://howtoforge.com/partitioning_with_gparted

2) How to separate your /home partition in Ubuntu --> http://www.psychocats.net/ubuntu/separatehome

How to enable Compiz Fusion in Ubuntu

In Ubuntu Hardy Heron, Compiz Fusion is already installed and is automatically enabled after you have installed your graphics' card drivers.

The only thing you have to do is to install the Compiz Configuration Settings Manager.

Open a terminal and type:

  sudo apt-get install compizconfig-settings-manager fusion-icon

and it shall be installed. After that navigate to:

  System --> Preferences --> Advanced Desktop Effects Settings

and there you may enable/disable any plugin you want.

To run Compiz-Fusion Tray Icon, nativate to:

  Applications --> System Tools --> Compiz Fusion Icon

or run in the command line:

  fusion-icon

and the tray icon shall start.

Add-on Applications

Wine

Wine is a Windows Win32 binary compatibility layer for Linux. Latest install instructions are always at: WineHQ.org

Add repository key:

 wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -

Add repository to apt sources:

 sudo wget http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/winehq.list

Update apt sources:

 sudo apt-get update

Install Wine:

 sudo apt-get install wine

The program menu then appears in Programs under Wine, or double-click a Windows/DOS .exe file.

Unison - file synchronization tool

Unison is a file-synchronization tool for Unix and Windows. It allows two replicas of a collection of files and directories to be stored on different hosts (or different disks on the same host), modified separately, and then brought up to date by propagating the changes in each replica to the other.

Nice Installation and Usage Guide check This


PlayOnLinux

PlayOnLinux is a Wine frontend which simplify installation and launch of many Windows programs, particularly games.

Add repository key:

wget -q http://playonlinux.botux.net/pol.gpg -O- | sudo apt-key add -

Add repository to apt sources:

sudo wget http://playonlinux.botux.net/playonlinux_hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list

Update apt sources:

sudo apt-get update

Install PlayOnLinux:

sudo apt-get install playonlinux

Tor, privoxy, and Tor GUI (Vidalia)

Tor is a software project that helps you defend against traffic analysis, a form of network surveillance that threatens personal freedom and privacy, confidential business activities and relationships, and state security. Tor protects you by bouncing your communications around a distributed network of relays run by volunteers all around the world:

If you want to install and configure tor follow This Guide

How to Sync your emails, files, bookmarks, and any other type of personal information

Conduit is a synchronization solution for GNOME which allows the user to take their emails, files, bookmarks, and any other type of personal information and synchronize that data with another computer, an online service, or even another electronic device.Conduit manages the synchronization and conversion of data into other formats.

If you want to install and configure in Ubuntu Follow This Tutorial

How to install applications for study of religious texts

 • For study of Bible see GnomeSword
 • For study of Quran see Zekr

How to install Gnomesword (Bible study program)

sudo apt-get install gnomesword sword-language-pack-en sword-text-web
 • If you require other languages type:
sudo apt-cache search bible
 • Take a look at the sword-language-pack's and the sword-text's for additional languages and install as needed.

Gnomesword is found under Applications-->Accessories.

 • Under KDE, use kio-sword instead of Gnomesword:
sudo apt-get install kio-sword

How to install a Quran researching tool (Zekr)

Zekr is an open platform Quran study tool for simply browsing and researching on the Quran.

 • Make sure that You have enabled universe and multiverse Ubuntu repositories.
 • Install zekr with the following command:
sudo apt-get install zekr zekr-quran-translations-en ttf-sil-scheherazade ttf-farsiweb
 • You can add more Quran translations from here.
 • If you like to upgrade to the latest stable version of zekr, which supports Quran Recitation and advanced boolean/regular expression search, follow instructions available Zekr wiki.


Playing N64 with the emulator Mupen64Plus for Linux

Mupen64 was originally a Nintendo 64 emulator for multi-OS. The development was dead, until someone started to check the source again, and thats what Mupen64Plus is about... Really good compatibility with different plugins for video/audio/controllers!!!

Download it from here: Mupen64Plus 1.3 32-Bit Mupen64Plus 1.3 64-Bit

Instalation:

 • Unzip it:

unzip Mupen64Plus-1-3-bin-*.zip

 • Go to the directory:

cd Mupen64Plus-1-3-bin-*/

 • Install:

./install.sh


Now its installed, you can run it from everywhere typing mupen64plus or just create an icon to it.

Enjoy.

Watching Live-TV On Your Ubuntu Desktop With Zattoo

Zattoo has developed a software program that allows you to watch TV on your computer. All you need is a broadband connection and a current operating system (Windows XP or Vista, Mac OS X, or Linux). The service is legal and free of charge.

If you want to install and configure Zattoo in Ubuntu, check out this tutorial.

How to upgrade from Hardy Heron to Intrepid Ibex (for developers and bug reports only)

 • This isn't yet a safe way to upgrade to the next version of Ubuntu. The packages are still in experimental stage, since the dependencies aren't ready yet. Most users should continue using the current stable edition. Testers consider running Ibext in a testing environment (for example, on a Virtual Machine, Wubi or Lubi.)


Upgrade to Intrepid Manually

 • Until the first Alphas enter the repositories, the update manager will not prompt you to install Intrepid Ibex with the command
 update-manager -d
 • You can do it manually by changing your sources.list file:
 • Backup the sources.list file:
 sudo -i
 cd /etc/apt/
 cp sources.list sources.list.backup
 • Change the repositories:
 • Delete everything in the old sources.list file and paste these:
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid main universe restricted multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid-security universe main multiverse restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid-updates universe main multiverse restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid-proposed universe main multiverse restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid-backports universe main multiverse restricted
 • Update the repository cache:
 sudo -i
 aptitude update
 • Check in Software sources that everything has changed to Intrepid. No Hardy repos should be there. If there are, disable them and enable the Intrepid repos.
 • Update the repository cache again, upgrade all packages, do a distrubution upgrade to Intrepid, then upgrade all the new Intrepid packages (some of these are voodoo steps):
 aptitude update 
 aptitude upgrade
 aptitude dist-upgrade
 aptitude upgrade

Every command should be done alone and you have to check continuously which packages have conflicts with the old ones and which ones are being removed. Be careful: if important system packages are removed (libs, gcc , xorg packages, bash , ubuntu-desktop , gdm etc), you must reinstall them (this can happen in the case of meta-packages)

 • Everything sould be done by advanced users and ONLY in testing environment. These packages are unstable (like those in [experimental] in Debian Sid/Unstable).

It has been reported that debconf package may not be installed automatically. Lock it's hardy version through Synaptic.

Upgrade to Intrepid automatically

 • When the first Alphas enter their way into the repositories, change the repositories:
 sudo update-manager -d

Check if the Hardy repositories are disabled and replaced by Intrepid repositories.