Ubuntu bg

From

Неофициално ръководство за работа с Ubuntu linux 6.10

превод и поддръжка: Алеко Стоянов

 • e-mail:alekostoyanov_at_yahoo_dot_com
 • http://www.ubuntuguide.hit.bg


Това ръководство беше започнато от Chua Wen Kiat (Kuala Lumpur, Malaysia). В момента се поддържа от Linux Center на Латвийския Университет и още много доброволци.

Това ръководство може да се дискутира на UbuntuGuide.org Forum

Може да ползвате менюто 'последни промени' за да наблюдавате последните промени в ръководството


 • Ubuntu 5.04 на Български : http://www.ubuntuguide.hit.bg/


Contents


Общи бележки

 1. Това е неофициално ръководство за работа с Ubuntu 6.10 (Edgy Eft). It is not associated with Ubuntu and Canonical Ltd.
 2. Това ръководство може да бъде дискусирано на официалната страница на UbuntuGuide.org форум.
 3. Ръководството е тествано с пълна инсталация на Ubuntu 6.10 x86 Install CD (Edgy Eft)
 4. Ако в това ръководство видите текст очертан в прозорец това означава че трябжа да изпълните (Applications -> System Tools -> Terminal) и следваите инструкциите.
 5. За да избегнете грешки използваите командите "Copy" и "Paste". Може също Ctrl+C за копиране и Shift+Insert за поставяне)
 6. "sudo" означава superuser do. "sudo" ще пита за парола "Password:". Моля помнете вашата потребителска парола
 7. Ако искате повече информация относно някое приложение може да използвате командата "man". За пример "man sudo" ще изкара ръководството на командата "sudo".
 8. Ако се уморите от постояното писане на "apt-get" Прочетете #Как по лесно да инсталирам с (Synaptic)
 9. "apt-get" и "wget" изисква интернет връзка за да инсталира/обновява и източва програми
 10. За източване на програми десен клавиш на мишката и -> селектираите "Save Link As..." -> Уверете се че името и разширението е вярно.
 11. Ако иматe желание да помогнете в превода на Ubuntu посетете https://launchpad.net/


ако ползвате 64-това версия заменете "i386" с "amd64"

Начало

Какво е Ubuntu

 • http://www.ubuntu.com/ubuntu

Какво ново в Ubuntu 6.10 Edgy Eft

 • https://wiki.ubuntu.com/EdgyEft

Къде може да намерим Ubuntu снимки

 • Ubuntu 6.10 Knot1 Screenshots
 • Ubuntu 6.10 Knot 1 Screenshots
Видео

Къде може да намерим Kubuntu снимки

 • Kubuntu 6.10 Knot1 Screenshots
Видео

Къде може да намерим списък на програмите които идват с Ubuntu

 • Разултат от dpkg -l: Тук
 • http://packages.ubuntu.com/edgy
 • http://distrowatch.com/table.php?distribution=ubuntu

От къде да източим Ubuntu

 • http://cdimage.ubuntu.com/releases/edgy/knot-1/

Къде може да си поръчам Ubuntu CD-та безплатно

 • https://shipit.ubuntu.com

Срокът на доставка е между 4-6 седмици.

Къде да намеря помощ за Ubuntu

 • Виж : System -> Help -> System Documentation
 • Официален сайт с документация
 • Официална потребителска документация(wiki)
 • Ubuntu Document Storage Facility
 • Меилинг листове
 • Форуми
 • IRC Канал

Къде може да намеря нови програми

 • http://gnomefiles.org/
 • http://www.kde-apps.org/
 • http://freshmeat.net
 • http://sourceforge.net/

Къде може да намерим стилове за нашия десктоп

 • http://www.gnome-look.org/
 • http://www.kde-look.org/
 • http://art.gnome.org/

Как да добавим файлови хранилища

sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • заменете всичко с следващите редове
за ползване на локално огледало променете "cc." преди archive.ubuntu.com (cc = с кода на вашата страна)
пример: deb http://lv.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
## Add comments (##) in front of any line to remove it from being checked.  
## Use the following sources.list at your own risk. 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-proposed main restricted universe multiverse
## MAJOR BUG FIX UPDATES produced after the final release
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse
## UBUNTU SECURITY UPDATES
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
## BACKPORTS REPOSITORY (Unsupported. May contain illegal packages. Use at own risk.)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse
## PLF REPOSITORY (Unsupported. May contain illegal packages. Use at own risk.)
#deb http://packages.freecontrib.org/plf edgy-plf free non-free
#deb-src http://packages.freecontrib.org/plf edgy-plf free non-free                        
## CANONICAL COMMERCIAL REPOSITORY (Hosted on Canonical servers, not Ubuntu
## servers. RealPlayer10, Opera, DesktopSecure and more to come.) 
deb http://archive.canonical.com/ubuntu edgy-commercial main
## Listen
deb http://theli.free.fr/packages/ edgy listen
 • Запишете редактирания файл
sudo apt-get update
 • Може да генерирате свой sources.list и да намерите адреси на файлови хранилища тук: http://www.ubuntulinux.nl/source-o-matic
 • Ако желаете може да смените вашия sources.list с побликувания тук такъв: sources.list (уверете се че сте сменили "it" с кода на вашата страна "it.archive.ubuntu.com". Ползването му става на ваш риск.

Обновяване на Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

или

Ползвайте Update Manager: System -> Administration -> Update Manager

Инсталиране на приложения

Как да използвам Easy Ubuntu

 • Прочети #Общи бележки
 • Easy Ubuntu е малко приложение което помага да инсталирате някой компоненти като media codecs, шрифтове, Macromedia Flash и Sun Java.
wget http://easyubuntu.freecontrib.org/files/easyubuntu-3.023.tar.gz
tar -zxf easyubuntu-3.023.tar.gz
cd easyubuntu
sudo python easyubuntu.in

от прозореца на Easy Ubuntu селектирайте компонентите които искате да се инсталират.

Как да инсталирам Automatix в Ubuntu, Kubuntu и Xubuntu

 • Прочети #Общи бележки
 • Automatix прилижение с графичен интерфеис за инсталиране на програми и приложения в Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu linux.
 • Забележка: Преди да инсталирате проверете да не нарушавате законодателството на вашата страна.
 • изплозвайте текстов едитор (kwrite, gedit)
sudo kwrite /etc/apt/sources.list
 • откоментираите следните редове
#deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main
#deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main
 • ако използвате Ubuntu и Xubuntu Dapper, добавете следните редове.
deb http://www.getautomatix.com/apt dapper main
 • ако използвате Kubuntu, добавете следните редове.
deb http://www.getautomatix.com/apt kubuntu main 
 • Запишете файла и затворете
 • Импортиране на GPG ключ
wget http://www.getautomatix.com/apt/key.gpg.asc
gpg --import key.gpg.asc
gpg --export --armor 521A9C7C | sudo apt-key add -
 • Изпълнете следните команди за инсталиране на Automatix
sudo apt-get update
sudo apt-get install zenity
sudo apt-get install automatix
 • Automatix може да се стартира от конзола
automatix
 • или от системното меню
Menu -> System -> Automatix-Kubuntu

Как да инсталирам J2SE с плъгин за for Mozilla Firefox

sudo apt-get install sun-java5-jre sun-java5-plugin
 • Кагато поиска съгласете се с лицензните условия.
 • За на се установи J2SE като Java машина по подразбиране:
sudo update-alternatives --config java

Как да инсталирам JRE v5.0 Update 8

 • източете архивирания файл от тук:" http://java.com/en/download/manual.jsp
 • Копирайте в /usr/java/
sudo chmod a+x jre-1_5_0_08-linux-i586.bin
sudo ./jre-1_5_0_08-linux-i586.bin
cd /usr/lib/firefox/plugins
sudo ln -s /usr/java/jre1.5.0_08/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so
cd /usr/lib/mozilla/plugins
sudo ln -s /usr/java/jre1.5.0_08/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so
 • рестартирайте Mozilla Firefox
 • ако ви даде грешка пробвайте да промените _08 в края на файла (ако е излезнала друга).

Как да инсталирам Flash Player (Macromedia Flash) с плъгин за Mozilla Firefox

sudo apt-get install flashplugin-nonfree
sudo update-flashplugin
 • рестартирайте Mozilla Firefox

Забележка:ако нямате звук изпълнете следното:

sudo apt-get install alsa-oss
gksudo gedit /etc/firefox/firefoxrc

Променете:

FIREFOX_DSP=""

На:

FIREFOX_DSP="aoss"
 • Рестартираите Mozilla Firefox.Надявам се че всичко е нормално вече.

Как да обновим до Flash Player 9 Beta (Macromedia Flash) и плъгина за Mozilla Firefox

Бележка: Пакета го има в Automatix2. Ако сте инсталирали Automatix2, може да използвате него.

wget http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer9_update/FP9_plugin_beta_101806.tar.gz
tar xvzf FP9_plugin_beta_101806.tar.gz
sudo cp flash-player-plugin-9.0.21.55/libflashplayer.so /usr/lib/flashplugin-nonfree/ 
 • Рестартирайте Mozilla Firefox

Как да инсталирам PDF Reader (Adobe Reader) с плъгин за Mozilla Firefox

sudo apt-get install acroread mozilla-acroread acroread-plugins
 • Applications -> Office -> Adobe Reader
 • рестартирайте Mozilla Firefox

Забележка: Ако Adobe Reader 7.0 не желае да тръгне при зареден SCIM. You are running SCIM if you have installed another language to Ubuntu via System -> Administration -> Language Support. To circumvent, do the following

gksudo gedit /usr/bin/acroread

Променете:

#!/bin/sh
#

на:

#!/bin/sh
#
GTK_IM_MODULE=xim

Запишете файла.

Виж също:

Как да инсталирам Download Manager (Downloader for X)

sudo apt-get install d4x
 • Applications -> Internet -> Downloader for X


Как да инсталирам a password manager (Revelation)

sudo apt-get install revelation
 • Applications -> Accessories -> Revelation Password Manager

Как да инсталирам FTP клиент (gFTP)

sudo apt-get install gftp
 • Applications -> Internet -> gFTP

Как да инсталирам IRC клиехт (XChat)

sudo apt-get install xchat xchat-systray 
 • Applications -> Internet -> XChat IRC

Как да инсталирам DC++

wget -c http://easylinux.info/uploads/linuxdcpp.tar.gz 
sudo tar zxvf linuxdcpp.tar.gz -C /opt
gksudo gedit /usr/share/applications/dcpp.desktop
 • добавете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=DC++
Exec=/opt/linuxdcpp/ldcpp
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=true
Icon=/opt/linuxdcpp/pixmaps/linuxdcpp.svg
Categories=Application;Network;
 • Запишете редактирания файл
 • Applications -> Internet -> DC++

Как да инсталирам P2P клиент (Azureus)

sudo apt-get install azureus
 • Applications -> Internet -> Azureus
 • (алтернативен метод) Друг метод за инсталиране на Azureus компилиран с gcj, което е алтернативен на Sun's Java.
wget http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/azureus/Azureus_2.5.0.0_linux.tar.bz2
sudo tar jxvf Azureus_2.5.0.0_linux.tar.bz2 -C /opt/
sudo gedit /usr/share/applications/azureus.desktop
 • Добавете следните редове в новия файл:
[Desktop Entry] 
Name=Azureus
Comment=A Bittorrent client
Exec=/opt/azureus/azureus
Icon=/opt/azureus/Azureus.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Запишете редактирания файл
 • Applications -> Internet -> Azureus

Как да инсталирам P2P клиент (Bittornado)

sudo apt-get install bittornado bittornado-gui
 • Applications -> Internet -> Bittornado Client

Как да инсталирам P2P клиент (aMule)

sudo apt-get install amule
 • Applications -> Internet -> aMule

Как да инсталирам P2P клиент (FrostWire)

wget -c http://www.users.on.net/~stubby/FrostWire-4.10.9-2.i586.deb
sudo dpkg -i FrostWire-4.10.9-2.i586.deb
 • Applications -> Internet -> FrostWire

Как да инсталирам Skype


sudo apt-get install libqt3-mt
wget http://www.skype.com/go/getskype-linux-deb
sudo dpkg -i skype_debian-*.deb


 • Applications -> Internet -> Skype

Как да инсталирам WinPopup (LinPopUp)

sudo apt-get install linpopup
gksudo gedit /usr/share/applications/linpopup.desktop
 • добавете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Name=LinPopUp
Comment=LinPopUp
Exec=linpopup
Icon=/usr/share/pixmaps/linpopup.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Utility;
 • Запишете редактирания файл
 • Applications -> Accessories -> LinPopUp

Как да инсталирам мултимедиина поддръжка

sudo apt-get install gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-gl gstreamer0.10-plugins-base \
gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse \
gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse w32codecs

astoyanov WMV9 кодек не работи добре при 64 битова система. Нужно е следването на тези инструкции и инсталирането на този пач тук

Как да инсталирам DVD съвместимост

sudo apt-get install libdvdread3 
sudo /usr/share/doc/libdvdread3/examples/install-css.sh
sudo apt-get install totem-xine
sudo apt-get install libdvdcss2

Как да инсталирам xine-ui

sudo apt-get install xine-ui libxine-extracodecs
 • Applications -> Sound & Video -> xine

Как да инсталирам VLC с плъгин за Mozilla Firefox

sudo apt-get install vlc vlc-plugin-* mozilla-plugin-vlc
 • За да може да пускате видео стрииминг чрез vlc е нужно да инсталирате следните пакети.
apt-get install avahi-daemon
apt-get install avahi-utils
Applications -> Sound and Video -> VLC Media Player

Как да инсталирам Mplayer с плъгин за Mozilla Firefox

sudo apt-get install mozilla-mplayer
Applications -> Sound and Video -> MPlayer Movie Player

Как да инсталирам Тotem с плъгин за for Mozilla Firefox

sudo apt-get install totem-gstreamer-firefox-plugin
 • Рестартирайте Mozilla Firefox

Как да инсталирам XMMS

sudo apt-get install xmms xmms-skins
wget -c http://easylinux.info/uploads/xmms-wma_1.0.4-2_i386.deb
sudo dpkg -i xmms-wma_1.0.4-2_i386.deb
 • Applications -> Sound & Video -> XMMS

Как да инсталирам amaroK

sudo apt-get install amarok
 • Applications -> Sound & Video -> amaroK

Как да инсталирам RealPlayer 10

sudo apt-get install realplay
 • Applications -> Sound & Video -> RealPlayer 10
 • Real player ще инсталира всички плъгини автоматично в Firefox
 • RealPlayer 10 -> Tools -> Preferences -> Hardware -> Uncheck XVideo

Как да инсталирам Streamtuner

sudo apt-get install streamtuner
sudo apt-get install streamripper
 • Applications -> Sound & Video -> streamtuner

Как да инсталирам Cowbell

sudo apt-get install cowbell
 • Applications -> Sound & Video -> Cowbell Music Organizer

Как да инсталирам ID3 таг редактор(EasyTAG)

sudo apt-get install easytag
 • Applications -> Sound & Video -> EasyTAG

Как да инсталирам Видео редактор (Kino)

sudo apt-get install kino
sudo apt-get install kinoplus
sudo apt-get install kino-timfx
sudo apt-get install kino-dvtitler
 • Applications -> Sound & Video -> Kino Video Editor

Как да инсталирам аудио редактор(Audacity)

sudo apt-get install audacity
 • Applications -> Sound & Video -> Audacity

Как да инсталирам Banshee

sudo apt-get install banshee

Как да инсталирам DVD Ripper (dvd::rip)

sudo apt-get install dvdrip vcdimager cdrdao subtitleripper
sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/rar-2.80
gksudo gedit /usr/share/applications/dvdrip.desktop
 • добавете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Name=dvd::rip 
Comment=dvd::rip
Exec=dvdrip
Icon=/usr/share/perl5/Video/DVDRip/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;AudioVideo;
 • Запишете редактирания файл
 • Applications -> Sound & Video -> dvd::rip

Как да инсталирам AcidRip

sudo apt-get install acidrip

Как да инсталирам Goobox

sudo apt-get install goobox
sudo rm -f /usr/share/applications/goobox.desktop
gksudo gedit /usr/share/applications/goobox.desktop
 • добавете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Name=CD Player & Ripper
Comment=Play and extract CDs
Exec=goobox
Icon=goobox.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;AudioVideo;
 • Запишете редактирания файл
 • Applications -> Sound & Video -> CD Player & Ripper

Как да инсталирам digiKam

sudo apt-get install digikam digikamimageplugins kipi-plugins
 • Applications -> Graphics -> digikam

Как да инсталирам Picasa

gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Добавете следните редове в края на файла
# Google Picasa от Linux хранилище
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free
 • Запишете редактирания файл
sudo apt-get update
sudo apt-get install picasa
 • Applications -> Graphics -> Picasa

Как да инсталирам Интернет TV (DemocracyTV beta)

wget http://ftp.osuosl.org/pub/pculture.org/democracy/linux/ubuntu/democracyplayer-data_0.9.0-1ubuntupcf_all.deb
wget http://ftp.osuosl.org/pub/pculture.org/democracy/linux/ubuntu/democracyplayer_0.9.0-1ubuntupcf_i386.deb
sudo apt-get upgrade
sudo dpkg -i democracyplayer-data_0.9.0-1ubuntupcf_all.deb
sudo apt-get install mozilla-browser mozilla-psm mozilla-dev
sudo dpkg -i democracyplayer_0.9.0-1ubuntupcf_i386.deb

също така трябва да инсталирате пакетие които dpkg ще ви върне като грешки.

sudo apt-get -f install

За да добавите повече формати трябва да инсталирате libxine-extracodecs (проверете Restricted Formats за повече информация)

sudo apt-get install libxine-extracodecs
 • Applications -> Sound & Video -> Democracy TV

Как да инсталирам графичен векторен редактор (Inkscape)

sudo apt-get install inkscape


Втори метод метод:

1. Източете official Inkscape Linux installer.
2. Запишете файла на работното ви поле.
3. Десен клик на мишката "Properties --> Permissions --> Owner:Execute" 
4. Двоен клик на иконата и следвайте инструкциите.

Как да инсталирам Opera

sudo apt-get install opera
 • Applications -> Internet -> Opera
 • За да добавите java Tools->Preferences->Advanced->Content-> маркираите "Enable Java". кликнете "Enable Java..." ..enter "/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/lib/i386" (за sun java) в следващия диалогов прозорец кликнете на "Validate Java Path" бутон.

Как да инсталирам Email клиент (Mozilla Thunderbird)

sudo apt-get install mozilla-thunderbird
 • Applications -> Internet -> Thunderbird Mail Client

Как да инсталирам Pan

sudo apt-get install pan
 • Applications -> Internet -> Pan Newsreader

Как да инсталирам RSS/RDF/Atom Newsreader (RSSOwl)

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
sudo tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
sudo chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gksudo gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh
 • добавете следните редове в новия файл
export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
./run.sh
 • Запишете редактирания файл
sudo chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh
gksudo gedit /usr/share/applications/RSSOwl.desktop
 • добавете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Запишете редактирания файл
 • Applications -> Internet -> RSSOwl

Как да инсталирам Web редактор (Nvu)

sudo apt-get install nvu
sudo rm -f /usr/share/applications/nvu.desktop
gksudo gedit /usr/share/applications/nvu.desktop
 • добавете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Name=Nvu
Comment=Web Development Editor
Exec=nvu
Icon=nvu.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Development;
 • Запишете редактирания файл
 • Applications -> Internet -> Nvu

Как да инсталирам Web редактор (quanta plus)

sudo apt-get install quanta
 • Applications -> Programming -> Quanta Plus

Как да инсталирам Planner

sudo apt-get install planner
 • Applications -> Office -> Project Management


Как да инсталирам jedit

wget -c http://optusnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/jedit/jedit_4.3pre6_all.deb
sudo dpkg -i jedit_4.3pre6_all.deb
 • Applications -> Programming -> Programmers text editor jedit


Как да инсталирам GnuCash

sudo apt-get install gnucash
sudo rm -fr /usr/share/gnome/apps/Applications/
gksudo gedit /usr/share/applications/GnuCash.desktop
 • добавете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Name=GnuCash
Comment=GnuCash Personal Finance
Exec=gnucash
Icon=/usr/share/pixmaps/gnucash/gnucash-icon.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Office;
 • Запишете редактирания файл
 • Applications -> Office -> GnuCash

Как да инсталирам Scribus

sudo apt-get install scribus
 • Applications -> Office -> Scribus

Как да инсталирам Diagram Editor (Dia)

sudo apt-get install dia-gnome
 • Applications -> Graphics -> Dia

Как да инсталирам CHM и xCHM

sudo apt-get install xchm
 • Applications -> Graphics -> xCHM

Как да инсталирам CD/DVD записващ софтуер (GnomeBaker)

sudo apt-get install gnomebaker
 • Applications -> Sound & Video -> GnomeBaker

Как да инсталирам CD/DVD записващ софтуер (K3b)

sudo apt-get install k3b libk3b2-mp3
 • Applications -> Sound & Video -> K3b

Как да инсталирам Dialup PPP клиент (GNOME PPP)

sudo apt-get install gnome-ppp
 • Applications -> Internet -> GNOME PPP

Как да инсталирам Broadband ADSL/PPPoE клиент (RP-PPPoE)

wget -c http://www.roaringpenguin.com/files/download/rp-pppoe-3.8.tar.gz
sudo tar zxvf rp-pppoe-3.8.tar.gz -C /opt/
sudo chown -R root:root /opt/rp-pppoe-3.8/
gksudo gedit /usr/share/applications/RP-PPPoE.desktop
 • Добавете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Name=RP-PPPoE
Comment=RP-PPPoE
Exec=gksudo /opt/rp-pppoe-3.8/go-gui
Icon=pppoeconf.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Как да инсталирам Boot-Up (BUM)

sudo apt-get install bum
 • System -> Administration -> Boot-Up Manager

Как да инсталирам GParted

sudo apt-get install gparted
 • Applications -> System Tools -> GParted

Как да инсталирам защитна стена (Firestarter)

sudo apt-get install firestarter
 • Applications -> System Tools -> Firestarter

Как да инсталирам мрежов анализатор (Ethereal)

sudo apt-get install ethereal
 • Applications -> Internet -> Ethereal

Как да инсталирам мрежов скенер (Nessus)

sudo apt-get install nessus
sudo apt-get install nessusd
sudo nessus-adduser
sudo ln -fs /etc/init.d/nessusd /etc/rc2.d/S20nessusd
sudo /etc/init.d/nessusd start
gksudo gedit /usr/share/applications/Nessus.desktop
 • добавете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Name=Nessus
Comment=Nessus
Exec=nessus
Icon=/usr/share/pixmaps/nessus.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;System;
 • Запишете редактирания файл
 • Applications -> System Tools -> Nessus

Как да инсталирам RAR архиватор (rar)

sudo apt-get install rar
sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/unrar
 • Applications -> Accessories -> Archive Manager

Как да инсталирам допълнителни шрифтове

sudo apt-get install xfonts-intl-arabic
sudo apt-get install xfonts-intl-asian
sudo apt-get install xfonts-intl-chinese
sudo apt-get install xfonts-intl-chinese-big
sudo apt-get install xfonts-intl-european
sudo apt-get install xfonts-intl-japanese
sudo apt-get install xfonts-intl-japanese-big
sudo apt-get install xfonts-intl-phonetic
sudo apt-get install gsfonts-x11
sudo apt-get install msttcorefonts
sudo fc-cache -f -vКак да инсталирам SCIM

sudo apt-get install scim
sudo apt-get install scim-chinese
sudo apt-get install scim-config-socket
sudo apt-get install scim-gtk2-immodule
sudo apt-get install scim-tables-zh
wget -c http://easylinux.info/uploads/fireflysung-1.3.0.tar.gz
sudo tar zxvf fireflysung-1.3.0.tar.gz -C /usr/share/fonts/truetype/
sudo chown -R root:root /usr/share/fonts/truetype/fireflysung-1.3.0/ 
sudo fc-cache -f -v
 • System -> Preferences -> SCIM Input Method Setup
 • За активиране на SCIM
Натиснете 'Ctrl + Space'

Как да инсталирам Desktop аплети (gDesklets)

sudo apt-get install gdesklets
sudo apt-get install gdesklets-data
 • Applications -> Accessories -> gDesklets
 • For more info see: http://www.gdesklets.org/

Как да инсталирам Basic компилатори (build-essential)

sudo apt-get install build-essential

Как да инсталирам конвертор от.rpm на .deb (Alien)

sudo apt-get install alien

Как да инсталирам Anjuta

sudo apt-get install anjuta
 • Applications -> Programming -> Anjuta IDE

Как да инсталирам MonoDevelop

sudo apt-get install mono mono-gmcs mono-gac mono-utils monodevelop

Как да инсталирам Eclipse

sudo apt-get install eclipse
 • Applications -> Development -> Eclipse

Как да инсталирам Blender 3d

sudo apt-get install blender
 • Applications -> Graphics -> Blender 3D modeller

Как да инсталирам играта Tuxracer

sudo apt-get install planetpenguin-racer planetpenguin-racer-data planetpenguin-racer-extras
 • Applications -> Games -> planetpenguin-racer

Как да инсталирам играта Frozen-Bubble

sudo apt-get install frozen-bubble
 • Applications -> Games -> Frozen-Bubble

Как да инсталирам играта Scorched3D

sudo apt-get install scorched3d
gksudo gedit /usr/share/applications/scorched3d.desktop
 • добавете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Name=Scorched 3D
Comment=A 3D Remake Of Scorched Earth
Exec=scorched3d
Icon=
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Game;ArcadeGame;
 • Запишете редактирания файл
 • Applications -> Games -> Scorched 3D

Как да инсталирам стратегическата игра globulation 2 alpha21

wget http://globulation2.org/releases/0.8.21/glob2_alpha21_i386.deb
sudo dpkg -i glob2_alpha21_i386.deb

Трябва да инсталирате грешките които dpkg ще ви върне.

sudo apt-get -f install

за старт използвайте

glob2

Как да инсталирам виртуален планетариум Stellarium

sudo apt-get install stellarium
gksudo gedit /usr/share/applications/stellarium.desktop
 • добавете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Name=Stellarium
Comment=Virtual planetarium
Exec=stellarium
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Education;
Icon=stellarium
 • Applications -> Education -> Stellarium

Втори метод за инсталиранеmethod: (version 0.6.2)

1. Източете Stellarium Linux installer.
2. Запишете го на вашият работен плот.
3. Десен клавиш върху файла:"Properties --> Permissions --> Owner:Execute" и затворете диалоговия прозорец
4. Двоен клик на иконата и следваите инструкциите.


Как да инсталирам Google Earth

wget -c http://dl.google.com/earth/GE4/GoogleEarthLinux.bin
sudo sh GoogleEarthLinux.bin
 • Разрешете /usr/local/google-earth като път за инсталиране
 • След инсталацията кликнете върху Exit.
sudo cp /usr/local/google-earth/googleearth.desktop /usr/share/applications/
 • Applications -> Internet -> Google Earth


Как да инсталирам KDE обучаващи програми

sudo apt-get install kdeedu
 • Applications -> Education -> ...

Как да инсталирам Wine


gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Добавете следните редове в края на файла
# Repository for wine
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main
deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main
 • Запишете редактирания файл
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine
 • За повече информация вижте http://www.winehq.com/

Други Десктоп мениджъри

Радост за очите

Как да инсталирам Xgl/Compiz (Nvidia)

 • За информация как да се пусне XGL на други карти виж тук: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=148351sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Намерете тази секция
Section "Module"
	Load	"i2c"
	Load	"bitmap"
	...
	Load	"type1"
	Load	"vbe"
EndSection
 • Коментираите dri и GLcore (ако ги има)
#	Load	"dri"
#	Load	"GLcore"
 • Уверете се че модула glx е зареден
	Load	"glx"
 • Намерете тази секция(възможно е да има разлика)
Section "Device"
	Identifier	"NVIDIA Corporation NV34M [GeForce FX Go5200]"
	Driver		"nv"
	BusID		"PCI:1:0:0"
EndSection
 • Заменете със следните редове
Section "Device"
	...
	Driver		"nvidia"
	...
	Option		"RenderAccel"		"true"
	Option		"AllowGLXWithComposite" "true"
EndSection
 • Намерете тази секция
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"NVIDIA Corporation NV34M [GeForce FX Go5200]"
	Monitor		"Generic Monitor"
	DefaultDepth	16
 • Уверете се че DefaultDepth е на 24
	DefaultDepth	24
 • Запишете редактирания файл
 • инсталиране на Xgl/Compiz
sudo apt-get install compiz xserver-xgl libgl1-mesa xserver-xorg libglitz-glx1 compiz-gnome
sudo cp /etc/gdm/gdm.conf-custom /etc/gdm/gdm.conf-custom-backup
gksudo gedit /etc/gdm/gdm.conf-custom
 • Заменете всичко с следните редове
# GDM Configuration Customization file.
#
# This file is the appropriate place for specifying your customizations to the
# GDM configuration.  If you run gdmsetup, it will automatically edit this
# file for you and will cause the daemon and any running GDM GUI programs to
# automatically update with the new configuration. Not all configuration
# options are supported by gdmsetup, so to modify some values it may be
# necessary to modify this file directly by hand.
# 
# To hand-edit this file, simply add or modify the key=value combination in
# the appropriate section in the template below. Refer to the comments in the
# gdm.conf file for information about each option. Also refer to the reference
# documentation.
# 
# If you hand edit a GDM configuration file, you should run the following
# command to get the GDM daemon to notice the change. Any running GDM GUI
# programs will also be notified to update with the new configuration.
#
# gdmflexiserver --command="UPDATE_CONFIG <configuration key>"
#
# For example, the "Enable" key in the "[debug]" section would be specified by
# "debug/Enable".
#
# You can also run gdm-restart or gdm-safe-restart to cause GDM to restart and
# re-read the new configuration settings. You can also restart GDM by sending
# a HUP or USR1 signal to the daemon. HUP behaves like gdm-restart and causes
# any user session started by GDM to exit immediately while USR1 behaves like
# gdm-safe-restart and will wait until all users log out before restarting GDM.
# 
# For full reference documentation see the gnome help browser under
# GNOME|System category. You can also find the docs in HTML form on
# http://www.gnome.org/projects/gdm/
# 
# NOTE: Lines that begin with "#" are considered comments.
# 
# Have fun!
[daemon]
[security]
[xdmcp]
[gui]
[greeter]
[chooser]
[debug]
[servers]# Override display 1 to use Xgl
0=Xgl 
[server-Xgl] 
name=Xgl server 
command=/usr/bin/Xgl :0 -fullscreen -ac -accel glx:pbuffer -accel xv:fbo 
flexible=true
 • Създайте скрипт за стартиране на Xgl/Compiz
gksudo gedit /usr/bin/thefuture
 • Добавете следните редове в файла като замените .us с клавиатурната подредба която ползвате.примерно:.gb за United Kingdom. За списък с всички клавиатурни подредби в конзола напишете: ls /usr/share/xmodmap
#!/bin/bash
gnome-window-decorator & compiz --replace gconf decoration wobbly fade minimize cube rotate zoom scale move resize place switcher &
xmodmap /usr/share/xmodmap/xmodmap.us
 • Запишете файла
sudo chmod 755 /usr/bin/thefuture
 • За да стартирате compiz в тази сесия напишете в конзола:
thefuture
 • За да стартирате compiz с зареждане на системата:
  • System -> Preferences -> Sessions
  • Startup Programs -> Add
/usr/bin/thefuture
 • Ако нещо не работи ..............
  • Ако Xgl/Compiz не иска да се стартира или дава грешки след командата "thefuture" пробвайте да рестартирате машината.
  • Ако преместването на прозорците забавя усезателно машината пуснете gconf-editor от терминала и намерете apps/compiz/general/screen0/options. Намерете стринга Disable detect_refresh_rate и го променете на 60. Надявам се че сега всичко работи нармално....
  • Ако вие не искате "bottom expanded panel", напишете в конзола "killall gnome-panel".
 • Трикове
  • Превключване на прозорци = Alt + Tab
  • Подреждане на прозорците на цял екран = F12 ; при кликване на прозорец той заема централно място на екрана
  • Превключване на работните полета с завъртане = Ctrl + Alt + Left/Right Arrow
  • Превключване на работните полета с завъртане и преместване на акривния прозорец = Ctrl + Shift + Alt + Left/Right Arrow
  • Ръчно завъртане на кубът с работните полета = Ctrl + Alt + left-click

Как да инсталирам Xgl/Compiz (ATI)

Как да инсталирам Beryl/AIGLX (Nvidia)

(от Ubuntu Forums)

 • Уверете се че всички пакети са обновени
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
 • Добавете файловите хранилища
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Добавете следните редове в края на файла:
deb http://dev.realistanew.com/beryl edgy beryl
deb http://beryl-mirror.lupine.me.uk/beryl edgy beryl

(ако имате нужда от 64битов beryl дабавете този ред)

deb http://ubuntu.lupine.me.uk/ edgy main-amd64
 • Запишете редактирания файл
sudo apt-get update
 • Инсталираите Beryl
sudo apt-get install beryl-core beryl-plugins beryl-plugins-data emerald beryl-settings beryl-manager beryl beryl-dev emerald-themes
 • Направете архив на xorg.conf
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Добавете следното в xorg.conf в "Screen" секция
# Enable 32-bit ARGB GLX Visuals
  Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
# If you are using an older version of compiz that
# does not support rendering into the Composite
# Overlay Window, you will need to disable clipping
# of GLX rendering to the X Root window with this
# option, or you will get a blank screen after
# starting compiz:
  Option "DisableGLXRootClipping" "True"
 • Добавете следното в xorg.conf в "Device" секцията
Option     "TripleBuffer" "true"
 • Рестартираите X с ctrl+alt+backspace
 • Стартирайте Beryl
beryl-start

или

beryl-manager

Как да инсталирам алтернативен boot splash screen

wget -c http://www.users.on.net/~stubby/usplash-minimalistic_0.1.deb
sudo dpkg -i usplash-minimalistic_0.1.deb
sudo update-alternatives --config usplash-artwork.so
 • Select the minimalistic alternative (/usr/local/lib/usplash/minimalastic.so) by entering the corresponding number. If you ever want to revert back to the original splash, select the default (/usr/lib/usplash/usplash-default.so)
 • Рестартирайте компютъра
 • Повече информация тук: USplash Customization HOWTO .

Комерсиален Софтуер

Как да инсталираме Windows 9X/ME/2000/XP чрез Win4Lin

 • http://www.win4lin.com

Как да инсталираме Windows програми (CrossOver Office)

 • http://www.codeweavers.com

Как да инсталираме Windows игри (Cedega)

 • http://www.transgaming.com

Управление на потребители

Как да създам/променим root парола

sudo passwd root

Как да преустановим root парола

sudo passwd -l root

Как да позволим на потребители с админстраторски права да се логват в GNOME

Security Tab -> Security -> Allow root to login with GDM (маркирано)

Как да преминем към администраторски права в Конзола

sudo -s -H
Password: <напишете потребителската парола>

Как да добавим/редактирам/трием потребители

Users Tab -> Add User.../Properties/Delete
или
sudo useradd jim
sudo userdel jim
 • За повече информация прочети:
man usermod

Как да дабавим/редактирам/трием групи

Groups Tab -> Add Group.../Properties/Delete

Как автоматично да се логваме в GNOME

Security Tab -> Enable Automatic Login (маркирано)
сега изберете потребител от падащото меню.

Как да създадем повече администраторски потребители

EDITOR=gedit sudo visudo
 • Добавете следният ред в края на файла
system_username	ALL=(ALL) ALL
 • Запишете редктирания файл

или добавете всички в admin групата да могат да ползват sudo:

sudo adduser a_username admin


Как да преминем към "sudo" без да пита за парола

EDITOR=gedit sudo visudo
 • Намерете този ред
...
system_username	ALL=(ALL) ALL
...
 • Заменете го със следния
system_username	ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
 • Запишете редактирания файл

Как принудително да унищожим "sudo" сесия

sudo -K

Как да променим правата на файлове/папки

десен клавищ на мишката върху файловете или папката -> Properties
Permissions Tab -> Read/Write/Execute (маркирайте това което ви е нужно)

Как да променим ownership на файлове или папки

sudo chown system_username /местонахождението на файлове или папките

Как да променим files/folders group ownership

sudo chgrp system_groupname /местонахождение на файлове и папки

Хардуер

Активиране на страничните бутони на мишка в FireFox

С малко настройване на xorg.conf е възможно да използвате 5-бутона мишка в FireFox. Това става с някои модели, които са изписани по долу.

 • Logitech MX510
 • Logitech MX518
 • Logitech MX700
 • Intellimouse Explorer (first edition)


sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf

Намерете следните редове в файла коите ще се отвори.

Променете тези редове:

Section "InputDevice"
	Identifier "Configured Mouse"
	Driver "mouse"
	Option "CorePointer"
	...
	Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
	...
	Option "Emulate3Buttons"    "true"
EndSection

на:

Section "InputDevice"
	Identifier "Configured Mouse"
	Driver "mouse"
	Option "CorePointer"
	...
	Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
	...
	Option "Emulate3Buttons"    "true"
	Option "Buttons" "7"
 	Option "ButtonMapping" "1 2 3 6 7"
EndSection


Сега рестартирайте Gnome чрез (Ctrl-Alt-BackSpace). След това проверете дали всичко работи. Ако не работи в Nautilus може да инсталирате imwheel dameon.

Инсталиране и конфигуриране IMWheel

 • Инсталиране на IMWheel
sudo apt-get install imwheel
 • Модифициране на IMWheel конфигурациония файл
gksudo gedit /etc/X11/imwheel/imwheelrc
 • Вмъкнете следните редове в края на файла
".*"
None, Up, Alt_L|Left
None, Down, Alt_L|Right 
"(null)"
None, Up, Alt_L|Left
None, Down, Alt_L|Right


 • Създайте IMWheel start-up скрипт
sudo mkdir /home/login
gksudo gedit /home/login/mouse
 • Вмъкнете следните редове в новия файл
#!/bin/sh
exec xmodmap -e "pointer = 1 2 3 6 7 4 5" &
exec imwheel -k -b "67" &
exec $REALSTARTUP
 • С този ред всички потребители ще имат възможност да стартират скрипта
sudo chmod +x /home/login/mouse
 • Конфигуриране на скрипта да се зарежда при стартиране на машината
  1. Селектирайте 'System' > 'Preferences' > 'Sessions'
  2. Кликнете на StartUp tab
  3. Кликнете Add, след това: /home/login/mouse
  4. Кликнете на OK, и накрая Close
 • Рестартирайте Gnome и всичко би трябвало да работи :)

Как да инсталирам драйвер за NVIDIA

sudo apt-get install nvidia-glx nvidia-kernel-common
sudo nvidia-glx-config enable
 • Е възможно да конфигурирате драйвера ръчно:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • променете "nv" с "nvidia"
 • Пускане на XvMC при конфигуриране на nVidia XvMC файл
sudo gedit /etc/X11/XvMCConfig
 • Добавете следните редове в новия конфиг. файл:
libXvMCNVIDIA_dynamic.so.1
 • За да ползвате XvMC за видео акселерация прочетете тук: [[1]]
xine -V xxmc filename.ts
mplayer -vo xvmc -vc ffmpeg12mc filename.ts

Как да инсталирам Beta драйвер за видео карта NVIDIA


sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • добавете този ред в зависимост от вашата процесорна архитектура
deb http://albertomilone.com/drivers/edgy/nonlegacy/32bit binary/
deb http://albertomilone.com/drivers/edgy/nonlegacy/64bit binary/
 • Запишете редактирания файл
 • Добавете GPG ключ
wget http://albertomilone.com/drivers/tseliot.asc
gpg --import tseliot.asc
gpg --export --armor albertomilone@alice.it | sudo apt-key add -
 • Обновете и инсталирайте
sudo apt-get update
sudo apt-get install nvidia-glx
sudo apt-get upgrade


sudo nvidia-xconfig
 • Рестартирайте машината.

Как да премахнем NVIDIA лого при зареждане на GNOME

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Намерете тази секция
 ...
Section "Device"
	Identifier	"NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
	Driver		"nvidia"
	BusID		"PCI:1:0:0"
...
 • Добавете следния ред
  Option		"NoLogo"
 • Запишете файла

Как да инсталирам драйвер за ATI

 • Виж Unofficial ATI Linux driver wiki
 • или Ubuntuforums.org
 • или PenLUG.org

Как да инталирам драйвер за Intel

Забележка: Този драйвер е за Intel® 82830M, 82845G, 82852GM, 82855GM, 82865G, and 82915G/GM .

wget -c http://downloadmirror.intel.com/df-support/8211/eng/dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm
sudo alien dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm
sudo dpkg -i dri-i915_v1.1-20041218_i386.deb

Как да изведем информация за CPU температура скорост на бентилатора и напреженията (lm-sensors)

sudo apt-get install lm-sensors

Създаите файл с име mkdev.sh, и копирайте следните редове в него

#!/bin/bash
# Here you can set several defaults.
# The number of devices to create (max: 256)
NUMBER=32
# The owner and group of the devices
OUSER=root
OGROUP=root
# The mode of the devices
MODE=600
# This script doesn't need to be run if devfs is used
if [ -r /proc/mounts ] ; then
if grep -q "/dev devfs" /proc/mounts ; then
echo "You do not need to run this script as your system uses devfs."
exit;
fi
fi
i=0;
while [ $i -lt $NUMBER ] ; do
echo /dev/i2c-$i
mknod -m $MODE /dev/i2c-$i c 89 $i || exit
chown "$OUSER:$OGROUP" /dev/i2c-$i || exit
i=$[$i + 1]
done
#end of file

Изпълнете следното

sudo chmod +x mkdev.sh
./mkdev.sh

Сега при детектване на сензорите натискайте винаги "y" на всички въпроси.

sudo sensors-detect

Заредете модула в ядрото

sensors -s

Сега вижте какво ще покаже :)

sensors

Как да контролирам скороста на вентилаторите (lm-sensors)

Инсталираите първо lm-sensors. След това пуснете pwmconfig за да тества вашите вентилатори.

pwmconfig

Ако е възможно да контролирате скороста това е супер. Сега създайте файл с име и место които се нарича така /etc/init.d/fancontrol, и копираите следните редове в него.

#!/bin/sh
#
# Fancontrol start script.
#
set -e
# Defaults
DAEMON=/usr/sbin/fancontrol
PIDFILE=/var/run/fancontrol-pid
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
test -f $DAEMON || exit 0
. /lib/lsb/init-functions
case "$1" in
    start)
        log_begin_msg "Starting fancontrol daemon..."
        start-stop-daemon --start -o -q -m -b -p $PIDFILE -x $DAEMON
        log_end_msg $?
        ;;
    stop)
        log_begin_msg "Stopping fancontrol daemon..."
        start-stop-daemon --stop -o -q -p $PIDFILE
        log_end_msg $?
        ;;
    force-reload|restart)
        sh $0 stop
        sh $0 start
        ;;
    *)
        log_success_msg "Usage: /etc/init.d/fancontrol {start|stop|restart|force-reload}"
        log_success_msg " start - starts system-wide fancontrol service"
        log_success_msg " stop - stops system-wide fancontrol service"
        log_success_msg " restart, force-reload - starts a new system-wide fancontrol service"
        exit 1
        ;;
esac
exit 0

Направете го excutable

sudo chmod +x /etc/init.d/fancontrol

Тествайте го

/etc/init.d/fancontrol start

и

/etc/init.d/fancontrol stop

Ако работи добре добавете следните редове тук: /etc/rc.local, преди "exit 0"

/etc/init.d/fancontrol start


Как да видим температурата на GPU NVIDIA (nvidia-settings)

В терминал апишете:

nvidia-settings

Как да инсталирам хардуерен монитор (GKrellM)

 • Инсталирай първо lm-sensors за мониторинг на CPU температура,скорост на вентилатори и напрежения в GKrellM.
 • Инсталирай nvidia драйвер за мониторинг на GPU температура.
 • Инсталирай hddtemp първо за мониторинг на температурен сензор за твърдия диск.
sudo apt-get install hddtemp

GKrellM е хардуерен монитор за CPU ,GPU температури, скорост на вентилатори,бордови напрежения, мрежов трафик и много други. Инсталацията е много лесна и на няколко стъпки а конфигурирането е супер лесно чрез мишката и наколко клика. Може така да си настройте нещата че при достигането на определено ниво на температурата да се включи аларма която да ви извести.

sudo apt-get install gkrellm

За стартиране на приложението

Click Applications -> System Tools -> GKrellM

За конфигуриране на настройките

десен клик с мишката върху GKrellM -> Configuration


Добавяне на звукова аларма: Изберете си звук които да се пуска при аларма. Може да си запише свой звук с Audacity. След това отидете на:

Configuration -> Builtins folder (Left side)-> Sensors -> Temperatures folder (Right side)-> CPU -> Alerts Button

Paste ONE of the following lines into a Terminal window first to test the sound. If you have two sound cards, you can use "-ao oss:/dev/dsp1" option to route the sound to the second sound card. Modify the file path and name so it points to the correct file. If you can hear the sound, then copy that line to a command line text field on the GKrellM's Alerts window.

mplayer /home/myfolder/alert_messages/heat_alert.mp3
mplayer -ao oss:/dev/dsp1 /home/myfolder/alert_messages/heat_alert.mp3

Как да идентифицирам Мodem чипсет

wget -c http://easylinux.info/uploads/scanModem.gz
gunzip -c scanModem.gz > scanModem
chmod +x scanModem
sudo cp scanModem /usr/bin/
 • За идентифициране на Modem чипсет
sudo scanModem
gedit Modem/ModemData.txt

Как да инсталирам Windows Wireless драйвер (Ndiswrapper)

 • Прочети #Общи бележки
 • Първо ви трява копие на драйвера за вашето Wireless ethernet устройство.
 • Това важи само ако си намерите картата в списъка на поддържаните устройства.
 • Моля посетете на официалнно поддържаните карти


 • Намерете ако имате зареден acx модул.
lsmod | grep acx
 • Премахнете acx модула ако го намери. Внимание: Ново ядро ще зареди модула отново. Запомнете че следващите стъпки трябва да се изпълняват винаги когато обновите ядрото.
sudo rmmod acx
sudo mv /lib/modules/2.6.15-26-386/kernel/drivers/net/wireless/acx /root/
 • Инсталиране на ndiswrapper и драйвери
sudo apt-get install ndiswrapper-utils
sudo ndiswrapper -i /location_of_your_wireless_driver/your_driver.inf
sudo ndiswrapper -l
sudo modprobe ndiswrapper
 • Заредете ndiswrapper при зареждане на системата
sudo ndiswrapper -m
gksudo gedit /etc/modules
 • Добавете модула при стартиране
ndiswrapper
 • Сега може да настрийте вашето уцтройство с ifconfig и iwconfig.
приемаме че: wlan0 е вашето устройство.
sudo iwconfig wlan0 essid "AP" key ababababababababab mode Managed
iwconfig


Как да инсталирам Modem драйвер (SmartLink)

uname -r (must be 2.6.10-5-386)
wget -c http://easylinux.info/uploads/sl-modem-modules-2.6.10-5-386_2.9.9a-1ubuntu2+2.6.10-34_i386.deb
sudo dpkg -i sl-modem-modules-*.deb
sudo apt-get install sl-modem-daemon

Как да конфигурирам PalmOS устройство

gksudo gedit /etc/udev/rules.d/10-custom.rules
 • Добавете следните рдове в края на файла
BUS="usb", SYSFS{product}="Palm Handheld*", KERNEL="ttyUSB*", NAME{ignore_remove}="pilot", MODE="666"
 • Сапишете редктирания файл
 • Добавете pilot-applet към лентата с задачи като кликнете върху него с десен клавиш на празно място
 • Следвайте инструкциите на екрана

Как да листвам партиции

sudo fdisk -l
 • Също така използвайте System -> Administration -> Disks

Как да проверим свободното място на дисковете

df -Th
 • Също така може да ползвате System -> Administration -> Disks

Как да монтирам устройства

mount

Как да листвам PCI устройства

lspci

Как да листвам USB устройства

lsusb

Как да повишим скороста на CD/DVD-ROM

пример: Уверете че /dev/cdrom е вашето CD/DVD-ROM устройство
sudo hdparm -d1 /dev/cdrom
sudo cp /etc/hdparm.conf /etc/hdparm.conf_backup
gksudo gedit /etc/hdparm.conf
 • Добавете следните редове в края на файла
/dev/cdrom {
  dma = on
}
 • Запишете редактирания файл

Как да монтирам/демонтирам ръчно CD/DVD-ROM и показване на всички скрити файлове и папки

пример: Уверете се че /media/cdrom0/ е вашето CD/DVD-ROM устройство
 • за монтиране на CD/DVD-ROM
sudo mount /media/cdrom0/ -o unhide
 • За демонтиране на CD/DVD-ROM
sudo umount /media/cdrom0/

Как да демонтирам ръчно скоростно CD/DVD-ROM

пример: Уверете се че /media/cdrom0/ е вашето CD/DVD-ROM устройство
sudo umount /media/cdrom0/ -l

Как де обновим /etc/fstab без да рестартираме системата

sudo mount -a

CD/DVD запис

Как да изтрием CD-RW/DVD-RW

пример: приемаме че /dev/cdrom е вашето CD/DVD-ROM
sudo umount /dev/cdrom
cdrecord dev=/dev/cdrom blank=fast

Как да запишем файлове/папки на CD/DVD

nautilus burn:///
 • File Browser: CD/DVD Creator
 • Преместете файлове или папки в прозореца
File Menu -> Write to Disc... -> Write

Как да запишем (ISO) файл върху CD/DVD

Десен клавиш върху ISO файла -> Write to Disc... -> Write

Как да копирам CD/DVD

Как да създадем ISO от CD/DVD

пример: приемаме че е /dev/cdrom вашето устроиство CD/DVD-ROM
sudo umount /dev/cdrom
dd if=/dev/cdrom of=file.iso bs=1024

Как да създадем ISO от файлове и папки

mkisofs -o file.iso /location_of_folder/

Как да създадем MD5 checksum файл

md5sum file.iso > file.iso.md5

Как да проверим MD5 checksum на файл

пример: приемаме че file.iso и file.iso.md5 са в една папка
md5sum -c file.iso.md5

Как да монтирам/демонтирам ISO без да го записвам

sudo mkdir /media/iso
sudo modprobe loop
sudo mount file.iso /media/iso/ -t iso9660 -o loop
 • За демонтиране на ISO файл
sudo umount /media/iso/

Как да променим скоростта по подразбиране на CD/DVD записвачка

/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> default_speed (set/change the burn speed)

Как да разрешим burnproof на CD/DVD записвачката

/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> burnproof (Checked)

Как да разрешим на overburn за CD/DVD записвачката

/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> overburn (Checked)

Мрежи

Как да конфигурирам Google Talk

 • Виж отговорите от: Google Talk Help Center

Как да активирам/деактижирам мрежови връзки

Connections Tab -> Select "Ethernet connection" -> Activate/Deactivate

Как да конфигурирам мрежови връзки

Connections Tab -> Select "Ethernet connection" -> Properties
Connection -> Enable this connection (маркирано)
Connection Settings -> Configuration: селектираите "DHCP/Static IP address"
DNS Tab -> DNS Servers -> Add/Delete

Как да конфигурирам dialup

sudo pppconfig
 • За връзка чрез dialup
sudo pon provider_name
 • За прекъсване на dialup
sudo poff

Как да конфигурирам broadband връзка

sudo pppoeconf

Как да сменим името на компютъра

General Tab -> Host Settings -> Hostname: Задаите името на компютъра 
 • Затворете всички отворени приложения и рестртираите компютъра

Как да променим computer descriptions

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
 server string = %h server (Samba, Ubuntu)
...
 • Заменете със следния ред
 server string = new_computer_descriptions
 • Запишете редактирания файл
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Как да сменим Домеин и Работна група

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
 workgroup = MSHOME
...
 • Заменете със следния ред
 workgroup = нов домеин или група
 • Запишете редактирания файл
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Как да привържем локална машина с динамично IP да полазва безплатния DynDNS

sudo apt-get install ipcheck
gksudo gedit /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update.sh
 • Въведете следните редове в нов файл:
 #!/bin/sh
 USERNAME=моето име
 PASSWORD=моята парола
 HOSTNAME=моя dyndns.org
 cd /root/
 if [ -f /root/ipcheck.dat ]; then
 ipcheck -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
 else
 ipcheck --makedat -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
 fi
 • Запишете файла
sudo chmod 700 /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update.sh
sudo sh /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update.sh

Как да лесно да споделиме папки в мрежа

Десен клик на папката -> Share folder
Shared folder -> Share with: селектирайте "SMB"
Share properties -> Name: Укажете име за споделяне

Как да браузваме мрежови компютри

приемаме че: Мрежовите връзки са настроени правилно
Ако машините или споделените ресурси не могат да се видят пробваите ръчно
Прочети #Как да получа достъп до мрежови папки без монтиране
 • Places -> Network Servers

Как да получа достъп до мрежови папки без монтиране

приемаме че: Мрежовите връзки са настроени правилно
Машина с IP: 192.168.0.1
Име на споделена папка: linux
 • Натиснете 'Alt+F2' (Run Application...) накрая enter:
smb://192.168.0.1/linux

Как да монтирам/демонтирам мрежови папки ръчно и да разрешиме на потребителите да четат

приемаме че: Мрежовите връзки са настроени правилно
Машина с IP: 192.168.0.1
Потребителско име на мрежова машина: myusername
Парола на мрежова машина: mypassword
Име на споделена папка: linux
Път на локално монтирана папка: /media/sharename
 • За монтиране на мрежови папки
sudo mkdir /media/sharename
sudo mount //192.168.0.1/linux /media/sharename/ -o username=myusername,password=mypassword
 • За демонтиране на мрежови папки
sudo umount /media/sharename/

Как да монирам/демонтирам ръчно мрежови папки и позволяване на потребителите да четат и пишат

 • Прочети #Общи бележки
 • Прочети [[#Как да инсталирам Samba за споделяне на файлове и папки
приемаме че: Мрежовите връзки са настроени правилно
Машина с IP: 192.168.0.1
Потребителско име на мрежова машина: myusername
Парола на мрежова машина: mypassword
Име на споделена папка: linux
Път на локално монтирана папка: /media/sharename
 • За монтиране на мрежови папки
sudo mkdir /media/sharename
sudo mount //192.168.0.1/linux /media/sharename/ -o username=myusername,password=mypassword,dmask=777,fmask=777
 • За демонтиране на мрежови папки
sudo umount /media/sharename/

Как да монтирам/демонтирам мрежови папки при стартиране на системата и позволяване на потребителите да четат

 • Прочети #Общи бележки
 • Прочети [[#Как да инсталирам Samba за споделяне на файлове и папки
приемаме че: Мрежовите връзки са настроени правилно
Машина с IP: 192.168.0.1
Потребителско име на мрежова машина: myusername
Парола на мрежова машина: mypassword
Име на споделена папка: linux
Път на локално монтирана папка: /media/sharename
sudo mkdir /media/sharename
gksudo gedit /root/.smbcredentials
 • Въведете следните редове в края на файла
Потребителско име=myusername
Потребителска парола=mypassword 
 • Запишете редактирания файл
sudo chmod 700 /root/.smbcredentials
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Добавете следните редове в края на файла
//192.168.0.1/linux  /media/sharename smbfs credentials=/root/.smbcredentials  0  0

Как да монтирам/демонтирам мрежови папки при стартирана на систремата и позволяване на потребителите да четат и пишат

 • Прочети #Общи бележки
 • Прочети [[#Как да инсталирам Samba за споделяне на файлове и папки
приемаме че: Мрежовите връзки са настроени правилно
Машина с IP: 192.168.0.1
Потребителско име на мрежова машина: myusername
Парола на мрежова машина: mypassword
Име на споделена папка: linux
Път на локално монтирана папка: /media/sharename
sudo mkdir /media/sharename
gksudo gedit /root/.smbcredentials
 • Вмъкнете следните редове в края на файла.
Потребителско име=myusername
Парола=mypassword
 • Запишете редактирания файл
sudo chmod 700 /root/.smbcredentials
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Добавете следните редове в края на файла
//192.168.0.1/linux  /media/sharename smbfs credentials=/root/.smbcredentials,dmask=777,fmask=777 0  0

Как да накараме ipw2200 и wpa да работят

 • Виж: Ubuntuforuns.org how-tos

Как да конфигурирам и стартирам PPTP тунел (VPN)

 • Прочети #Общи бележки
 • Използвай these instructions за автоматично инсталиране на PPTP клиент
'или
 • Инсталирай ръчно
wget -c http://linux.edu.lv/uploads/content/pptp.tar.gz
tar zxvf pptp.tar.gz
sudo sh ./pptp/install
 • За конфигуриране на PPTP клиент
gksudo gedit /usr/share/applications/pptpconfig.desktop
 • Заменете съдържанието на файла със следните редове
[Desktop Entry]
Name=PPTP Client
Comment=Configure and start PPTP tunnels (VPN)
Categories=Application;Network
Encoding=UTF-8
Exec=gksudo pptpconfig
Icon=gnome-remote-desktop.png
StartupNotify=true
Terminal=false
Type=Application
 • Стартираите клиента от Applications -> Internet -> PPTP Client

Как да конфигурирам Ubuntu/Kubuntu със WPA използваики Network-Manager


За Ubuntu:

sudo apt-get install network-manager-gnome

За Kubuntu (will install knetworkmanager):

sudo apt-get install network-manager-kde

Logout/Reboot.

Ubuntu users should now see the NetworkManager Applet in the Gnome notification area. Kubuntu users will probably have to run knetworkmanager before they see NetworkManager in the systray.

If instead, you get a "The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot continue." message, then:

sudo gtk-update-icon-cache -f /usr/share/icons/hicolor

Once Network-Manager is installed, click on the NM icon in the notification area (default is at the top right of Ubuntu/Gnome). Choose your network, then enter your passphrase. Type a password for the keyring, and you're set.

If you don't see your network, click "Create New Wireless Network...", type your essid/networkname, then choose "WPA Personal" for wireless security.

 • Note: If you installed Kubuntu then installed ubuntu-desktop & network-manager-gnome, you may not be able to use network-manager in Gnome, if at all. In this case, you may have to use WPA Supplicant and do some manual editing of conf files to get WPA up and running.
 • Note: When you first log into Gnome/KDE, the keyring application will ask for a password. Future revisions of Network-Manager should resolve this.

Отдалечено администриране чрез XDMPC

Windows


Как да монтирам/демонтирам ръчно Windows партишън (NTFS) и разрешаване на потребителите да четат


Приемаме че: /dev/hda1 е мястото където е инсталиран Windows (NTFS)
Локално монтирана директория: /media/windows
 • За монтиране на Windows
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
 • За демонтиране на Windows
sudo umount /media/windows/

Как да монтирам/демонтирам ръчно Windows партишън (FAT) и разрешаване на потребителите да четат и пишат

Приемаме че: /dev/hda1 е мястото където е инсталиран Windows (FAT)
Локално монтирана директория: /media/windows
 • За монтиране на Windows
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
 • За демонтиране на Windows
sudo umount /media/windows/

Как да монтирам Windows партишън (NTFS) при стартиране на системата, и разрешаване на потребителите да четат

Приемаме че: /dev/hda1 е мястото където е инсталиран Windows (NTFS)
Локално монтирана директория: /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Добавете следния ред в края на файла
/dev/hda1  /media/windows ntfs nls=utf8,umask=0222 0  0
 • Запишете редактирания файл

Как да монтирам Windows партишън (FAT) при стартиране на системата и позволяване на потребителите да четат и пишат

Приемаме че: /dev/hda1 е мястото където е инсталиран Windows (FAT)
Локално монтирана директория: /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Добавете следния ред в края на файла
/dev/hda1  /media/windows vfat iocharset=utf8,umask=000 0  0
 • Запишете редактирания файл

Как да монтирам Windows партишън (NTFS) при стартиране на машината и разрешаване на потребителите да четат и пишат

Внимание: Писането върху Ntfs е в разработка и експериментално. Ползването на следващото приложение може да доведе до сривове и проблеми. Изполването му става само на ваша отговорност.!

sudo apt-get install ntfs-3g
 • Създаите локално монтирана директория и редактирайте fstab файл така че да монтира създадената директория.
Приемаме че: /dev/hda1 е мястото където е инсталиран Windows (NTFS)
Локално монтирана директория: /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
gksudo gedit /etc/fstab
 • Добавете следния ред.
/dev/hda1  /media/windows  ntfs-3g  auto,gid=1002,umask=0002  0  0
 • Запишете редактирания файл.

Сигурност

Стартиращо меню


Как да придобием root права без да се логваме

 • Прочети #Общи бележки
 • Лесен метод (това няма да работи ако GRUB менюто е с парола)
  • Пуснете машината
  • Ако GRUB менюто е скрито натиснете 'Esc' за да влезнете в него
  • Селектирайте
Ubuntu, kernel 2.6.10-5-386 (recovery mode)
  • Натиснете 'Enter' за старт

Как да модифицирам kernel boot-up аргументи, за придобиване на root права

 • Прочети #Общи бележки
 • Стартирайте машината
 • Ако GRUB менюто е скрито натиснете 'Esc' за да влезнете в него
 • Ако GRUB е защитен с парола, натиснете 'p' за да го отключите
 • Селектирайте
Ubuntu, kernel 2.6.10-5-386
 • Натиснете 'e' за да въведете команда за стартиране
 • Селектирайте
kernel /boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash
 • Натиснете 'e' за да редактирате boot кондата
 • Добавете "rw init=/bin/bash" в края на реда
grub edit> kernel /boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash rw init=/bin/bash
 • Натиснете 'b' за старт

Как да използвам Ubuntu Installation CD, за придобиване на root права

 • Прочети #Общи бележки
 • Стартирайте машината с Ubuntu инсталационно CD
 • В "boot:" задайте "rescue" аргумент
boot: rescue
 • Следвайте инструкциите на екрана

Как да сменим root парола при забравена такава

# passwd root
 • За смяна на потребителска парола
# passwd system_main_username

Как да сменим GRUB парола при забравена такава

grub
grub> md5crypt
Password: ****** (ubuntu)
Encrypted: $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (криптирана парола)
grub> quit
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете този ред
...
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
...
 • Заменете го със следния
password --md5 $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (криптираната парола по горе)
 • Запишете редактирания файл

Как да въстановим GRUB след инсталация на Windows

 • Use Super Grub Disk
 • Повече информация може да намерите тук here

(FIX)Как да установим името boot диск (hd0, hd1, hd2 )

Натиснете "c" в boot менюто. Ако boot менюто не се вижда натиснете ESC за да се покаже.

Напишете:

root (hd0,0)

Повечето системи приемат по подразбиране следното:(hd0,0) ext2fs", which should be your current Linux drive. Now change hd0 to hd1 to see what is there.

root (hd1,0)

If you get "(hd1,0) filesystem type unknown, partition type 0x7", then hd1 is a Windows drive.

Now change hd1 to hd2, keep going until you reach hd7.

Как да добавим Windows в GRUB менюто

Приемаме че: /dev/hda1 е партицията на която е инсталиран Windows
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Добавете следните редове в края на файла
title		Microsoft Windows
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
 • Запишете редактирания файл


(FIX) Как добавим Windows инсталация върху SATA диск

This configuration applies to people who have Linux installed on a IDE drive, and Windows installed on a seperate SATA. The IDE drive boots first, so we need to add an entry to the boot menu on the Linux disk. Here we assume the name of your Windows drive is hd1. If you are not sure, click the link above to find out.

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Добавете следните редове в края на файла
title      Windows XP on SATA drive
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader (hd1,0)+1
 • Запишете редактирания файл

Как да четем Linux партиции (ext2, ext3) в Windows машина

или
 • Виж www.fs-driver.org

Трикове

Как да рестартирам GNOME без да рестартирам машината

 • Прочети #Общи бележки
 • Запишете и затворете всички отворени програми
Press 'Ctrl + Alt + Backspace'
или
sudo /etc/init.d/gdm restart

Ако след инсталиране на pixbuf теми (Murinna) те не тръгват

В конзола напишете следното

sudo apt-get install gtk2-engines-pixbuf

Как да изключим Num Lock при стартиране на GNOME

sudo apt-get install numlockx
sudo cp /etc/X11/gdm/Init/Default /etc/X11/gdm/Init/Default_backup
gksudo gedit /etc/X11/gdm/Init/Default
 • Намерете този ред
...
exit 0
 • Добавете следния ред преди него
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
 /usr/bin/numlockx on
fi

Как да приложим функцията Caps Lock на друг клавиш

gksudo gedit /etc/console-tools/remap
В конзола
 • Променете
#s/keycode 58 = Caps_Lock/keycode 58 = Control/;

на

s/keycode 58 = Caps_Lock/keycode 58 = Control/;
 • Запишете вашата работа
sudo /etc/init.d/console-screen.sh
 • Пробвайте го
В X
gksudo gedit ~/.Xmodmap
 • Добавете това:
keycode 66 = Control_L
clear Lock
add Control = Control_L
 • Сега потвърдете промените.
xmodmap ~/.Xmodmap
 • За потвърждажане преди стартиране
  • If ~/.xinitrc does not exist,
cp /etc/X11/xinit/xinitrc ~/.xinitrc
 • В всички кутии
gedit ~/.xinitrc
 • Първият ред трябва да е такъв:
xmodmap ~/.Xmodmap
 • Рестартираите X (Ctrl - Alt - Backspace)
 • Log In, в pop up прозорец които излезе добавете .Xmodmap Запишете to the left side with the add button, and Save.

Как да се стартират програми автоматично при стартиране на GNOME

Startup Programs Tab -> Add/Edit/Delete

Как да ускорим нашата Ubuntu кутийка

 • Прочетете следната статия: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=189192

Как да превключим в конзолен режим под GNOME

Press 'Ctrl + Alt + F1' (F2 - F6)
 • За превключване между конзолни сесии
Натиснете 'Alt + F1' (F2 - F6)
 • За връщане в GNOME
Натиснете 'Alt + F7'

Как да изключим рестартирането на Gnome чрез Ctrl+Alt+Backspace

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Добавете следните редове в края файла
Section "ServerFlags"
	Option		"DontZap"		"yes"
EndSection

Как при натискане на Ctrl+Alt+Del да се отвори системен монитор на GNOME

gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/global_keybindings/run_command_9 "<Control><Alt>Delete"
gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/keybinding_commands/command_9 "gnome-system-monitor"

Как да рефрешнем GNOME среда

killall nautilus

Как да рефрешнем GNOME панелите

killall gnome-panel


Как да резрешим autosave в Gedit и да изключим създаването на временни файлове

/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> create_backup_copy (демаркирано)
/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> auto_save (моркирано)

Как да накарам Nautilus да показва скритите файлове и папки

 • Прочети #Общи бележки
 • Places -> Home Folder
 • За временно показване на скритите файлове в Nautilus
Press 'Ctrl + H'
 • За постоянно показване на скритите файлове в Nautilus
Edit Menu -> Preferences
Views Tab -> Default View -> Show hidden and backup files (маркирано)

Как да браузваме файлове и папки в Nautilus с администраторски акаунт

gksudo gedit /usr/share/applications/Nautilus-root.desktop
  • Добарете следните редове в новия файл
[Desktop Entry]
Name=File Browser (Root)
Comment=Browse the filesystem with the file manager
Exec=gksudo "nautilus --browser %U"
Icon=file-manager
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;System;
 • За преглеждане на файлове и папки като root в Nautilus
  • Applications -> System Tools -> File Browser (Root)

Как да променим асоциацията на програми "Open with"

С десен бутон на мишката върху файла -> Properties
Open With Таб -> Add
селектирайте "Open with" program
Select "Open with" program (маркирано)

Как Mozilla Thunderbird да отваря писмата по подразбиране

Mail Reader Tab -> Default Mail Reader -> Command: mozilla-thunderbird %s

How to open files as root user via right click

gedit $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ as\ root
 • добавете следните редове в новия файл
for uri in $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS; do
	gksudo "gnome-open $uri" &
done
 • Запишете редактирания файл
chmod +x $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ as\ root
С десен клавиш на мишката върху файла -> Scripts -> Open as root

Как да изклчючим системните звуци в Конзолата

Edit Menu -> Current Profile...
General Tab -> General -> Terminal bell (демаркирано)

Как да зареждам Web страници по бързо в Mozilla Firefox

Address Bar -> about:config
Filter: ->
network.dns.disableIPv6 -> true
network.http.pipelining -> true
network.http.pipelining.maxrequests -> 8
network.http.proxy.pipelining -> true
 • Рестартирай Mozilla Firefox

Как да изключим beep звуци в Mozilla Firefox

Address Bar -> about:config
Filter: -> accessibility.typeaheadfind.enablesound -> false
 • Рестартирай Mozilla Firefox


Как да инсталирам по лесно чрез (Synaptic)

 • Прочети #Общи бележки
 • System -> Administration -> Synaptic Package Manager
 • за разрешаване на Universe и Multiverse файлови хранилища
  1. Settings -> Repositories
  2. В Installation Media прозорец, кликнете върху Add. There are three separate repositories; Dapper Drake, Security Updates and Updates. Select each repository and check Officially supported, Restricted copyright, Community maintained (Universe) and Non-free (Multiverse). Ensure you click OK between each repository to save your changes
  3. You should now see those three repositories under Channels. Make sure Officially supported, Restricted copyright, Community maintained (Universe) and Non-free (Multiverse) appears under each repository
 • To add backports and PLF (new versions of many applications. Unsupported. May contain illegal packages. Use at own risk.)
  1. Settings -> Repositories
  2. Click on Add and then Custom
  3. Paste the following four lines into the box and click Add Repository, one line at a time:
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse
deb http://packages.freecontrib.org/plf edgy-plf free non-free
deb-src http://packages.freecontrib.org/plf edgy-plf free non-free 
 • To refresh the list of known packages (equivalent to apt-get update)
Edit Menu -> Reload Package Information
 • To install all possible upgrades (equivalent to apt-get upgrade)
Edit Menu -> Mark All Upgrades... -> Default Upgrade
Edit Menu -> Apply Marked Changes
 • To search for a package (equivalent to apt-cache search package_name)
Edit Menu -> Search... Specify the package name
 • To install the selected package (equivalent to apt-get install package_name)
Select "package_name"
Package Menu -> Mark for Installation
Edit Menu -> Apply Marked Changes
 • To remove installed package (equivalent to apt-get remove package_name)
Select "package_name"
Package Menu -> Mark for Removal
Edit Menu -> Apply Marked Changes

What packages do the extra repositories provide

 • The PLF repository provides
  1. DVD playback support (libdvdcss2)
  2. Skype
  3. Sun Java SDK (Software Development Kit) and JRE (Java Runtime Environment)
  4. Opera Web browser
  5. RealPlayer 10
  6. Win32 binary multimedia codecs

Как да инсталирам деинсталирам.deb файлове

sudo dpkg -i име_на_файл.deb
 • За деинсталиране на .deb файлове
sudo dpkg -r име_на_файл

Как да проверим версията на инсталирания пакет

dpkg -l име_на_пакета

Как да конвертирам .rpm файлове на .deb файлове

sudo alien име_на_пакета.rpm


Как да променя имената на файлове в една директория на веднъж

wget -c http://easylinux.info/uploads/mvb_1.6.tgz
sudo tar zxvf mvb_1.6.tgz -C /usr/share/
sudo chown -R root:root /usr/share/mvb_1.6/
sudo ln -fs /usr/share/mvb_1.6/mvb /usr/bin/mvb
 • За промяна на имената на файловете в директорията
mvb NEW_NAME

Как да манипулирам всички графични файлове в дадена директория

sudo apt-get install imagemagick
wget -c http://easylinux.info/uploads/bbips.0.3.2.sh
sudo cp bbips.0.3.2.sh /usr/bin/bbips
sudo chmod 755 /usr/bin/bbips
 • За манипулиране на всички графични файловве в една директория
bbips

How to set System-wide Environment Variables

sudo cp -p /etc/profile /etc/profile_backup
gksudo gedit /etc/profile
 • Append the System-wide Environment Variables at the end of file
 • Save the edited file

Как да запишем "man" изходи в файл

man command | col -b > file.txt

Как да скрием GRUB менюто при зареждане на системата

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете този ред
...
#hiddenmenu
...
 • Заменете със следния ред
hiddenmenu
 • Запишете редактирания файл

Как да променим времето в GRUB менюто за изчакване

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете този ред
...
timeout   3
...
 • Заменете със следния ред
timeout   X_seconds
 • Запишете редктирания файл

Как да сменим операционната система по подразбиране в GRUB менюто

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете този ред
...
default   0
...
 • Заменете със следния ред
default   X_sequence
 • Запишете редактирания файл

Как да поставим изображение в GRUB менюто

Приемаме че: hd0,1 е мястото където е инсталиран Ubuntu boot партиция
wget -c http://easylinux.info/uploads/ubuntu.xpm.gz
chmod 644 ubuntu.xpm.gz
sudo mkdir /boot/grub/images
sudo cp ubuntu.xpm.gz /boot/grub/images/
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете тази секция
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#   grub-install(8), grub-floppy(8),
#   grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#   and /usr/share/doc/grub-doc/.
...
 • Добавете следния ред в нея
splashimage (hd0,1)/boot/grub/images/ubuntu.xpm.gz
 • Запишете редактирания файл

Как да конвертирам Wallpaper на Splash картинка за GRUB меню

Приемаме че:. wallpaper.png е картинката която ще конвертираме на Splash
splashimage.xpm.gz е името на файла които ще е нужен
convert -resize 640x480 -colors 14 wallpaper.png splashimage.xpm && gzip splashimage.xpm

Как GRUB да показва само номера на кърнела

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup-`date +%F`
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете следния ред
...
# howmany=all
...
 • Заменете го със следния
# howmany=1
 • Запишете редактирания файл

Как временно да спрем процеси

Press 'Ctrl + C'

Как да пускам/спирам процеси

Как при спирането на сиситемата да се изтрива съдържанието в /tmp папката

sudo cp /etc/init.d/sysklogd /etc/init.d/sysklogd_backup
gksudo gedit /etc/init.d/sysklogd
 • Намерете тази секция
...
 stop)
 log_begin_msg "Stopping system log daemon..."
 start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $binpath --pidfile $pidfile
 log_end_msg $?
...
 • Добавевте следния ред
 rm -fr /tmp/* /tmp/.??*
 • Запишете редактирания файл

Как да скролвам в конзола нагоре и надолу

Press 'Shift + Page Up'
 • За скролване на долу
Press 'Shift + Page Down'

Как да проверим коя версия използваме на Ubuntu

cat /etc/issue


Как автоматично да сменяме тапета на работната среда GNOME

 • Прочети #Общи бележки
 • За инсталиране на скрипта в директория различна от вашата домашна директория сменете "~" с името на директорията където ще го инсталирате
cd ~
wget http://members.chello.at/horst.jens/files/wallpaperchanger.py
chmod +x wallpaperchanger.py
~/wallpaperchanger.py
gedit ~/.wallpaperchanger/wallpaperchangerconfig.py
 • Премахнете всички "#" символи в началото на редовете които са нужни. Запишете файла и затворете gedit.
 • За добавяне на wallpaperchanger в менютата:
Кликнете на :Applications -> Accessoires -> Alacarte Menu Editor -> File -> New Entry:
Name: wallpaperchanger
command: ~/wallpaperchanger.py
 • За промяна на тапета всеки път когато рестартирате машината:
Кликнете на :System -> Preferences -> Session -> Startup Programs -> Add:
~/wallpaperchanger.py


Как да добавим други клавиатурни подредби

 • Отидете на System -> Preferences -> Keyboard
 • Изберете Layouts
 • Нтиснете Add... за добавяне на втори език.
 • Изберете Layout Options
 • Expand option Group Shift/Lock behaviour
 • Може да изберете клавишната комбинация която да сменя между дадените клавиатурни подредби. Примерно Alt+Shift.
 • Натиснете Close.


Как да добавим аплет за клавиатуни подредби в панела

При неговото добавяне по подразбиране клавиатурната подредба ще бъде USA за U.S. English. По натам вие лесно ще може да си го променяте.

How to type extended characters

 • Add the keyboard layout US English International (with dead keys)
 • Make US English International (with dead keys) the default keyboard layout.

The key marked ['"] is now a dead key. When you press it, nothing happens. However if you press a consonant immediately afterwards, the consonant appears with an accent.

 • ' + a = a
 • ' + e = e
 • and so on for i-i, o-o, y-y, c-c, z-z, n-n, l-l, u-u, r-r
 • " + a = a
 • " + e = e
 • and so on for y-y, u-u, i-i, o-o

Similarly, ` and a consonant generates a, e, u, i, o. Similarly, ~ and a consonant generates a, u, i, o, n.

To type ' and ", press RightAlt+' and RightAlt+" respectively. To type ' and ", you may also press '+<space> and "+<space> respectively.

There are more characters available by keeping RightAlt pressed and typing a character. Therefore,

 • RightAlt+q = a
 • RightAlt+w = a
 • RightAlt+e = e
 • RightAlt+r = ®
 • RightAlt+t = ?
 • RightAlt+y = u
 • RightAlt+u = u
 • RightAlt+i = i
 • RightAlt+o = o
 • RightAlt+p = o
 • RightAlt+[ and ] for « and » respectively.
 • RightAlt+a = a
 • RightAlt+s = ?
 • RightAlt+d = ?
 • RightAlt+l = o
 • RightAlt+; = ¶
 • RightAlt+: = °
 • RightAlt+z = ?
 • RightAlt+c = ©
 • RightAlt+n = n
 • RightAlt+m = µ
 • RightAlt+, = c
 • RightAlt+/ = ?
 • RightAlt+1 = ?
 • RightAlt+2 = ?
 • RightAlt+3 = ?
 • RightAlt+4 = ¤
 • RightAlt+5 = €
 • RightAlt+6 = ?
 • RightAlt+7 = ?
 • RightAlt+8 = ?
 • RightAlt+9 = ‘
 • RightAlt+0 = ’
 • RightAlt+- = ?
 • RightAlt+= = ?
 • RightAlt+! = ?
 • RightAlt+@, then o = o (and O).
 • RightAlt+#, then a = a (and A). Similarly for eE, uU, iI, oO.
 • RightAlt+$ = ?
 • RightAlt+% =
 • RightAlt+^ =
 • RightAlt+& =
 • RightAlt+*, then a = a (and A). Similarly for eE, iI.
 • RightAlt+(, then a = a (and A)
 • RightAlt+(, then g = g (and G)
 • RightAlt+), then a = a (and A)
 • RightAlt+_ =
 • RightAlt++ = ?

How to set the Compose key to type special characters

 • Click System, Preferences, Keyboard.
 • Under Layout Options, expand on Compose key position.
 • Choose Right-Win key is compose, click Close.

Now you can type extended characters using the RightWin key (next to AltGr), according to this keyboard settings file. Specifically, the lines that start with GDK_Multi_key are those that we can use here. The Compose key is actually GDK_Multi_key.

Some examples,

 • RightWin + C + = produces €
 • RightWin + = + C produces €
 • RightWin + C + O produces ©
 • RightWin + O + C produces ©
 • RightWin + a + ' produces a
 • RightWin + a + " produces a
 • RightWin + a + ` produces a
 • RightWin + a + ~ produces a
 • RightWin + a + * produces a
 • RightWin + a + ^ produces a
 • RightWin + a + > produces a
 • RightWin + a + , produces a
 • RightWin + e + - produces e
 • RightWin + S + 1 produces  ?
 • RightWin + S + 2 produces  ?
 • RightWin + S + 3 produces  ?

Как да инсталирам ubuntu-title шрифт използван в Ubuntu логото

sudo apt-get install ttf-ubuntu-title

Вече може да използвате този шрифт в вашите приложения

Как да асоциирам Adobe Reader с файловете в Nautilus

Вече избирайки .pdf файл то тои ще се отваря с Adobe Reader.

Как да принтвам от Adobe Reader

/usr/bin/lp -d FS-1010

Как да to pull apart в комбинация с pdf файлове

sudo apt-get install pdftk
cd
mkdir bin
cd bin
gedit pdftk_burst
 • добавете следното в pdftk_burst:
#!/bin/bash
cd ${1%/*}
/usr/bin/pdftk "$1" burst
rm doc_data.txt
 • запишете и затворете pdftk_burst
gedit pdftk_cat
 • добавете следното в pdftk_cat:
#!/bin/bash
cd ${1%/*}
outfile="00out.pdf"
if [ -f $outfile ] ; then
  rm -f $outfile
fi
/usr/bin/pdftk *.pdf cat output $outfile
 • запишете и затворете pdftk_cat
chmod u+x pdftk_burst pdftk_cat
 • Отворете Nautilus (Places -> Desktop) и отидете на някои .pdf файл
 • десен клик на .pdf файл, селектираите Properties, отидете не Open With tab, кликнете на Add, след това Use a Custom Command, клинете Browse, отидете на pdftk_burst. Същото и със pdftk_cat.


Как да премахнем jedit ако Synaptic package manager забие след инсталация

sudo dpkg --remove --force-depends --force-remove-reinstreq jedit

Сега вече може да използвате Synaptic пак.

СървърSSH сървър

DHCP сървър

Бази данни

Apache HTTP сървър

Докато сте в терминала (конзолата) под потребител root, изписвате

apt-get install apache2

FTP сървър

Медиен сървър

Галерия

Галерия 1

Галерия 2

Стъпка по стъпка

Обновяване

Как да обновиме от Hoary Hedgehog -> Breezy Badger -> Dapper Drake

Метод 1 (официален)

 • Първо обновете update manager:
sudo aptitude update && sudo aptitude upgrade
 • След като приключи целия процес можете вече да обновите до по нова версия на Ubuntu:
gksudo "update-manager -c -d"


Метод 2 (алтернативен)

 • Първо се уверете че всичко е обновено:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
 • Ако нямате дистрибуцията на CD се уверете че реда кадето е оказан пътя за CD-то е изтрит или коментиран с #
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Валидирайте обновленията.
sudo aptitude update 
sudo aptitude dist-upgrade


 • Запишете сесията и рестартирайте.

Как да обновиме от Edgy Eft към Edgy +1 (експериментално)

 • скоро....